Slovenské kolo súťaže Falling Walls ovládli medicínske projekty mladých výskumníkov z UK a TUKE

Autor Branislav Slyško jún 2018 -
Vladimír Bužek (predseda jury), M. Schnitzer, L. Lauková, P. Pellegrini, K. Janšáková, P. Moczo Vladimír Bužek (predseda jury), M. Schnitzer, L. Lauková, P. Pellegrini, K. Janšáková, P. Moczo

Hoci len nedávno vykročili do praxe, ich objavy a nové metódy majú potenciál pomôcť ľudstvu. Začínajúci vedci ich v režime bleskových prezentácií predstavili v Bratislave.

Mladí vedci a inovátori predstavili svoje návody na riešenia rozličných problémov na podujatí Falling Walls Lab Slovakia (FWLS), ktoré sa konalo 31. mája 2018 na pôde Univerzity Komenského (UK). Na tohtoročnom fóre inšpiratívnych myšlienok a projektov zvíťazila Lucia Lauková z UK s návrhom metódy, ako znížiť mieru úmrtnosti pri sepse zacielením sa na koncentráciu mimobunkovej DNA. Aj ďalšie dva vyhodnotené projekty v poradí cielili na oblasť medicíny.

Nad podujatím prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul aj prezentácie a víťazom odovzdal ocenenia. Prítomný bol nemecký veľvyslanec na Slovensku Joachim Bleicker. Prihlásených do súťaže bolo dovedna 48 projektov.

Súťaž inšpirovaná pádom jedného múru

Aké je pozadie súťaže? Pád berlínskeho múru a zmazanie hraníc inšpirovalo v roku 2009 jej zakladateľa Jürgena Mlyneka k zorganizovaniu fóra inšpiratívnych myšlienok, na ktorom vedci „búrajú“ zaužívané prístupy a bariéry. „Pre mladých vedcov a inovátorov je to unikátna príležitosť prezentovať prelomové myšlienky, projekty a výsledky výskumu v súťažnom formáte. Neexistuje budúcnosť spoločnosti, krajiny a národa bez talentovaných, usilovných a motivovaných mladých ľudí,“ tvrdí prezident FWLS a zároveň prorektor UK, prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

„Ako minulý rok na tomto fóre povedala americká astronautka Dorothy Metcalf-Lindenburger, vzdelanie vás dostane všade,“ povedal v príhovore rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. „Rád by som preto zaželal našim inovátorom, aby dosiahli vedecký alebo životný cieľ, ktorý si zaumienili, použijúc pritom vedomosti, entuziazmus a kreativitu,“ dodal.

Rýchlejšia diagnostika sepsy zachráni životy

Víťazka Mgr. Lucia Lauková sa svojím výskumom snaží „zboriť múry“ sepsy. Na liečbu tohto závažného infekčného ochorenia sa v súčasnosti využívajú antibiotiká, no 30 – 50 % ľudí aj napriek tomu zomiera. „Keďže ochorenie je zvyčajne zachytené veľmi neskoro, antibiotická liečba nestihne včas zapôsobiť,“ vysvetľuje L. Lauková. U pacientov so sepsou sa vyskytuje vysoká koncentrácia extracelulárnej DNA a cieľom výskumu bolo zistiť, ako by ju bolo možné znížiť. Aplikáciou enzýmu DNáza (deoxyribonukleáza) dokázali výskumníci znížiť mieru úmrtnosti.

180531 FWLS2018 7 Laukova 65639e95ad Víťazka FWLS Lucia Lauková počas prezentácie s modelom DNA

3D tlač na pomoc postihnutým kojencom

Druhú priečku v súťaži obsadil Ing. Marek Schnitzer z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa venuje klinickej 3D tlači – aditívnej výrobe. Implantát pre novonarodené deti s rázštepom podnebia je jeho tím schopný vyrobiť ihneď po narodení, aby dieťa mohlo byť od začiatku riadne kojené.

Diagnostika Crohnovej choroby: objav mladej doktorky

Mgr. Katarína Janšáková, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá skončila na treťom mieste, sa zaoberá novým spôsobom diagnostiky pacientov s Crohnovou chorobou. „Na základe vzoriek slín sa nám podarilo odlíšiť zdravých ľudí od pacientov s Crohnovou chorobou,“ hovorí o svojom objave.

Víťazi pokračujú v Berlíne

Mladí vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, spoločností Matador Automation a Eyeblink prezentovali aj ďalšie témy z medicíny, humanitnej oblasti i techniky. Riešili napríklad problémy ako nedostatočné žmurkanie pred počítačom, mýtus o kole zodpovednej za metabolický syndróm, vývoj rýchleho a zodpovedného simulátora na hasenie lesného požiaru, ako spoločné rituály obohacujú spolužitie či nový pohľad na výrobcov robotov.

Víťazka L. Lauková získala finančnú odmenu a miestenku na svetové finále Falling Walls Lab, ktoré sa uskutoční v novembri 2018 v Berlíne spolu s konferenciou. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Aj ďalší dvaja ocenení získali finančnú výhru a príležitosť predstaviť svoje projekty na hlavnom pódiu Falling Walls Conference v Berlíne.

Branislav Slyško, Univerzita Komenského

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1