Trend hovorí jasne v prospech operativneho lizingu

Autor VN február 2016
Lucia Urbanová Lucia Urbanová

Po úspešnom vlaňajšku aj úvod tohto roka naznačuje, že firmy si už uvoľňujú finančné prostriedky na investície a vozidlový park sa snažia outsourcovať.

Hovorí to obchodná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Urbanová. Rýchlosť rastu však podľa nej podporí aj to, aké kvalitné budú konzultačné služby lízingových spoločností.

Tento rok by podľa Business Lease mal vzrásť operatívny lízing na Slovensku o desať percent. Kde vidíte dôvod?

Naše pozitívne predpovede stoja na pevných základoch. Podrobne sledujeme vývoj na našom trhu a rovnako v okolitých krajinách. Čoraz viac našich, ale aj zahraničných spoločností podnikajúcich na Slovensku ohlasuje masívne investície do vlastných aktivít. Z toho nám logicky vyplýva, že spoločnosti potrebujú zdroje na vlastné investície a uvedomili si, že viazať kapitál vo vlastných autách nemá zmysel. Znamená to pre nich totiž stratu v podobe nákladov obetovanej príležitosti. Vozidlo je prostriedkom mobility, nie majetok, ktorý potrebujete mať v súvahe. Pozitívny trend pozorujeme aj z výsledkov za rok 2013.

V čom?

Počet vozidiel v operatívnom lízingu a správe lízingových spoločností vzrástol vlani o tri percentá. Naša spoločnosť Business Lease narástla o 13 percent, čo nás veľmi teší. Od začiatku roka 2014 pozorujeme zvýšený počet dopytov, keď sa čoraz viac firiem zaujíma o možnosť outsourcovať vozidlový park formou operatívneho lízingu. Dochádza k oživeniu ekonomiky, obavy z krízy pominuli a firmy sa rozhodli obnovovať svoje vozidlové parky.

V čom je operatívny lízing výhodnejší v porovnaní, povedzme, s finančným lízingom?

Nie je lízing ako lízing. Ja často prirovnávam operatívny a finančný lízing k jablkám a hruškám. Základný rozdiel je v tom, že v rámci operatívneho lízingu outsourcujete financovanie, služby a aj finančné a prevádzkové riziko s vozidlom spojené. Pri finančnom lízingu outsourcujete len financovanie vozidla. Pri operatívnom lízingu neplatíte akontáciu a prefinancujete len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla, nie celú hodnotu vozidla. Rozdiel je tiež v úrokových sadzbách, ktoré sú v operatívnom lízingu nižšie.

Pri operatívnom lízingu firma obvykle obnovuje vozidlový park po štyroch rokoch. Prečo?

Áno, je pravda, že aj naši klienti najčastejšie využívajú práve 4-ročné kontrakty. Súvisí to s počtom kilometrov, ktoré firmy obvykle najazdia. Najpočetnejšiu skupinu vodičov vo firmách tvoria obchodní zástupcovia a servisní technici, ktorí ročne najazdia okolo 30- až 40-tisíc
kilometrov. Vozidlá spravidla menia, keď vek vozidla dosiahne 4 roky a má najazdených 120- až 160-tisíc kilometrov. Pri vyššom veku ako 5 rokov sú vyššie výdavky na opravy a údržbu a klesá zostatková hodnota. Nové vozidlá majú dnes čoraz nižšiu spotrebu – preto skutočne nemá význam ojazdiť vozidlá až do ich tzv. rozpadnutia sa.

Business Lease pôsobí v celej V4 a v materskom Holandsku. Vidíte rozdiely?

Spoločnosť Business Lease pred 15 rokmi ako prvá identifikovala potenciál rastu operatívneho lízingu na Slovensku a naďalej sme stopercentne presvedčení o tom, že podiel vozidiel obstarávaných touto formou u nás bude rásť.Aktuálne Slovensko zaostáva za Českom, Poľskom a Maďarskom o 25 percent. Dôvodom je, že na Slovensku je nižšia informovanosť a povedomie o tejto forme financovania a správe vozidiel. Rovnako domáce firmy majú historicky tendenciu veci a majetok vlastniť. Naša predpoveď je, že Slovensko do dvoch až troch rokov doženie ostatné krajiny V4. Tento rok očakávame rast podielu vozidiel obstarávaných formou operatívneho lízingu o 10 percent. Čísla hovoria jasne. Forma operatívneho lízingu je v porovnaní s ostatnými formami najvýhodnejšia.

Presadzujete uzavretý operatívny lízing. Prečo?

Operatívny lízing je o outsourcingu financovania, správy, ale najmä rizika spojeného s vozidlom. Uzatvorená kalkulácia operatívneho lízingu znamená, že všetky riziká spojené s nepredvídateľnými opravami, s rastom cien servisných či pneuservisných služieb, rovnako ako so zmenami trhových zostatkových cien nesie lízingová spoločnosť.

Na trhu je už viac väčších či menších hráčov s rôznymi ponukami. Dá sa stále vyniknúť?

Určite sa vyniknúť dá. Spoločnosť Business Lease sa na trhu odlišuje lepšou starostlivosťou a výbornou reputáciou u svojich klientov a dodávateľov. Heslom našej spoločnosti je: „same cars, better care“. Rovnako je pre nás dôležité poskytovať „better care“ aj našim zamestnancom. Základom každej úspešnej firmy sú jej spokojní, šťastní a motivovaní zamestnanci, ktorí následne túto starostlivosť dokážu poskytovať ďalej svojim klientom.

Pripravila: VN

Partneri