Obyvatelia EÚ stále nie sú v bezpečí pred HIV, TBC a hepatitídou C

Autor EP október 2017 -

Ročne v EÚ pribudne 30 000 pacientov s HIV a 120 000 s tuberkulózou. To sa musí zmeniť, hovoria europoslanci. A hepatitídu C by chceli do roku 2030 úplne vykoreniť.

Poslanci Európskeho parlamentu si vzali na mušku najnebezpečnejšie nákazlivé choroby, ktoré ešte stále ohrozujú Európanov a žiadajú účinnejšie kroky. Podľa nedávneho uznesenia EP sú takýmito krokmi napríklad bezplatné testy na HIV, sledovanie a riešenie antimikrobiálnej rezistencie a koordinovaný prístup k boju proti vírusovej hepatitíde.

Poslanci vyzvali Európsku komisiu a členské štáty na zavedenie celoúniových harmonizovaných programov dohľadu nad infekciami. Ich cieľom má byť včasné odhaľovanie ohnísk nákazy hepatitídou, tuberkulózou a HIV, vyhodnocovanie trendov ich výskytu a odhady následkov. V reálnom čase by sa mala sledovať postupnosť diagnózy, liečby a starostlivosti.

Testy na HIV majú byť bezplatné

Pokiaľ ide o HIV, podľa poslancov treba jednak uľahčiť prístup pacientov k inovatívnym liečebným metódam a tiež zintenzívniť boj proti ich stigmatizácii. Parlament vyzval členské štáty, aby nespoplatňovali testy na HIV – v záujme rýchleho odhalenia.

Tuberkulóza je najčastejšou príčinou úmrtia osôb s HIV a v globalizovanom svete s veľkou mobilitou obyvateľstva sa stala vážnou cezhraničnou hrozbou, konštatovalo uznesenie. Celosvetovo sa počet ľudí s touto chorobou v roku 2014 zvýšil už tretí rok po sebe.

Zákerná hepatitída a lieková rezistencia

Ďalšou hrozbou je hepatitída typu C. Viac ako 90 % pacientov nemá po nakazení touto chorobou žiadne príznaky a v členských štátoch neexistuje žiaden jednotný protokol pre skríning, konštatovalo uznesenie. Preto dostupné údaje o postihnutých osobách môžu byť podhodnotené. To by sa malo podľa europoslancov zmeniť pomocou plánu na štandardizáciu skríningových, testovacích a liečebných protokolov. Cieľ: odstránenie hepatitídy typu C v EÚ do roku 2030.

EP zdôraznil význam boja proti rastúcej antimikrobiálnej rezistencii a vyzval lídrov EÚ na spoločný postup pri zavádzaní preventívnych opatrení.

Každý siedmy nakazený HIV o tom nevie

V roku 2015 nahlásilo 31 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) takmer 30 000 novodiagnostikovaných prípadov infekcie vírusom HIV. Na multirezistentnú tuberkulózu (MDR-TB) ochorelo približne 120 000 ľudí. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) jeden zo siedmich ľudí s HIV nepozná svoj sérologický stav, pričom odhadovaný priemerný čas od nakazenia po diagnózu sú štyri roky.

A čo rezistencia voči liekom? Podľa ECDC s ňou bude do roku 2050 spojených 10 miliónov úmrtí. Z toho bude približne štvrtina spôsobená rezistentnými kmeňmi tuberkulózy.

SM

Partneri