Ocenili Výnimočné firmy na Slovensku

Autor PRServis august 2018 -

Ani uprostred leta neutíchajú aktivity oceňovania úspešných a zodpovedných firiem. Tá najnovšia vyzdvihla spoločnosti DeutschMann, ArcelorMittal a Lenovo.

„Milý Tiguan, tvoja údržba sa skomplikovala, stabilizačná tyč je už zastaralá“ – to je úryvok z básne, ktorá získala najviac hlasov v online súťaži. Jej neobvyklý námet vyplýva z toho, že ju na svojom sociálnom profile vyhlásila špedičná firma. Aj takúto podobu môže mať komunikácia so zákazníkmi.

Takéto a podobné nápady uvedené do praxe pomohli získať získať špedičnej firme DeutschMann Internationale Spedition ocenenie v prvom ročníku projektu Výnimočná firma v kategórii Inovácie. Za kvalitu si prvenstvo vybojovala oceliarska spoločnosť ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia a za spoločenskú zodpovednosť technologická firma Lenovo Slovensko. Trojicu víťazov vybrali experti z TÜV SÜD Slovakia.

Výsledky prvého ročníka Výnimočnej firmy vyhlásili a certifikáty výnimočnosti zástupcom víťazných spoločností rozdali na slávnostnom galavečere v Tatranskej Lomnici. Odborná porota TÜV SÜD zostavila rebríček tých najviac výnimočných na základe rozsiahleho kvalitatívneho dotazníka a skúseností z auditov. Zapojené firmy, ktoré si trúfali získať titul Výnimočnej firmy, odpovedali na množstvo otázok od júla 2017 až do apríla 2018.

“Našou ambíciou bolo zmerať štandardy kvality, inovatívnosti a spoločenskej zodpovednosti v slovenských firmách, vyzdvihnúť tie najlepšie a inšpirovať ostatných,“ priblížil prevádzkový riaditeľ TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý. „Prieskumom sme zistili, že výnimočná firma hodnotí spokojnosť zákazníkov a zamestnancov, má nastavenú dlhodobú stratégiu, zavedený niektorý z manažérskych systémov, s najväčšou pravdepodobnosťou práve zavádza nejakú inováciu a podporuje systematické vzdelávanie pracovníkov,” zhrnul.

graf

O víťazoch

Dcérska firma koncernu ArcelorMittal v Senici pôsobí ako servisné centrum pre spracovanie plochej valcovanej ocele a hliníkových zvitkov. Jej generálny riaditeľ Peter Mišo hovorí, že kvalita je pre jeho spoločnosť rovnako dôležitá, ako pre ich klientov. „Sústredíme sa na to, aby požiadavka zákazníka bola prenesená do každého procesu vo firme.“ Firma priebežne zavádza rôzne vylepšenia. V posledných rokoch sa venovali digitalizácii a príprave na priemysel 4.0; vo výrobe implementovali nový softvér zhromažďujúci dáta o bezpečnosti, výrobe a údržbe, vďaka ktorému môžu urobiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia; preventívne plánujú opravy či zavádzajú CRM systém priamo do podnikového informačného systému.

Slovenská spoločnosť DeutschMann sídliaca v Trebišove sa zameriava najmä na medzinárodnú kamiónovú prepravu tovaru. Výkonná riaditeľka Miriam Poništová prezrádza, že inováciami sa zaoberajú na týždennej báze, pričom s nápadmi môže prísť zamestnanec na akejkoľvek úrovni. „Dokonca aj externí konzultanti, ktorých si pravidelne pozývame práve kvôli tomu, aby sme nikdy nestáli na jednom mieste, ale kráčali vpred,“ dodáva.

Nedávno zavedené inovácie smerujú najmä k výchove potenciálnych zamestnancov. Ide napríklad o deň otvorených dverí pre maturantov; praxe pre stredoškolákov; vzdelávanie detí v škôlke s hlavnou myšlienkou, že práca je pomoc, či interný kurz „Kvalifikovaný dopravca“ pre budúcich zamestnancov ich dodávateľov. Chystajú sa dokonca spustiť duálne vzdelávanie s miestnou strednou odbornou školou a robiť ďalšie aktivity na prilákanie mladých Východniarov späť na východné Slovensko.

V kategórii „Spoločenská zodpovednosť“ sa výnimočnými výsledkami prejavila spoločnosť Lenovo Slovensko. Martin Tichý z TÜV SÜD uviedol, že do tohto hodnotenia vstupovala zodpovednosť voči životnému prostrediu a spoločnosti ako takej a aj voči zamestnancom. „Zamestnanci tvoria ducha firmy a robia ju výnimočnou, preto sme prihliadali aj na prístup k nim a na benefity,“ ozrejmil.

Ako si počínajú výnimočné firmy

Do kvalitatívneho dotazníkového prieskumu sa za posledný takmer rok zapojilo 120 firiem. Ich odpovede analyzovali experti z TÜV SÜD Slovakia a prišli s niekoľkými dôležitými zisteniami.

Kategória „Kvalita“: 81 % firiem hodnotí spokojnosť zamestnancov a 87 % firiem hodnotí spokojnosť zákazníkov. Najčastejšie majú zavedenú ISO normu 9001 o manažérstve kvality (36 % firiem). Takmer polovica (46 % firiem) má 5-ročnú stratégiu rozvoja.

Kategória „Inovácie“: 6 z 10 firiem (63 %) v súčasnosti zavádza nejaké kľúčové inovácie; najčastejšie ide o inovácie procesov (33 % firiem) alebo marketingové inovácie (27 %).

Kategória „Spoločenská zodpovednosť“: 61 % firiem má nastavený systém vzdelávania zamestnancov. Vyše polovica firiem (56 %) zapája zamestnancov do firemných rozhodnutí. 67 % firiem má systém informačnej bezpečnosti.

PRServis

graf1

Partneri