ŽSR ubezpečuje: Železničné mosty na Slovensku padať nebudú

Autor Martina Pavliková september 2018 -
Hanušovský viadukt Hanušovský viadukt SPŽ

Môže hroziť niečo podobné, ako sa stalo v Janove, na našich železniciach? Viete, koľko je na Slovensku železničných mostov? Správca tratí zverejnil stanovisko formou otázok a odpovedí.

1. Nakoľko sú železničné mosty v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) bezpečné? Ako často sa kontroluje ich stav? Môže hroziť podobná tragédia, prípadne spadnutie mostov, ako v talianskom Janove, kde sa zrútil diaľničný most?

Všetky železničné mosty v správe ŽSR zodpovedajú prísnym technickým aj legislatívnym predpisom na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. Všetky mosty v správe ŽSR sa kontrolujú pravidelne viacnásobnými kontrolami:

  1. Kontrolóri na trati vykonávajú kontrolu raz za týždeň, resp. raz za 10 dní. Kontrolóri by ako prví mali upozorniť na akýkoľvek zistený nedostatok či vadu na moste alebo mostnej konštrukcii.
  2. Raz za rok sa vykonáva veľká kontrola mosta a jeho technického stavu.
  3. Raz za tri roky sa robia podrobné prehliadky mostov – revízie. Vykonávajú ich špeciálne, nezávislé čaty odborníkov. Z revízie sa vydáva revízna správa. Každý most, čo sa týka jeho technického stavu, sa hodnotí známkou 1, 2, alebo 3. Pričom 1 znamená, že most je bez akýchkoľvek vád, známka 2 znamená, že most má drobné nedostatky. Stupeň tri 3 znamená, že most by mal prejsť celkovou rekonštrukciou a byť zaradený do plánu opráv. Revízna správa je uložená u správcu mosta. Ak by bol stanovený vyšší stupeň ako 3, technický stav nedovoľuje bezpečnú a plynulú jazdu vlakov a železničná doprava v danom úseku musí byť okamžite zastavená.
  4. V prípade zvláštneho chovania sa mostných konštrukcií sa robia jednorazové špeciálne pozorovania, záťažové skúšky, kontrolné rušňové jazdy a špeciálne prepočty.

2. Koľko mostov a v akej celkovej dĺžke spravujú ŽSR? Aký je ich vek?

ŽSR spravujú 2 301 mostov v celkovej dĺžke 51 216 metrov. Priemerný vek mostov je 60 až 80 rokov, pričom máme aj mosty, ktorých vek je okolo 100 rokov. Zo zaujímavých železničných mostov vieme spomenúť Hanušovský viadukt, Telgártsky, resp. Chramošský viadukt, mosty vo Vysokých Tatrách. Posledným, resp. najnovším zaujímavým mostom je most cez rieku Váh v Trenčíne, ktorý bol postavený v rámci modernizácie železničnej trate Zlatovce – Trenčianska Teplá.

3. Aký je technický stav týchto mostov a ktoré sú najväčšie nedostatky či problémy?

ŽSR v roku 2016 na základe nariadenia generálneho riaditeľa vykonali preverenie aktuálneho technického stavu mostných objektov v sieti hodnotených stupňom 3. Na jeho základe je začatý proces prípravy plánovania opráv väčšieho rozsahu alebo komplexnej rekonštrukcie s výmenou jednotlivých časti a prvkov. Hodnotenie stupňom „3“ pri oceľových mostoch môže byť z dôvodu zlej držebnosti mostníc, lokálneho korozívneho úbytku materiálu, chýbajúcich podlahových plechov, chýbajúcich poistných uholníkov.

Pri masívnych mostoch je to väčšinou z veľkej časti negatívny vplyv poveternostných podmienok, narušenia spodnej stavby vegetáciou, porušená hydroizolácia, tvorba výkvetov, kvapľov, opadaná omietka. Pre špecifikáciu typu a rozsahu plánovaných opravných prác sa priebežne vykonávajú statické posúdenia, zaťažkávacie skúšky, stavebno-technické posúdenia, zisťovanie materiálových charakteristík na jednotlivých mostných objektoch.

4. Koľko peňazí vynakladajú ŽSR ročne na rekonštrukciu, údržbu a opravu mostov?

ŽSR za roky 2012 – 2017 vynaložili na opravu, údržbu a rekonštrukciu mostov z vlastných zdrojov sumu asi 51 miliónov eur a v rámci modernizácie európskych koridorov bola z prostriedkov EÚ realizovaná výstavba nových mostov približne za 39 miliónov eur.

5. Ako je to s vybavením mostov monitorovacími systémami, ktoré dokážu zaznamenávať technické parametre a odchýlky?

Pri výstavbe nových, ale aj údržbe existujúcich mostov sa po vykonaní zaťažkávacej skúšky ponechávajú zabudované technické meracie segmenty. Slúžia pre možnosť budúceho posúdenia technického stavu mostného objektu počas doby životnosti alebo pre kontinuálny zber údajov z hľadiska statického a dynamického posúdenia konštrukcie. Diagnostika mostov a mostom podobných konštrukcií sa vykonáva zásadne na základe výsledkov revíznych správ.

Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1