Ako vnímame korupciu? Povedala nám to Európska komisia

Autor ZEK február 2018 -
Ako vnímame korupciu? Povedala nám to Európska komisia Pixabay

EK zverejnila výsledky dvoch eurobarometrov: tzv. bleskového na tému Podniky a korupcia a špeciálneho o postojoch občanov.

Európania vnímajú korupciu ako veľký problém a prekážku v podnikaní, najaktuálnejší prieskum však ukazuje, že situácia sa zlepšuje a optimizmus narastá medzi občanmi aj podnikateľmi.

Na európskej úrovni

Občania (68 %) aj podniky (67 %) považujú korupciu za menej rozsiahlu ako v roku 2013. Korupciu ako problém vníma menej podnikov, medzi jednotlivými členskými štátmi sú však veľké rozdiely. Pre 37 % podnikov zostáva korupcia problémom, viac zasiahnuté sú malé podniky.

Ľudia majú aj väčšiu tendenciu korupčné správanie nahlasovať, napriek tomu však až 49 % ľudí nevie, kde ho nahlasovať. Iba jedna tretina podnikov verí tomu, že transparentnosť financovania politických strán je dostatočná. 61 % verí, že občania a podniky, ktoré podplácajú vysokých úradníkov nie sú dostatočne potrestaní.

Až v 19 členských štátoch podniky verí v dostatočnú transparentnosť menej ako 25 % respondentov (priemer EÚ). Výrazne nízku úroveň tejto dôvery majú respondenti v Maďarsku (8 %), Španielsku (10 %) a na Slovensku (10 %).

Z pohľadu slovenských respondentov

Problémy pri podnikaní - zložitosť administratívnych procedúr považuje pri podnikaní za problém 72 % opýtaných, 70 % vníma ako problém rýchlo sa meniacu legislatívu a predpisy a 64 % daňové sadzby. Z hľadiska vnímania korupcie – 86 % respondentov považuje problém korupcie za rozšírený (EÚ28 – 67 %), najrozšírenejšie je uprednostňovanie príbuzných a priateľov vo verejných inštitúciách (pre 38 %), pre 35 % opýtaných je to financovanie politických strán výmenou za verejné zákazky alebo vplyvu na tvorbu politík, provízie predstavujú problém pre 30 % opýtaných. 40 % si myslí, že v posledných troch rokoch im, resp. ich spoločnosti zabránila vyhrať verejný tender alebo získať verejnú zákazku. 81 % nesúhlasí s výrokom, že na Slovensku sú osoby a firmy pristihnuté pri uplácaní vysokopostavených štátnych úradníkov náležite potrestané.

Ako vnímajú korupciu občania? Až 85 % (EÚ28 - 68 %) opýtaných si myslí, že na Slovensku je problém korupcie rozšírený. 48 % (EÚ28 - 48 %) opýtaných súhlasí, že korupcia sa u nás za posledné tri roky zvýšila. Pre 53 % (EÚ28 - 22 %) slovenských respondentov je prijateľné urobiť láskavosť, ak by chceli niečo od verejnej správy alebo úradu, pre 24 % (EÚ28 - 14 %) je prijateľné dať peniaze a pre 43 % (EÚ28 - 21 %) dať dar. Neprijateľné dať peniaze je pre 73 %, dar pre 53 % a urobiť láskavosť pre 40 % opýtaných respondentov. Asi 74 % opýtaných celkovo súhlasí s výrokom, že v miestnych a regionálnych úradoch na Slovensku je korupcia, 83 % s tým, že korupcia je v národných verejných inštitúciách. Branie úplatkov považujú Slováci za najrozšírenejšie v oblasti zdravotnej starostlivosti (55 %), súdov (52 %) a politických strán (50 %).

IL/ZEK

Celý prieskum – EB 470 korupcia očami občanov

Celý prieskum – EB 457 korupcia očami podnikov

Partneri