Kanabis ohrozuje zdravie

Autor TASR máj 2016 -
Kanabis ohrozuje zdravie Pixabay

Podľa odhadu WHO užíva v súčasnosti marihuanu (kanabis) 182 miliónov ľudí, v EÚ až 15 % mladých. Každý desiaty, čo niekedy marihuanu užil, sa stáva od nej závislým.

Na Slovensku ide o najčastejšie užívanú ilegálnu látku. Najviac užívateľov je vo veku 15 – 24 rokov, u starších sa počty znižujú. U nás sa dnes zo závislosti lieči okolo 500 osôb.

Medzi možné akútne komplikácie užitia kanabisu patrí úzkosť, panika, zvracanie, halucinácie, u mladých ľudí zvýšené riziko infarktu, narušená schopnosť viesť motorové vozidlo, zvýšené riziko dopravných nehôd. Z drog je marihuana po heroíne, kokaíne a pervitíne najčastejším dôvodom vyhľadania urgentnej lekárskej pomoci. Vyskytuje sa tiež zvýšené riziko depresie a samovrážd, upozornil hlavný odborník MZ SR pre drogy Ľubomír Okruhlica. Podľa neho každý desiaty z tých, ktorí niekedy marihuanu užil, sa stáva od nej závislým – ale až 20 percent z tých, ktorí začali s užívaním prvý raz zavčasu, v čase dospievania, v adolescencii.

Ak užívateľovi pri chronickom užívaní chýba marihuana, vzniká u neho porucha zdravia, abstinenčný stav, t. j. agresivita, nechutenstvo, poruchy spánku. U tých, ktorí majú k tomu predispozíciu, môže užitie kanabisu vyvolať ťažkú duševnú chorobu, ako je schizofrénia. Možné je tiež riziko cievnych ochorení a rakoviny semenníkov či narušenie pamäti. Pri užívaní marihuany bez závislosti u väčšiny ľudí stačí krátka poradenská konzultácia a sú schopní látku neužívať. Mnohí ľudia aj s už vytvorenou závislosťou od marihuany sú v neskoršom veku schopní prestať ju užívať sami a nevyžadujú odbornú liečbu. Často sa ale stáva, že zamenia marihuanu za nadmernú konzumáciu alkoholu či iných drog. V súčasnosti sa na Slovensku lieči okolo 500 osôb zo závislosti od marihuany.

Riaditeľ Národného monitorovacieho centra pre drogy na MZ SR Imrich Šteliar na stretnutí s médiami priblížil údaje z prieskumov z rokov 2010, 2014 a 2015. Napríklad podľa prieskumu z roku 2015 došlo v porovnaní s rokom 2010 k nárastu požívania alkoholu a tabaku a potom nasledovala marihuana ako najčastejšie užívaná ilegálna droga. Podľa údajov z roku 2010 bola najčastejšie používanou látkou extáza.

Názory na marihuanu sú v spoločnosti rôzne, viacerí ľudia sú za jej legalizáciu. Prieskumy však ukázali, že i keď sa zvýšil počet respondentov, ktorí sú za legalizáciu marihuany, na Slovensku je názor na túto otázku u bežnej populácie dosť konzervatívny. V roku 2015 sa zvýšil počet ľudí, ktorí vnímajú riziká užívania marihuany ako vážny problém, uviedol I. Šteliar.
TASR

Partneri