Exit Triblavina prinesie vidieckym Bratislavčanom nové napojenie na D1

Autor JF august 2018 -
Schéma budúcej dopravnej siete východne od Bratislavy Schéma budúcej dopravnej siete východne od Bratislavy

Križovatka, ktorej stavba sa nedávno opäť rozbehla, má byť súčasťou budúcej hustej mreže diaľnic a ciest pred východnou bránou metropoly.

Národná diaľničná spoločnosť opäť odštartovala práce na križovatke Triblavina na diaľnici D1. Koniec prác predpokladá v roku 2020. Táto križovatka bude predstavovať systém viacerých križovatkových vetiev a turbo-okružných križovatiek a prepojí diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Sencom s novou navrhovanou komunikáciou II. triedy. Tá bude v budúcnosti postupne dobudovaná a napojená na cestu I/61 Bratislava – Senec a cestu II/502 Bratislava – Pezinok.

Zmena technického riešenia 

Križovatka Triblavina je formálne vo výstavbe od mája 2015 v zmysle platného stavebného povolenia. Stavebné práce sa prerušili kvôli potrebe zmeny technického riešenia diaľnice D1 v súvislosti s diaľnicou D4 v križovatke Ivanka – sever. Tento proces priniesol zmenu šírkového usporiadania diaľnice D1 v priestore križovatky Triblavina na 8 pruhov, čo vyvolalo potrebu zmeny stavby križovatky pred dokončením. Zároveň križovatku Triblavina stavajú tak, aby sa v budúcnosti na ňu mohli napojiť kolektory, ktoré by v prípade potreby povedú popri diaľnici.

Koniec prestávky

Dôvodom prerušenia prác na križovatke boli opakované námietky, ktoré voči stavbe vznášali aktivisti z občianskeho združenia Triblavina pre chýbajúce kolektory a nejasné vplyvy na životné prostredie. Napokon sa problém podarilo provizórne vyriešiť.

„Som rád, že sa skončilo zložité a niekoľko rokov trvajúce konanie a na križovatke Triblavina sa obnovili stavebné práce,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. „Infraštruktúra v Bratislave a okolí bola dlhé roky zanedbávaná a preto vnímam veľmi pozitívne, že sme konečne naštartovali proces, ktorý nám všetkým pomôže si na konci vydýchnuť a ušetrený čas strávený v aute venovať rodine. Križovatka spolu s bratislavským obchvatom výrazne odľahčí dopravnú situáciu v tejto oblasti.“

Komplikovaná stavba za dvadsať miliónov

Aktuálne je v zmysle stavebného povolenia ukončená výstavba mosta cez potok Čierna voda, okružné križovatky, preložky inžinierskych sietí a taktiež mestská zberná komunikácia. Úsek D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina bude dlhý 1,8 km, v rámci ktorého budú 2 mostné objekty a 5 križovatiek. Stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu vo výške takmer 19,8 milióna eur bez DPH.

Zmluvné ukončenie výstavby je stanovené na koniec roka 2019, no z dôvodu komplikovaného plánu organizácie dopravy počas výstavby mosta na diaľnici D1 a opakovaným námietkam podávaným v konaní o zmene stavby pred dokončením, sa predpokladá odovzdanie stavby do užívania motoristom v roku 2020.

bager

Posilnená verejná doprava

„Každá výstavba prináša so sebou aj obmedzenia, a preto sme už v predstihu v smere na Senec a Pezinok pridali viac ako 50 vlakov, aby ľudia mali čas si na tento rýchlejší a ekologickejší spôsob dopravy zvyknúť,” informoval minister dopravy.

Pri zlepšení dopravy sa angažuje aj Bratislavský kraj. „Pripravili sme alternatívnu ponuku pre obyvateľov kraja dochádzajúcich do hlavného mesta, aby nemuseli stáť v kolónach,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Prímestské autobusy budú podľa neho jazdiť v pravidelných intervaloch, čím sa posilní a zjednoduší cestovanie pre obyvateľov aj návštevníkov regiónu.

D1

Vedenie dopravy na diaľnici počas prác

Od augusta 2018 je doprava na uvedenom úseku diaľnice D1 presmerovaná do režimu 3 zúžených pruhov v každom smere jazdy, pričom povolená rýchlosť je tam znížená na 80 km/h. Časť diaľnice na južnej strane zaberá oddelený pracovný priestor, v ktorom budú až do novembra prebiehať stavebné práce na rozšírení diaľničného telesa a vytvorení dočasného násypu v mieste budúceho mosta. V roku 2019 bude potom doprava dočasne vedená po novo rozšírenom úseku D1 – najskôr v smere von z Bratislavy, potom v opačnom smere.

JF

Zdroj: NDS, MDV SR

krizovatky mapa

Partneri