Dachser Slovakia ďalej rozširuje logistický park v Lozorne

Autor Martin Štiglinc, Anna Palfiová september 2018 -

Po dokončení novej logistickej haly za vyše 5 miliónov eur plánuje ešte do konca roka začať s realizáciou ďalších investícií.

Spoločnosť Dachser Slovakia pokračuje v intenzívnom rozvoji svojho areálu v Lozorne pri Bratislave. V auguste 2018 získala spoločnosť stavebné povolenie na druhú etapu budovania svojho logistického parku. Nová investícia vo výške 3 miliónov eur bude použitá na rozšírenie existujúceho prekladiskového terminálu. V nasledujúcich rokoch bude prebiehať výstavba ďalších logistických hál a dostavba existujúcej administratívnej budovy.

Celkové investície v tejto druhej etape výstavby areálu sa budú pohybovať v rozmedzí 11 až 12 miliónov eur. Dostavba nového terminálu sa má začať v marci 2019, s jej dokončením sa predbežne počíta v júli tohto istého roku.

Ďalšie rozširovanie Eurohubu v Lozorne je odrazom významného postavenia našej spoločnosti nielen v rámci skupiny Dachser, ale aj v rámci celého regionálneho logistického trhu,“ povedal Roman Stoličný, výkonný riaditeľ Dachser Slovakia a dodal: „Nová výstavba zaistí našim zákazníkom dodržiavanie vysokého štandardu kvality služieb, na ktorý sú u nás zvyknutí, a prispeje k zefektívneniu logistických procesov. Pre našu spoločnosť potom tiež znamená zabezpečenie rastu a dlhodobého rozvoja, rovnako ako prísľub nových obchodných príležitostí.“

Nová etapa nadväzuje na predchádzajúcu investíciu do výstavby novej logistickej haly v Lozorne, ktorej prevádzka bola spustená v tomto roku. Kapacita tejto novej haly je 13-tisíc paletových miest na ploche 6 700 m2, jej uskladňovacia výška je 14,5 m a k dispozícii je 13 rámp na vykládku a nakládku kamiónov. Budova je vybavená najmodernejšími technológiami a špeciálnymi IT aplikáciami vyvinutými priamo spoločnosťou Dachser. Skladová hala priniesla približne 30 nových pracovných miest. Celkovo teraz Dachser v Lozorne zamestnáva 138 ľudí.

V súčasnosti Dachser Slovakia v Lozorne ponúka 45 denných priamych liniek, ktoré zabezpečujú spojenie s 15 krajinami Európy: Nemeckom, Českou republikou, Maďarskom, Rakúskom, Poľskom, Holandskom, Talianskom, Chorvátskom, Slovinskom, Gréckom, Rumunskom, Bulharskom, Srbskom, Bosnou a Hercegovinou a s 3 destináciami na Slovensku.

O spoločnosti Dachser Slovakia

História spoločnosti sa na Slovensku začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s. r. o. Zameranie jej aktivít v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Na základe dopytu zo strany zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy.

V roku 2004 sa spoločnosť stala súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti Dachser a až do roku 2009 vystupovala na trhu pod menom Lindbergh & Dachser, a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom Dachser Slovakia, a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu Dachser.

Hoci Dachser pôsobí na Slovensku iba niekoľko rokov, prostredníctvom vlastných pobočiek sa dokázal rýchlo etablovať na lokálnom trhu. V súčasnosti má spoločnosť na Slovensku 4 pobočky s celkom 136 zamestnancami, ktorí spájajú znalosti slovenského trhu s nemeckými skúsenosťami v logistike.

Ku klientom spoločnosti Dachser patria malé, stredné, ale aj veľké podniky pôsobiace na národných i medzinárodných trhoch. Dachser im ponúka inovatívne, inteligentné a na mieru šité logistické riešenia. Jeho služby sú orientované na zákazníka a zaručujú rovnaký štandard kvality po celom svete.

V roku 2017 dosiahla spoločnosť Dachser na Slovensku celkový obrat 37,6 mil. €, čo predstavuje 514 800 prepravených zásielok o celkovej hmotnosti 189 700 ton.

O skupine Dachser

Logistická spoločnosť Dachser bola založená v roku 1930 ako rodinná firma Thomasa Dachsera v Kemptene v Nemecku a už v priebehu niekoľkých rokov si vybudovala postavenie vedúceho prepravcu v regióne. Prielom v histórii spoločnosti nastal v roku 1971, keď bola väčšina vozidlového parku reorganizovaná na „výmenné nadstavby“ –  „Wechselbrücken“, ktoré umožňujú rýchlejší spôsob manipulácie a prekladania tovaru. V 80. rokoch 20. storočia spoločnosť investovala do vývoja vlastných IT riešení a moderných komunikačných systémov a spustila novú divíziu Food Logistics. Rýchly rozvoj spoločnosti vyvrcholil integráciou východoeurópskych krajín do siete Dachser po roku 1994. Na začiatku nového tisícročia sa Dachser venoval rozširovaniu európskej siete prostredníctvom nových akvizícií a v rokoch 2006 – 2007 otvoril nové pobočky aj v Číne, Mexiku a Indii. Rozvoj pokračoval takisto v nasledujúcich rokoch založením joint ventures v Chile, Bangladéši, Thajsku, na Tchaj-wane a vlastným zastúpením v Rumunsku. V roku 2012 realizoval Dachser akvizície španielskych logistických spoločností Azkar a Transunion a posilnil tak svoju pozíciu na latinskoamerickom trhu.

Medzinárodný logistický koncern Dachser dnes ponúka komplexné služby v oblasti logistiky a zasielateľstva. Má 396 pobočiek po celom svete a je jedným z lídrov na trhu poskytovateľov logistických služieb v oblasti European Logistics (európska pozemná distribúcia). Po celom svete zamestnáva asi 29 100 ľudí, ktorí iba za minulý rok zrealizovali 81,7 miliónov zásielok vážiacich dovedna 39,8 miliónov ton. Celkový obrat koncernu Dachser v roku 2017 robil 6,12 miliardy eur.

Na začiatku bola základná myšlienka malého rodinného podniku Thomasa Dachser pomáhať zákazníkom v tom, aby získali na svojich trhoch konkurenčnú výhodu. Princíp zakladateľa spoločnosti, „úspech nášho zákazníka je i naším úspechom“, stále zostáva základným kameňom podnikateľskej filozofie spoločnosti Dachser.

Martin Štiglinc, Dachser Slovakia

Anna Palfiová, Crest Communications

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1