Európsky parlament chce zakročiť proti kazítkam

Autor EP júl 2017 -

„Smeráci“ Brixi a Martvoň pred časom nepresadili svoj zákon proti kazítkam. Túto zástavu však zdvihol Európsky parlament, ktorý chce zakázať „zabudované zastarávanie“ výrobkov.

Európska komisia, členské štáty a výrobcovia by mali prijať opatrenia, ktoré spotrebiteľom prinesú trvácnejšie a opraviteľné vysokokvalitné výrobky, uvádza sa v uznesení EP zo 4. júla. A toto uznesenie bolo prijaté drvivou širokospektrálnou väčšinou. Europoslanci v ňom žiadajú o. i. zjednodušenie opráv hmotných tovarov a aktualizácií softvéru, ako aj ukončenie zabudovaného zastarávania a cenové sprístupnenie náhradných dielov. Argumentujú aj prieskumom, podľa ktorého by 77 % spotrebiteľov v EÚ uprednostnilo opravu výrobkov pred kúpou nových.

Ako chcú europoslanci vylepšiť systém

Nelegislatívne uznesenie prijalo plénum EP pomerom hlasov 662 za : 32 proti : 2 (zdržali sa hlasovania). Poslanci okrem iného navrhujú:

– ustanovenie minimálnych kritérií odolnosti pre jednotlivé kategórie výrobkov, na ktoré by mali výrobcovia prihliadať už vo fáze ich navrhovania – s cieľom dospieť k výrobe odolných, spoľahlivých, trvanlivých a kvalitných produktov,

– predĺženie záruky vzťahujúcej sa na výrobok o čas trvania jeho opravy ak je dlhšia ako jeden mesiac,

– poskytovanie stimulov od členských štátov na podporu výroby trvácnych a opraviteľných výrobkov, ktoré by prispeli k zvýšeniu podielu opravovaných a ďalej predávaných použitých výrobkov (čím by sa obmedzila aj tvorba odpadu a vytvorili by sa nové pracovné miesta),

– umožniť spotrebiteľom vyhľadať služby nezávislého opravára; tiež eliminovať technické alebo SW riešenia znemožňujúce opravu mimo autorizovaných subjektov,

– odrádzať výrobcov od pevného zabudovania základných dielov, akými sú batérie či LED diódy (pokiaľ to nie je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov),

– nabádať operátorov, aby dodávali súčiastky nevyhnutné na riadne a bezpečné fungovanie tovaru za cenu primeranú povahe a životnosti výrobku,

– definovať tzv. plánované zastarávanie pre hmotný tovar a softvér na úrovni EÚ; zriadiť nezávislý systém, ktorý by testoval a zisťoval zastarávanie zabudované vo výrobkoch, a prijať primerané odrádzajúce opatrenia pre výrobcov.

Viac informácií pre spotrebiteľov

Europarlament požiadal Európsku komisiu, aby zvážila zavedenie dobrovoľného európskeho označovania výrobkov, ktoré by sa zameralo na trvácnosť, ekodizajn, opraviteľnosť a možnosti modernizácie výrobku. Poslanci tiež navrhujú zavedenie meradla opotrebovania pre najvyužívanejšie spotrebné výrobky – najmä pre veľké elektrospotrebiče. Malo by to zvýšiť informovanosť spotrebiteľov.

Podľa údajov z prieskumu Eurobarometer z júna 2014 by 77 % spotrebiteľov v Európskej únii uprednostnilo pokus o opravu pokazených výrobkov pred kúpou nových. V konečnom dôsledku sú však často nútení výrobok vymeniť alebo odhodiť z dôvodu vysokých nákladov na opravu a úrovne poskytovaných služieb.

Unisono k návrhu: ľaví aj praví

„Výrobky sa kazia príliš rýchlo a spotrebitelia musia neustále kupovať nové. Nejde len o elektroniku, aj o hračky, športové potreby, oblečenie či bielu techniku,“ konštatoval europoslanec Branislav Škripek (ECR/OĽANO). „Dlhšia trvácnosť a lepšia možnosť opráv je prvkom férovejšieho prístupu k zákazníkom, ako i k životnému prostrediu, no aj stimul zamestnanosti a výroby náhradných dielov,‟ dodal.

„Trvanlivejší výrobok znamená nielen väčší komfort pre spotrebiteľa, ale aj menšiu záťaž pre životné prostredie,“ súhlasí Ivan Štefanec (EPP/KDH). „Nechceme výrobcom diktovať, čo majú vyrábať. Chceme nastaviť štandardy, ktoré pomôžu všetkým,‟ zdôraznil.

Spravodajca návrhu Pascal Durand (Zelení/EFA, FR) konkretizuje: „Musíme obnoviť opraviteľnosť všetkých výrobkov na trhu. Musíme zaistiť, že batérie nebudú nevymeniteľnou súčasťou výrobkov, ale budú doň vmontované tak, aby sme nemuseli vyhodiť telefón, keď nám batéria vypovie službu. Musíme zaistiť, že spotrebitelia budú mať informácie o trvácnosti výrobku a možnostiach jeho opravy.‟

„Ide o výbornú správu pre spotrebiteľov. Všetci sme si všimli, že výrobky nevydržia toľko ako v minulosti a ich oprava je buď drahšia ako nový výrobok, alebo kvôli nedostatku náhradných dielov nemožná,“ vyjadrila sa Jana Žitňanská (ECR/NOVA). „Výrobky by preto mali byť určite trvácnejšie a ľahšie opraviteľné, čím budeme šetriť nielen financie, ale aj životné prostredie,‟ dodala.

JF/ EP

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1