Ako obstálo Slovensko v mierne SJW sociálnom indexe

Autor HK/JF október 2017 -

Na Slovensku je slušná kvalita života; úroveň bývania a výživy je vysoká, ale nie sme dosť tolerantní. Takéto veci mieša dokopy index spoločenského rozvoja spoločnosti Deloitte.

Inak z väčšej časti realistický index zaraďuje Slovensko na 30. miesto medzi 128 hodnotenými krajinami – za väčšinu západných štátov a aj troch východoeurópskych súputníkov (Slovinsko, Česko, Estónsko). Hodnotenie vypracovala autditorská firma v spolupráci s neziskovou organizáciou so vzorovým názvom Social Progress Imperative.

Index spoločenského rozvoja (Social Progress Index) podľa tlačovej správy Deloitte meria kvalitu života v danej krajine. Avšak pozor: odmietanie migrantov a „diskriminácia“ minorít túto kvalitu zhoršuje. „Slovensko je na tom veľmi dobre z hľadiska základných ľudských potrieb, ako je výživa, hygiena, prístup k pitnej vode a prístrešiu. V porovnaní s inými krajinami sme na tom vynikajúco aj z hľadiska osobnej bezpečnosti alebo prístupu k informáciám,“ komentoval výsledky prieskumu šéf Deloitte na Slovensku Marián Hudák. Podľa neho však Slovensko dopadlo katastrofálne v hodnotení tolerancie voči imigrantom (124. miesto), diskriminácie a násilia voči minoritám (62. miesto) a tolerancii voči homosexuálom (52. miesto). Metodika hodnotenia týchto subjektívnych veličín pritom nebola z dostupných podkladov zrejmá. Veľmi podobne ako Slovensko sú na tom v uvedených oblastiach aj Maďarsko a Poľsko.

Celkovo Index spoločenského rozvoja hodnotí až 50 kategórií v 17 oblastiach, ktoré sa dotýkajú sociálnych a ekonomických pomerov, vzdelania, životného prostredia (napríklad aj života pod vodou) atď. Víťazom za rok 2017 je Dánsko, na opačnej strane rebríčka je Stredoafrická republika. „Z globálneho pohľadu Index spoločenského rozvoja rastie. Od roku 2014 zaznamenalo zlepšenie až 113 hodnotených krajín. Ťahúňom rastu sú najmä oblasti prístupu k informáciám a k vyššiemu vzdelaniu. Celkové výsledky však negatívne ovplyvňuje zlá dostupnosť pitnej vody a prístup k základnému vzdelaniu v mnohých krajinách. Špeciálne tohtoročné výsledky navyše ukázali, že v oblasti ľudských práv zaznamenalo viac krajín pokles ako nárast,“ dodal M. Hudák.

Pohľad na rozdelenie krajín na lepšie a horšie navodzuje niektoré pochybnosti o výstižnosti tohto indexového hodnotenia. Môže ich mať napríklad ten, kto navštívil zle hodnotené Kazachstan a Čínu a na druhej strane, Egypt, Indiu alebo Senegal, ktoré sú podľa indexu v tej istej vrstve.

HK/JF

*SJW – social justice warrior; bojovník za sociálnu spravodlivosť

results1

Partneri