Loading Systems radí: Ako v logistickom sklade navrhnúť nakladacie miesta

Autor TLS máj 2018 -

Dobrý návrh prispieva k lepšej funkčnosti a predchádza poškodeniu vozidiel a zariadení.

Firma Loading Systems je známa ako dodávateľ a špecialista na kompletné projekty a zapája sa preto vo včasnom štádiu do prípravných prác na nových projektoch alebo prestavbách. V prípravnej fáze sa rozhoduje o budúcom spôsobe využitia, ktoré musí byť čo najjednoduchšie. Ide o vybavenie celého areálu, návrh nakladacích miest a výber správnych produktov.

Vybavenie areálu

Pri vybavení areálu je dôležité určiť si smer jazdy vozidiel a počítať s priestorom potrebným na ich otočenie. Okrem toho je nutné venovať pozornosť správnemu vymeraniu stredovej vzdialenosti medzi jednotlivými nakladacími miestami, aby mali nákladné vozidlá dostatok priestoru na otvorenie dverí. Ďalej musí mať vodič počas zachádzania k nakladaciemu miestu dostatočný výhľad v spätných zrkadlách.

Ak neposkytuje existujúce plocha dostatočný priestor, je možné ako riešenie zvoliť pílkovité usporiadanie nakladacích miest, vnútorné nakladacie miesta alebo stúpajúci nájazd.

Výška nakladacieho miesta a ďalšie parametre

Výška plošiny nakladacieho miesta je odvodená od výšky podlahy najčastejšie používaných nákladných vozidiel. Vozidlá s výnimočnými rozmermi by malo byť možné naložiť a vyložiť iným spôsobom.

Vzhľadom na to, že veľa nákladných vozidiel je v zadnej časti vybavených hydraulickou plošinou, odporúča sa pod nakladacím mostíkom nechať voľné miesto. Počas zachádzania nákladného vozidla bude potom sklopná plošina vozidla v otvore pod mostíkom.

Výšky podlahy nákladných vozidiel:

Medzinárodná preprava (návesy): 1 100 – 1 400 mm

Ľahké (rozvozové) nákladné autá: 1 000 – 1 200 mm

Veľkoobjemové a malé kontajnery: 1 200 – 1 600 mm

Chladiace vozidlá: 1 300 – 1 500 mm

Veľkoobjemová preprava: 600 – 1 000 mm

Dĺžka vyrovnávacieho mostíka je závislá na maximálnom možnom uhle stúpania interného prepravného vozidla a prekladaného tovaru. Jeho šírka závisí od šírky jednotlivých nákladných vozidiel a prekladaného tovaru.

Typ tesniaceho límca, jeho šírka, výška a špecifikácia použitého tesniaceho materiálu sú závislé na šírke a výške nákladného vozidla, výške nakladacieho miesta, rozmeroch vrát a požadovanom stupni utesnenie.

Odtok vody z nakladacieho miesta

Pri návrhu nájazdovej plochy alebo nakladacieho miesta je dôležité, aby bol zaistený odtok vody z budovy a aby nákladné vozidlá stáli vodorovne. Počas procesu nakladania a vykladania potom nedochádza k pretekaniu vody zo strechy vozidiel v nakladacích otvoroch na prítomné osoby a tovar. Rovnako sa tak predchádza poškodeniu vrát a vonkajšieho povrchu budov a nadmernému zaťaženiu bezpečnostných nárazníkov nakladacieho miesta.

TLS

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1