Slovensko a Poľsko prepojí rýchlostná cesta na východe, na Orave postavia hraničný most

Autor Karolína Ducká júl 2018 -
Trstená, výpadovka do Poľska Trstená, výpadovka do Poľska GM

Ministri z oboch krajín podpísali dohody o prepojení komunikácií pri Trstenej a Vyšnom Komárniku.

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek a poľský minister infraštruktúry Andrzej Adamczyk podpísali medzivládne dohody týkajúce sa rozvoja dopravnej infraštruktúry. V poľskom Barwinku, obci blízko Duklianskeho priesmyku, podpísali dohodu o mieste prepojenia ciest R4 a S19 medzi touto obcou a Vyšným Komárnikom. Druhá dohoda sa týka výstavby cestného mosta medzi obcami Trstená a Chyžné na Orave. Majú prispieť ku kvalitnejšej, plynulejšej a bezpečnejšej doprave na tranzitných ťahoch a k rozvoju pohraničných regiónov.

„S poľskou stranou úzko spolupracujeme na kvalitnejších dopravných spojeniach. Naplnením týchto medzištátnych dohôd sa vybudujú ďalšie cestné úseky na významnom tranzitnom ťahu Via Carpatia a zníži sa záťaž obyvateľov nadmernou dopravou. Našim cieľom je dať impulz ďalšej hospodárskej spolupráci a rozvoju turizmu v oboch krajinách,“ povedal minister Érsek. Prepojenie rýchlostných ciest R4 a S19 je súčasťou severojužného prepojenia TEN-T medzi Poľskom a Maďarskom a zároveň aj spomínanej cestnej trasy Via Carpatia. Schválenie dohody umožní ich ďalšiu projektovú prípravu v oboch krajinách.

Prioritou na R4 je severný obchvat Prešova. Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa jeho I. etapy a na II. etape sa realizuje majetkovoprávne vysporiadanie, ako aj rokovania ohľadom optimalizácie úseku.

Cieľom ďalšej podpísanej dohody medzi slovenskou a poľskou vládou je výstavba cestného mosta cez rieku Jelešňa medzi Trstenou a Chyžným na slovensko-poľskej štátnej hranici. Je to v záujme zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky. Nový hraničný most bude mať parametre umožňujúce dopravu osobných vozidiel a nákladných vozidiel bez obmedzenia a nahradí súčasný nevyhovujúci most.

Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR

Partneri