Ako a kedy moderné technológie zlepšia život obce aj obyvateľov?

Autor OTS september 2018 -

Jednoduchšie parkovanie, odbúranie papierovania, vyššia bezpečnosť, či lepšia starostlivosť o seniorov. Aj o tom bola konferencia v Jasnej venovaná elektronizácii služieb samosprávy.

O tom, ako konkrétne môžu slovenským mestám a obciam a ich obyvateľom zjednodušiť život moderné technológie, sa dozvedeli hostia odbornej konferencie Digitálne mesto, ktorá sa koncom septembra konala v Jasnej. „Ak by som mal hodnotiť mieru digitalizácie slovenských samospráv na stupnici 1 až 5, zvolil by som číslo približne v strede tejto škály. No už dnes existujú mestá a obce, ktoré by sa umiestnili výrazne vyššie. Práve tie môžu byť ostatným vzorom. Našou úlohou je, aby sme tým zaostávajúcim pomohli dotiahnuť sa,“ povedal Roman Jedinák, manažér pre segment samospráv v spoločnosti Datalan.

Internet je nevyhnutnosť

Podmienkou na poskytovanie kvalitných digitálnych služieb je prístup k vysokorýchlostnému internetu. Ako na konferencii vysvetlil Milan Ištván z občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu, Európska únia sa aj preto snaží, aby do konca roku 2020 mal každý obyvateľ prístup k pripojeniu s rýchlosťou 30 Mbit/s a polovica ľudí až 100 Mbit/s. Aj preto sa dnes na Slovensku pokrývajú vysokorýchlostným internetom takzvané biele miesta. Do budúcnosti sa počíta aj s mapovaním kvality pripojenia podľa registra adries.

Kvalitný prístup občanov k internetu pomôže zabezpečiť aj iniciatíva EÚ s názvom Wifi for EU. Vďaka nej budú môcť stovky slovenských obcí vybudovať na verejných miestach voľne prístupné hotspoty, ktoré budú slúžiť nielen ich obyvateľom, ale aj návštevníkom.

DCOM napreduje

Elektronické služby samospráv sa rozvíjajú už dnes, čo potvrdzuje aj využívanie informačného systému DCOM. Vďaka nemu spĺňa vyše 70 % obcí a miest požiadavky, ktoré na ne kladie zákon o eGovernmente. „Vlani som na tejto konferencii informoval, že za osem mesiacov roka 2017 slovenské samosprávy prostredníctvom DCOM spracovali približne 150 000 podaní a rozhodnutí. Za rovnaké obdobie tohto roka ich bolo už 1,6 milióna,“ informoval Adrián Belánik zo združenia DEUS, ktoré DCOM prevádzkuje.

Tento informačný systém sa podľa neho bez závažnejších problémov vysporiadal aj s ďalšími výzvami. Implementoval nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR či slovenský zákon proti byrokracii. Podľa neho už mestá a obce nemôžu od 1. septembra vyžadovať od občanov a podnikateľov údaje z registrov fyzických a právnických osôb alebo výpisy z katastra nehnuteľností. Od 1. januára 2019 k nim pribudnú aj výpisy z registra trestov. Aj vďaka tomu majú samosprávy o DCOM veľký záujem. Preto sa pripravuje jeho rozšírenie nielen na ďalšie obce, ale v pláne je aj sprístupnenie časti jeho funkcionalít pre veľké mestá, ktoré využívajú vlastné informačné systémy.

Parkovanie môže byť smart

Ďalším projektom, ktorý DEUS pripravuje, je zjednodušenie parkovania pre ťažko zdravotne postihnutých občanov (ŤZP). Objem parkovacích miest, ktoré sú pre nich vyhradené, je obmedzený a pribúdajú pomalšie ako počet ľudí, ktorí ich využívajú. Navyše, často sú zneužívané vodičmi, ktorých vozidlá na nich nemajú čo hľadať. Tí sa neštítia ani falšovania parkovacích preukazov ŤZP, čo sťažuje mestskej polícii kontrolnú činnosť. Vďaka projektu DEUSu však môžu byť parkovacie miesta pre ŤZP vybavené inteligentnými senzormi a parkovacie preukazy aktívnymi tokenmi. Zdravotne postihnutí občania získajú aplikáciu, ktorá ich nielen odnaviguje na najbližšie voľné vyhradené parkovacie miesto, ale zabezpečí tiež, aby na ňom neparkovali neoprávnené osoby. „Ak na mieste pre ŤZP zastane auto bez potrebného oprávnenia, systém o tom automaticky upovedomí mestskú políciu, ktorá bude priestupok riešiť. Mestá získajú aj kvalitné dáta o využívaní vyhradeného parkovania. Tie menej využívané môžu zrušiť, na exponovaných miestach ich môžu posilniť,“ vysvetlil Adrián Belánik.

Inteligentné senzory však dokážu parkovanie na vybraných miestach uľahčiť aj dnes. Ako, to ukázal Martin Luknič zo spoločnosti Orange. Vďaka službe zaparkuj.to si môžu motoristi pozrieť voľné parkovacie miesta tak v počítači, ako aj v mobilnom telefóne. K dispozícii je nielen prehľad parkovania, ale aj online platba zaň. Služba je už dnes dostupná napríklad v Žiari nad Hronom.

Jednoduchšie pre úrady aj ľudí

Digitálne služby mesta sa zďaleka nemusia obmedzovať na parkovanie. Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka, ukázal, ako sa môže samospráva vďaka inteligentným senzorom starať o seniorov v prostredí rodinných domov bez toho, aby ich presúvala do domovov dôchodcov. Moderné technológie im dokážu uľahčiť každodennú agendu, sledovať ich bezpečnosť a v prípade potreby privolať odbornú pomoc.

Technologickí partneri konferencie, ktorými boli napríklad IBM, HP, HPE, Cisco, Dell, Epson, Orange či ICE Getaway, predviedli, ako môže fungovať digitálne zastupiteľstvo – počnúc analýzou a zjednodušením existujúcich procesov až po elektronické hlasovanie. Alebo ako ťažobný gigant Saudi Aramco nemusel prísť o dáta z 30-tisíc počítačov. Alebo aj to, ako oživiť atramentové tlačiarne s tým, že tonery, ktoré stačia na 10 000 strán, sa dajú dopĺňať z fľaštičiek, ktoré sa zmestia do vrecka obleku. Ďalší spíker z praxe, René Kubiš zo Slovenskej pošty, vysvetlil, ako bude už čoskoro fungovať centrálne doručovanie elektronických úradných dokumentov. Vďaka nemu sa ročne ušetrí na prevádzkových nákladoch 17,3 milióna eur a ďalších 3,8 milióna eur bude predstavovať ročná úspora tovarov a služieb.

OTS

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1