Česko a Slovensko prepojí aj novinárska súťaž o cestovnom ruchu

Autor LN/JF august 2018 -

Súťaž o najzaujímavejšie príspevky venované turizmu v oboch krajinách vyhlásila organizácia FIJET Slovakia v spolupráci s ministerstvom dopravy.

Pri príležitosti 100. výročia založenia Česko-Slovenska a 25. výročia samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky sa uskutoční súťaž novinárov a novinárskych príspevkov pod názvom „My k susedom a susedia k nám“. Organizuje ju združenie novinárov píšucich o cestovnom ruchu FIJET Slovakia a záštitu nad ňou prebral generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR Ing. Zoltán Kovács.

Slovenské médiá o turizme v Česku a naopak

Na súťaži sa môžu zúčastniť novinári zo Slovenska, ktorí vytvoria a uverejnia príspevky o Česku, a recipročne novinári z Českej republiky s príspevkami venovanými témam z cestovného ruchu na Slovensku. Malo by ísť o články či iné príspevky uverejnené od 1. augusta 2018 do uzávierky súťaže 15. decembra 2018, a to v týchto štyroch oblastiach:

- televízia,

- rozhlas,

- printové médiá,

- online médiá.

Do súťaže budú zaradené diela autorov:

- ktorí sa prihlásia a pošlú svoje príspevky na adresu fijetslovakia(at)fijetslovakia.sk v termíne do 15. 12. 2018;

- príspevky vybraté na základe monitoringu médií združením FIJET, partnermi súťaže a členmi poroty.

Príspevky vyhodnotí odborná porota na základe ich obsahu, úrovne spracovania a ďalších parametrov. Ceny pre víťazov súťaže venujú partneri; budú priebežne spresnené a zverejnené. Hlavným partnerom súťaže je spomínaná Sekcia cestovného ruchu MDV SR, partnermi z českej strany sú štátna agentúra Czech Tourism a organizácia Czech Travel Press. Ďalšími odbornými partnermi sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a OOCR Región Trnava.

O združení FIJET

FIJET Slovakia je občianske združenie, ktoré je na Slovensku reprezentuje svetovú federáciu novinárov a autorov píšucich o cestovnom ruchu FIJET. Základom jeho práce je snaha o zvýšenie informovanosti , šírenie nových podnetov a odborných pohľadov týkajúcich sa cestovného ruchu v Slovenskej republike pre domácu aj zahraničnú verejnosť. V zmysle tohto cieľa FIJET Slovakia organizuje odborné podujatia a stretnutia, najmä konferencie, workshopy, študijné cesty a novinárske letné akadémie. Snaží sa uzatvárať partnerstvá na úrovni štátnej správy, samosprávy, verejného i súkromného sektora vrátane oblastných organizácií cestovného ruchu.

LN/JF

Partneri