Eurobarometer: Slovákov ťaží sociálna situácia a obávajú sa imigrácie v EÚ

Autor ZEK august 2017 -
Ako by ste hodnotili situáciu vašej národnej ekonomiky? Zlá – dobrá – neviem; v % (vnútro: SR, obvod: EÚ). Ako by ste hodnotili situáciu vašej národnej ekonomiky? Zlá – dobrá – neviem; v % (vnútro: SR, obvod: EÚ).

Väčšina Európanov považuje ekonomickú situáciu za zlú, ich počet sa však v priebehu rokov zmenšuje a Európskej únii dôverujú.

To, že súčasný stav národného hospodárstva ich krajiny je dobrý, si myslí 46 % obyvateľov EÚ, čo je však zlepšenie o 5 percentuálnych bodov od jesene 2016. Tento podiel sa v posledných rokoch citeľne zvyšuje, predstavuje +20 bodov od jari 2013 a +26 bodov od jari 2009. Možno teda už čoskoro bude tento podiel nadpolovičný, lebo zatiaľ prevažujú respondenti nespokojní so stavom ekonomiky. Pritom medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely. Pozitívne vnímanie situácie v národných hospodárstvach sa posilnilo v 22 členských štátoch, najmä vo Fínsku (59 %, +19 bodov), v Portugalsku (33 %, +18 bodov), Belgicku (60 %, +11 bodov) a Maďarsku (41 %, +11 bodov).

V eurozóne takmer tri štvrtiny respondentov podporujú euro (73 %, +3 body), čo je najvyšší počet bodov dosiahnutý od jesene 2004. Prinajmenšom 80 % respondentov podporuje euro v šiestich krajinách: na Slovensku, v Nemecku, Estónsku, Írsku, Slovinsku a Luxembursku.

Najväčšie problémy EÚ a členských krajín

Otázka pre respondentov: Ktorým dvom najväčším problémom teraz čelí vaša krajina (ľavý graf) a EÚ (pravý graf)?

rsz obrazok 2 1 (v %)

Terorizmus: problem iných, nie nás

V odpovediach občanov na otázky týkajúce sa výziev, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, sa teraz v rámci celej Únie najčastejšie uvádza terorizmus (44 %, +12 percentuálnych bodov od jesene 2016). Prisťahovalectvo, ktoré bolo hlavnou obavou od jari 2015, je v súčasnosti druhým najčastejšie uvádzaným problémom (38 %, –7 bodov). So značným odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (18 %, –2 body), stav verejných financií členských štátov (17 %, bez zmeny) a nezamestnanosť (15 %, –1 bod). Terorizmus sa vníma ako najväčšia obava pre EÚ v 21 členských štátoch, zatiaľ čo na jeseň 2016 to tak bolo len v jednej krajine. Terorizmus a prisťahovalectvo sa uvádzajú ako hlavné výzvy pre EÚ vo všetkých krajinách s výnimkou Portugalska a Švédska.

Na vnútroštátnej úrovni sa za hlavné problémy v sumáre EÚ naďalej považujú najmä nezamestnanosť (29 %, –2 body) a prisťahovalectvo (22 %, –4 body), v oboch prípadoch však s klesajúcou hodnotou. Zdravotná starostlivosť a sociálne zabezpečenie sú teraz na treťom mieste (20 %, +2 body), za nimi nasleduje terorizmus, pri ktorom sa zaznamenal viditeľný nárast (19 %, + 5 bodov). Hospodárska situácia, ktorá bola hlavným problémom na vnútroštátnej úrovni na jeseň 2011, je teraz na piatom mieste (16 %, –3 body). Ako vidno z grafu, Slovensko je jednou z krajín, pre ktorú podľa jej respondentov prisťahovalectvo a terorizmus nepredstavujú podstatné problemy. Prisťahovalectvo sat u zaradilo až na 8. miesto v rebríčku, terorizmus ešte nižšie.

Rast eurooptimizmu

Optimistický pohľad na budúcnosť EÚ má podľa prieskumu väčšina Európanov (56 %), čo je nárast o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s jeseňou 2016. Najvýraznejší nárast možno pozorovať vo Francúzsku (55 %, +14 bodov od minulej jesene), v Dánsku (70 %, +13 bodov) a Portugalsku (64 %, +10 bodov). Dôvera v EÚ je ďalej na vzostupe a dosahuje 42 % (v porovnaní s 36 % na jeseň 2016 a 32 % na jeseň 2015). Jej rast zaznamenali najmä vo Francúzsku, v Dánsku a Estónsku (55 %, +11 bodov). V Nemecku sa úroveň dôvery v EÚ zvýšila o 10 percentuálnych bodov na 47 %.

40 % Európanov vníma EÚ pozitívne (+5 percentuálnych bodov od jesene 2016), pričom počet respondentov s pozitívnym pohľadom na EÚ sa zvýšil v 24 členských štátoch. Asi 68 % Európanov sa cíti byť občanmi EÚ, čo je zatiaľ najviac.

Jarný štandardný prieskum Eurobarometer 2017 sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 20. do 30. mája 2017. Oslovených bolo celkom 33 180 respondentov z členských štátov EÚ a na niektoré otázky aj z 5 kandidátskych krajín.

JF/ZEK

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1