Výstavba D1 pri Košiciach ide podľa plánu

Autor Karolína Ducká apríl 2018 -
Výstavba D1 pri Košiciach ide podľa plánu Pixabay

Úsek Budimír – Bidovce je vo výstavbe od novembra 2016 a práce postupujú podľa harmonogramu.

Diaľničný úsek je súčasťou východného obchvatu mesta Košice. „Sme takmer v polovici výstavby a vidieť, že táto stavba napreduje vo všetkých smeroch,“ povedal počas kontrolnej návštevy minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. „Je to najvýchodnejší úsek našej najdôležitejšej diaľnice, ktorý je vo výstavbe. Jeho význam je však aj lokálny a po dobudovaní odbremení mesto od tranzitnej dopravy z východu aj z juhu,“ vysvetlil.

 Dokončenie výstavby je plánované na koniec roku 2019. Úsek dlhý 14,4 km prejde vozidlo za 8 minút, čo je rozdiel až 14 minút oproti starej ceste, ktorá má viac ako 23 km. Okrem časovej úspory, pôjde aj o finančnú úsporu na palive (14 %). Budúca diaľnica sa v Budimíre napojí na diaľnicu D1 z Prešova, ktorá je v prevádzke. V časti Košické Oľšany je plánované napojenie na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Súťaž na zhotoviteľa tohto rýchlostného úseku je plánovaná na druhý polrok 2018. Spolu tak budú tvoriť úplný severovýchodný obchvat mesta Košice.

Začiatok úseku bude tvoriť novobudovaná mimoúrovňová križovatka Budimír s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. Tú bude pretínať nový, 542 metrov dlhý most. Ďalej bude cesta smerovať k najväčšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice a rýchlostnej cesty „Košické Olšany", kde sa stavba rozdelí na pokračovanie samotnej D1 a na výstavbu krátkeho úseku rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku "Hrašovík" v dĺžke 1,1 km. Samotná diaľnica D1 bude pokračovať cez miernu pahorkatinu, kde sa v stúpaní rozšíri o tretí prídavný pruh pre pomalé vozidlá. Momentálne sa stavebné práce sústredia do mimoúrovňovej križovatky Bidovce, ktorá presmeruje dopravu v smere Košice – Prešov po novej vetve križovatky a uvoľní sa tak stavenisko v priestore existujúcej diaľnice.

Projekt výstavby úseku D1 Budimír – Bidovce bude spolufinancovaný z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Celková zmluvná hodnota diela vrátane 10 % rezervy bez DPH je 197 444 061,02 eur.

Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1