HTC Holding, vlastník Zetoru a Kinexu, sa mení na HTC Investments

Autor Alexandr Kuchař marec 2018 -
Značka Zetor predstavila novinky zo svojho portfólia aj na veľtrhu Techagro v Brne. Značka Zetor predstavila novinky zo svojho portfólia aj na veľtrhu Techagro v Brne.

Investičná skupina HTC Holding, a.s. mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri príležitosti svojho 25. výročia zmenila korporátnu identitu.

Jednou z hlavných zmien je nový názov spoločnosti - HTC Holding a.s. sa od roku 2018 mení na HTC INVESTMENTS a.s. HTC tak reflektuje premenu lokálnej spoločnosti, založenej v roku 1992, na investičného hráča s aktivitami v mnohých európskych krajinách, v Severnej Amerike, Indii a Číne. Do zmeny názvu sa premietli aj dlhodobo budovanej atribúty firmy - otvorenosť, dôvera a profesionalita (Honesty, Trust, Competence). "Spomínané hodnoty sme prijali za svoje a stali sa súčasťou nášho nového názvu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam celého manažmentu vytvárame investičné a strategické riešenia, ktoré umožňujú prehodnotiť investičné zámery v našich sektoroch, optimalizovať vnútorné procesy a reagovať tak na meniace sa trendy a možnosti rozvoja, "hovorí o zmenách Martin Blaškovič, predseda predstavenstva HTC Investments.

Súčasťou novej korporátnej identity je aj nová webová stránka www.htc-investments.com a nové logo spoločnosti. Spoločne s novým claimom "MOVING FORWARD TOGETHER" lepšie vystihujú posun ku globálnej investičnej spoločnosti. Predstavovaný rebranding nie je samoúčelným prostriedkom ako zaujať, ale dômyselným krokom k posilneniu identity značky a signálom obchodným partnerom, že investičná skupina HTC Investments je pripravená čeliť novým výzvam.

Portfólio sektorov HTC

Bilancia uplynulých 25 rokov je pre spoločnosť HTC Investments vo výsledku pozitívna. Jej aktivity sa postupne rozšírili na výrobné a výskumno-vývojové činnosti výrobkov s rôznym využitím v strojárstve, poľnohospodárstve, v automobilovom, železničnom, textilnom, energetickom, ale aj v leteckom priemysle. V súčasnosti skupina pôsobí v sektoroch: Agro, Bearings, Real Estate, Engineering. Najúspešnejšími (a zároveň s najväčším podielom na portfóliu skupiny) sú spoločnosti Zetor Tractors a.s. a Kinex Bearings, a. s.

Zetor expanduje do Ruska a na ďalšie trhy

Spoločnosti HTC Investments sa podarilo nadviazať na úspešnú viac ako 70-ročnú tradíciu značky Zetor. Po investičnom vstupe HTC do Zetoru v roku 2002 rozšírila firma počet modelových radov z dvoch na šesť (s výkonom od 40 do 160 koní) a vďaka spolupráci so svetoznámym dizajnérskym štúdiom Pininfarina otvorila budúci dizajnový smer traktorov Zetor.

Spoločnosť Zetor Tractors so sídlom v Brne neustále expanduje a v súčasnosti je zastúpená šiestimi pobočkami vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Severnej Amerike a Indii. V roku 2017 vstúpila na ďalšie trhy sveta, aktuálne má zastúpenie vo viac ako 50 krajinách. Do budúcnosti plánuje pokračovať v expanzii na nové zahraničné trhy. Svoju pozornosť už teraz upína k Austrálii, Novému Zélandu, východnej Afrike alebo Blízkemu východu. Z celkovej traktorovej produkcie ide až 85 % na export. V minulom roku sa spoločnosti podarilo dohodnúť významnú spoluprácu na ruskom trhu, čo pre značku Zetor predstavuje zásadný úspech. V rozmedziach rokov 2018 - 2022 má byť do Ruska dodaných až 6 000 traktorov Zetor.

"Od vstupu na ruský trh si sľubujeme posilnenie pozície značky Zetor na ruskom trhu. Teší nás, že náš partner je s našimi produktmi a službami spokojný a že vzájomne nachádzame neustále ďalší priestor pre prehlbovanie vzájomnej spolupráce," komentuje expanziu na ruský trh Marián Lipovský, výkonný riaditeľ Zetor Tractors.

Kinex – globálna špička vo výrobe ložísk

Ďalšou úspešnou značkou v portfóliu HTC je spoločnosť Kinex Bearings, a.s. Tá patrí v súčasnosti medzi špičku svetových dodávateľov špeciálnych ložísk predovšetkým pre textilný a železničný segment. "V súčasnosti sa snažíme v oblasti vedy a výskumu posunúť vpred, implementovať trendy do portfólia a prispôsobiť tomu aj svoju obchodno-technickú politiku. Svojim zákazníkom poskytujeme technickú podporu v oblasti montáže, údržby a technických konzultácií. V roku 2017 sa nám v segmente železníc podarilo zrealizovať niekoľko projektov s významnými výrobcami dvojkoliek, podvozkov a ich príslušenstva v Ruskej federácii, Ukrajine, Číne, Turecku a Iráne," približuje úspešné zákazky uplynulého roka Igor Kováč, generálny riaditeľ Kinex Bearings. V roku 2017 prezentovala spoločnosť svoju produkciu na medzinárodných výstavách Czech Raildays 2017, IAA Frankfurt 2017 a TRAKO 2017. Účasť na týchto akciách mala pre firmu veľký význam z hľadiska rozvoja obchodných kontraktov po celej Európe.

Orientácia na high-tech

Vstupom do sektoru Engineering si HTC Investments plní sen orientovať sa na high-tech, či už v základnom, alebo aplikovanom priemyselnom know-how. "Budúcnosť investičnej spoločnosti HTC Investments je v symbióze medzi sledovaním najnovších trendov a know-how a kľúčovými prvkami tvorby hodnôt, akými sú napríklad logistika, zamestnanci, dodávatelia alebo zákazníci. Budúcnosť chceme vnímať komplexne, v spojení s nastávajúcimi zmenami v celej spoločnosti, so zmenami v technológiách, s inováciami vo finančných službách či novými trendmi v sociálnom systéme. 25. výročie je pre nás obdobím veľkých zmien, expanzia, ale aj prehodnotenia strategických rozhodnutí a získavania skúseností. Sme pripravení na nové výzvy v horizonte minimálne ďalších 25 rokov a viac, "predstavuje víziu investičnej skupiny Martin Blaškovič.

Alexandr Kuchař

Partneri