Medirex dal do prevádzky supermodernú laboratórnu linku za dva milióny eur

Autor Diana Madarászová máj 2018 -
Medirex dal do prevádzky supermodernú laboratórnu linku za dva milióny eur Medirex Group

Zariadenie umožňuje rýchlejšiu dennú analýzu vzoriek a skrátilo čas od príchodu vzoriek do laboratória do odoslania výsledku.

Súčasťou centrálneho komplexu laboratórií Medirex Group v Bratislave stala nová technologicky vyspelá automatická linka, ktorá je unikátna nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Do jej technológie, ktorá je jedinou v rámci strednej a východnej Európy, investovala spoločnosť dva milióny eur. Inštalácia laboratórnej linky Aptio umožnila zrýchliť a skvalitniť analýzu vzoriek, ktoré sa denne rátajú v desiatkach tisícoch a ich počet stále narastá. Nová linka zároveň umožňuje významným spôsobom skrátiť čas od príchodu vzorky do laboratória do vydania konečného výsledku objednávateľovi.

Jedným z hlavných dôvodov výmeny pôvodnej linky LabCell za novú linku Aptio je dynamicky rastúci počet vzoriek biologického materiálu prichádzajúci denne do centrálneho laboratória.

„Zároveň nový druh automatizácie laboratória nám umožnil spojiť do jedného celku viacero diagnostických odborov, ako napríklad biochémiu, hematológiu, vyšetrenia koagulácie, sérologickú časť mikrobiologickej diagnostiky, časť imunologickej diagnostiky a ďalšie,“ informoval riaditeľ laboratórnej divízie Medirex Group Jozef Gavlas. „Takpovediac, z jednej skúmavky vieme vyšetriť pacientovi veľmi širokú škálu testov. Okrem toho skúmavka s biologickým materiálom pacienta zostáva automaticky skladovaná v chladiacich boxoch priamo pripojených na linku, čo nám umožňuje realizáciu aj dodatočných vyšetrení v prípade potreby bez toho, aby pacient chodil na opakovaný odber,“ priblížil.

Príprava a inštalácia novej linky sa začala v novembri 2017 za plnej prevádzky laboratória. Jedným z dôvodov modernizácie bola aj potreba zabezpečenia vyššieho stupňa automatizácie pre činnosti, ktoré sa predtým robili manuálne. Nová linka umožnila rozšírenie spektra vyšetrovaných parametrov pripojením analyzátorov od rôznych dodávateľov a integráciu vyšetrení biochemických, imunochemických, sérologických, hematologických, koagulačných a imunologických parametrov do jedného analytického celku. Dodávateľom je Siemens Healthineers.

„Na inštalácii a implementácii novej linky pracoval medzinárodný tím 21 odborníkov viac ako štyri mesiace. Z technického hľadiska je skutočným unikátom, keďže integruje 24 analyzátorov, pričom prepája analyzátory našej značky Siemens Healthineers s analyzátormi iných dodávateľov,“ uviedol Peter Znášik, vedúci divízie laboratórnej diagnostiky Siemens Healthineers. „Linka znižuje potrebu manuálnej práce laboratórneho personálu v predanalytickej a postanalytickej fáze, čo významnou mierou zvyšuje štandardizáciu jednotlivých laboratórnych procesov,“ vysvetlil.

Aké zlepšenia prináša nová automatizovaná linka Aptio

 • Skracuje sa čas od príchodu vzorky do laboratória do vydania konečného výsledku objednávateľovi.
 • Z jedinej skúmavky sa vyšetrí oveľa viac parametrov naprieč celým portfóliom laboratórnej diagnostiky.
 • V prípade potreby linka vie automaticky vytvoriť vzorku séra pre potreby manuálnych vyšetrovacích metód, ktoré sa môžu realizovať paralelne.
 • Nahrádza manuálne úkony, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom diagnostických chýb.
 • Minimalizuje manuálnu manipuláciu so vzorkami, čím znižuje potenciálne riziko pre zdravotníckych pracovníkov laboratória:
  • automatická centrifugácia vzoriek,
  • automatické odzátkovanie vzoriek a automatické uzatvorenie vzoriek pred ich uskladnením v chladiacich boxoch,
  • automatická distribúcia vzoriek k jednotlivým analyzátorom pomocou dopravníka,
  • automatické uskladnenie vzoriek a ich likvidácia bez manuálneho zásahu s kapacitou až 15 000 vzoriek v jednom boxe (disponujeme 3 boxmi).
  • V prípade potreby opakovania testovania alebo doplnenia ďalšieho testovaného parametra je vzorka automaticky dopravená z chladiaceho modulu na pásový dopravník, odstránená ochranná fólia zo skúmavky a vzorka je dopravená do vybraného analyzátora na požadované testovanie.
  • Poskytuje vysoký stupeň automatizácie predanalytických, analytických a postanalytických činností v laboratóriu, čo znižuje potrebu manuálnej práce laboratórneho personálu, zvyšuje štandardizáciu jednotlivých laboratórnych procesov a znižuje chybovosť v prevádzke laboratória.

Technické zaujímavosti novej automatizácie

 • Dĺžka dopravníkového pásu linky Aptio je 65 m – oproti 19 m pôvodnej linky LabCell.
 • Napriek niekoľkonásobnej veľkosti linky v porovnaní s pôvodnou linkou ostáva hladina hluku v laboratóriu na nižšej úrovni, vďaka unikátnym pneumatickým mechanizmom.
 • Nezanedbateľnou výhodou nového riešenia je, že v prípade potreby sa môže linka prestavovať a predlžovať, čo umožní navýšenie kapacity spracovaných vzoriek.
 • Je možné pripájať analyzátory rôznych výrobcov.
 • V prípade potreby je možné novou automatickou linkou presúvať vzorky aj medzi poschodiami budovy.

O spoločnosti Medirex Group

Medirex Group zamestnáva viac ako 1 200 ľudí a je najväčšou sieťou diagnostických laboratórií na Slovensku. Na Slovensku realizuje zdravotné výkony najmä pre súkromný, ale i štátny sektor (cca 15 % výkonov). Rastúci podiel na výnosoch Medirex Group tvoria výkony pre zahraničných partnerov. Spolupracuje napríklad s laboratóriami v Nemecku, Česku, Maďarsku, Rusku, Chorvátsku, Slovinsku, Indii a Jordánsku, pre ktoré zabezpečuje špeciálnu diagnostiku najmä v odbore lekárska genetika. Príkladom sú kontrakty so zahraničnými laboratóriami, v rámci ktorých sa Medirex stal významným poskytovateľom neinvazívneho prenatálneho testu na skríning trizómií plodu z krvi tehotnej ženy (najmä Downov syndróm), a to pre viac ako polovicu krajín Európy.

Laboratóriá Medirex Group (Medirex, Medicyt) sú zároveň najväčším poskytovateľom laboratórnej diagnostiky na Slovensku. Zabezpečujú komplexnú laboratórnu diagnostiku v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia, lekárska genetika, cytológia, histológia, bakteriológia, mykológia, parazitológia, virológia, sérológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia.

Diana Madarászová, hovorkyňa Medirex Group 

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1