Vidiecky filmový festival chce stmeľovať komunity slovenských dedín pri filme

Autor VF máj 2018 -

Na dedinách už dávno nepozná každý každého, ale dobrými nápadmi môžu vylepšiť ich komunitný aj kultúrny život.

Pri zrode VIFI Festu (VIdieckeho FIlmového FESTivalu) stál mýtus, že sa v rámci dedinských komunít všetci obyvatelia a obyvateľky navzájom poznajú. Podľa Petra Gašparíka, ktorý za projektom stojí, to však už roky nie je pravidlom. Komunitný život vidieka ustupuje, prípadne je tvorený najmä staršími generáciami. VIFI Fest má ambíciu túto skutočnosť zmeniť, neprináša však hotový produkt, ale motivuje miestnych k spolupráci – festival si vo svojich obciach organizujú sami.

Bzince pod Javorinou, Červeník, Kláštor pod Znievom, Mokrá Lúka, Oravská Polhora, Voznica a Zemplínske Hámre – sedem obcí, ktorých obyvatelia na konci mája uvidia výber filmov s témou vidieka. Čaká ich viacero sprievodných podujatí určených pre miestnych, ale aj hostí z blízkeho či širokého okolia. Spoločný menovateľ uvedených obcí by ste hľadali zbytočne; pri ich výbere zohrávali úlohu výhradne osobné odporúčania a tipy na potenciálnych organizátorov. Tí sú zodpovední nielen za výber filmov a sprievodných akcií, ale tiež za prípravu vhodných podmienok pre premietanie, jeho technické zabezpečenie a propagáciu v regióne. Všetko bez nároku na honorár.

VIFI Fest je projektom filmového scenáristu a pedagóga Petra Gašparíka, ktorý svojich študentov motivuje meniť k lepšiemu také oblasti spoločenského života, ktoré z ich pohľadu nefungujú. Pre Petra, ktorý sám pochádza z vidieka, je podobnou oblasťou práve tamojší komunitný život. Filmy ako nástroj pre zmenu vybral pre ich schopnosť osloviť viacero generácií, ale aj preto, že na vidieku boli kedysi doma – kým sa z dedín postupne nezačali vytrácať kiná.

V dňoch 25. - 27. mája 2018 sa „kino“ do zapojených obcí na niekoľko dní vráti. Programy v jednotlivých dedinách sa líšia; miestni organizátori zohľadňovali vkus a potreby publika, ktoré dobre poznajú. Do výberu sa tak dostali okrem nových snímok Čiara (r. Peter Bebjak) a Po strništi bos (r. Jan Svěrák) aj také klasiky filmového plátna, akými sú Obecná škola (r. Jan Svěrák) alebo Hoří, má panenko (r. Miloš Forman). Chýbať nebudú ani dokumentárne filmy režiséra Erika Baláža Živá rieka a Nesmrteľný les či premietanie animovaných filmov pre deti.

VF/PG

VIFI FEST mapa

Partneri