EÚ a Japonsko sú bližšie k veľkej obchodnej dohode

Autor EK júl 2017 -
EÚ a Japonsko sú bližšie k veľkej obchodnej dohode EK/ Etienne Ansotte

Pomôže najmä vývozu európskych potravín. Ale: hoci rokovania v Bruseli priniesli „v zásade zhodu“, prestali ju nazývať dohodou o voľnom obchode.

Predstavitelia európskych inštitúcií dnes hovoria o „dohode o hospodárskom partnerstve“ s Japonskom. Vo vzťahu k EÚ a členským štátom by mala odstrániť väčšinu ciel, ktoré spoločnosti z EÚ platia pri vývoze do Japonska (dnes predstavujú až 1 miliardu eur ročne), otvorí japonský trh pre významné poľnohospodárske výrobky z EÚ (víno, syry) a vytvorí príležitostí aj pre ďalšie odvetvia. Týka sa aj pracovnoprávnej oblasti, bezpečnosti, životného prostredia a ochrany spotrebiteľov. Stanovuje vysoké normy na ochranu osobných údajov, ktoré EÚ aj Japonsko nedávno zakotvili vo svojich právnych predpisoch. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskej rady Donald Tusk a japonský premiér Šinzo Abe oznámili dosiahnutie zásadnej dohody počas samitu EÚ – Japonsko v Bruseli.

Nie vo všetkom je zhoda

Európska komisia pripúšťa, že na dohode bude ešte dosť práce. „Technické podrobnosti v niektorých kapitolách ešte treba doladiť, pričom sú aj kapitoly, v prípade ktorých sa zatiaľ k zásadnej zhode nedospelo,“ uvádza sa v oficiálnej tlačovej správe.

Pred rokovaniami v prvom júlovom týždni sa hovorilo ešte o „dohode o voľnom obchode“. Ak sa EÚ podarí s Japonskom uzavrieť akúkoľvek verziu partnerskej dohody, bude to podľa Komisie „najdôležitejšia dvojstranná dohoda o obchode, ktorú EÚ vôbec uzavrela“.

Odbúranie ciel môže zvýšiť vývoz o 20 miliárd

Komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan k tomu uviedol: „Hoci je táto dohoda výhodná pre oboch partnerov, je veľkou výhrou pre vidiecke oblasti Európy. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom je najvýznamnejšou a  aj ďalekosiahlejšou dohodou, ktorá bola vôbec uzavretá v poľnohospodárstve. V obchode s poľnohospodárskymi výrobkami dnes stanovujeme nové meradlo. Počnúc prvým dňom, keď dohoda vstúpi do platnosti, zmiznú colné kvóty na vývoz vína. Pre producentov vína to predstavuje úspory vo výške 134 miliónov eur ročne.“

Komisár pripomenul, že podľa dohody sa má rovnaká úroveň ochrany ako v Európe aj v Japonsku vzťahovať na viac ako 200 zemepisných označení výrobkov z EÚ. Hodnota vývozu z EÚ by sa mohla vďaka nej zvýšiť až o 20 miliárd eur, čo by znamenalo viac pracovných miest v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, ale aj v odvetviach ako kožiarsky, odevný, obuvnícky a farmaceutický priemysel.

Pokiaľ ide o vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, dohoda v zmysle záverov summitu:

– zruší clá na viaceré druhy syrov, ako napríklad gouda a čedar (dnes sadzba 29,8 %), ako aj na vývoz vína (dnes priemerne 15 %),

– umožní EÚ výrazne zvýšiť vývoz hovädzieho a bravčového mäsa do Japonska,

– zabezpečí ochranu viac než 200 kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov v Japonsku – tzv. zemepisných označení.

Dohoda takisto:

– otvára aj trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu,

– zaručuje spoločnostiam z EÚ prístup na veľké trhy verejného obstarávania Japonska v 48 veľkých mestách a odstraňuje prekážky obstarávaniu v odvetví železničnej dopravy,

– chráni hospodársky citlivé odvetvia EÚ, ako napríklad automobilový priemysel, pomocou prechodných období.

Boj o ochranu investícií

Ku kapitolám, v ktorých zatiaľ nie je zhoda, patria ochrana investícií (ide o mechanizmus investičných súdov), regulačná spolupráca a kapitoly venované niektorým všeobecným a inštitucionálnym otázkam. Vyjednávači oboch strán na základe dosiahnutej zhody budú pokračovať v práci na vyriešení zostávajúcich otázok a do konca roka vypracujú konečné znenie dohody. Komisia ju potom predloží na schválenie členským štátom EÚ a Európskemu parlamentu.

JF/NP

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1