Predplatné na filmy či športové prenosy cez web ide toto leto s vami aj do zahraničia

Autor ZEK júl 2018 -

Občania EÚ majú opäť viac digitálnych práv vrátane prístupu k online obsahovým službám. Ak si ich predplatili doma, môžu ich využívať v rámci EÚ.

Po minuloročnom zrušení roamingových poplatkov v Európskej únii dovolenkári teraz môžu cestovať so svojím predplatným televízneho vysielania, filmov, športových prenosov, hudby alebo elektronických kníh bez dodatočných nákladov. Okrem toho všetci v celej Európe môžu využívať posilnené pravidlá ochrany údajov, vďaka ktorým majú lepšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

Digitálne práva pre každodenné využitie

Od apríla 2018 môžu spotrebitelia pristupovať k online obsahovým službám, ktoré si predplatili v domovskej krajine, aj keď cestujú po celej EÚ. Týka sa to najmä filmov, seriálov a športových prenosov (pozri príklady v informačnom prehľade).

Vďaka novým pravidlám ochrany údajov podľa GDPR, ktoré platia v celej EÚ od 25. mája 2018, môžu bezpečne prenášať osobné údaje medzi poskytovateľmi služieb, akými sú napríklad cloudy či e-mailové kontá. Ľudia majú právo vedieť, či ich údaje unikli alebo sa ich zmocnili hackeri, prípadne to, ako sa ich osobné údaje zhromažďujú. Vďaka tzv. právu na zabudnutie sa navyše osobné údaje môžu na požiadanie vymazať, ak organizácia nemá žiadne oprávnené dôvody, aby si ich ponechala.

Ďalšie dôležité pravidlá môžu európski spotrebitelia využívať už dlhšie. Od jari 2016 sa uplatňujú pravidlá neutrality siete. Vďaka nim majú prístup k otvorenému internetu, čo zaručuje ich slobodu výberu a vylučuje diskrimináciu pri výbere obsahu, aplikácií, služieb a informácií. Od júna 2017 môžu používať svoje mobilné telefóny pri cestovaní v rámci EÚ presne tak ako doma, teda bez dodatočných poplatkov. Odkedy EÚ zrušila roamingové poplatky, na jej území a v Európskom hospodárskom priestore sa spotrebovalo viac než päťnásobné množstvo dát a uskutočnilo sa takmer dvaapolkrát viac telefonických hovorov.

Pripravujú sa ďalšie kroky

Popri niektorých už existujúcich digitálnych právach v nadchádzajúcich mesiacoch pribudnú ďalšie.

  • Od septembra 2018 budú mať Európania právo využívať svoju vnútroštátnu elektronickú identifikáciu (eID) na prístup k verejným službám v celej EÚ.
  • Od decembra bude mať každý prospech z voľného toku iných ako osobných údajov, keďže sa umožní prístup k lepším a konkurencieschopnejším službám uchovávania a spracovania údajov v EÚ. Podnikatelia budú mať zasa právo rozhodnúť, kde v EÚ chcú uchovávať a spracúvať všetky druhy údajov.
  • Od 3. decembra budú môcť Európania nakupovať online bez neopodstatnenej diskriminácie bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Nemusia sa obávať blokovania webových stránok ani ich presmerovávania len na základe toho, že oni sami alebo ich kreditná karta pochádzajú z inej krajiny.
  • Od roku 2019 sa zlepší porovnateľnosť a znížia ceny za cezhraničné doručovanie balíkov.
  • Dohodnuté pravidlá o dani z pridanej hodnoty v kontexte elektronického obchodu umožnia podnikateľom vyriešiť všetky potreby v oblasti cezhraničných platieb DPH na jednom online portáli a vo vlastnom jazyku.
  • Európsky kódex elektronickej komunikácie poskytne právo jednoduchšie meniť poskytovateľov internetových a telekomunikačných služieb. Zároveň budú môcť v prípade núdze na mobilný telefón prijímať verejné výstrahy.
  • Aktualizované pravidlá pre audiovizuálne médiá Európanom prinesú právo na bezpečné online prostredie, ktoré ich bude chrániť pred podnecovaním k násiliu a nenávisti, terorizmom a detskou pornografiou.

Súvislosti a vývoj

Európska komisia v máji 2015 navrhla stratégiu digitálneho jednotného trhu s cieľom prispôsobiť jednotný trh EÚ digitálnemu veku zrušením regulačných bariér a prechodom z 28 vnútroštátnych trhov na jednotný trh. Ročne by to hospodárstvu Únie mohlo priniesť 415 miliárd eur a stovky tisíc nových pracovných miest.

Prešli tri roky a stratégia napreduje: bolo prijatých 17 legislatívnych návrhov, o 12 sa ešte rokuje. Po zavŕšení regulačného rámca na vytvorenie digitálneho jednotného trhu by hodnota európskeho dátového hospodárstva by tak v roku 2020 mohla prekročiť 700 miliárd eur, čo zodpovedá 4 % ekonomiky EÚ.

ZEK

Ďalšie informácie:

Informačný prehľad: Digitálny jednotný trh v prospech všetkých Európanov

Informačný prehľad: Vytvorenie digitálneho jednotného trhu – činnosť Európskej komisie od roku 2015

Informačný prehľad: Rozpočet EÚ pre budúcnosť – Digitálna transformácia 2021 – 2027

Ochrana údajov – výhody pre občanov

Blogový príspevok podpredsedu EK Ansipa: Príprava na leto v Európe s väčšou digitálnou slobodou

Partneri