Logistické poradenstvo

Autor Gebrüder Weiss február 2016 -

Budúcnosť efektívneho fungovania firmy sa nevyhnutne spája s poradenstvom v oblasti jej logistiky. Jedným z lídrov logistického poradenstva na Slovensku je spoločnosť Gebrüder Weiss.

Logistické poradenstvo a audit sú inovatívnymi nástrojmi na sledovanie vlastných nákladov a ich cielené udržiavanie na najvyššom stupni efektívnosti v konkurenčnom prostredí. Ide tu o zavedenie optimalizačných prvkov do výrobných, ale aj nevýrobných či obchodných tokov.Jedným z lídrov logistického poradenstva na Slovensku je spoločnosť Gebrüder Weiss so sídlom v Senci.

Z priečky „špecialista na logistické riešenia“ sa posunula na pozíciu „logistický poradca“ a svojím komplexným logistickým auditom pomohla zefektívniť logistický tok viacerým nadnárodným koncernom. Zdravé firmy kladú dôraz na optimalizáciu a udržateľnosť nákladov v pomere k obratu spoločnosti, čím dosahujú kontrolu nad dlhodobými výsledkami. Riešením, ktoré zabezpečí dosiahnutie týchto výsledkov, je logistické poradenstvo.Proces logistického poradenstva je dlhodobý a pozostáva z týchto základných krokov:

  1. Prvým krokom je vnútorný logistický audit spoločnosti, v rámci ktorého sa metodicky mapujú jednotlivé procesy vrátane finančných a komunikačných.
  2. Hĺbkovou analýzou sa identifikujú miesta v procese, ktoré nepatria medzi efektívne
  3. Nastavuje sa transparentný systémový a komunikačný tok informácií od začiatku procesu až po jeho ukončenie, s následným riadeným vyhodnocovaním.

Viac informácií nájdete na http://www.gw-world.sk/sk/Logistika.aspx

.PR

Partneri