Nová lávka cez Moravu priblíži Slovákom archeologický park v Mikulčiciach

Autor Patrik Velšic september 2018 -

Projekt prepojí Mikulčice a Kopčany pre cyklistov, peších návštevníkov a miestnych obyvateľov v rámci unikátnej pamiatkovej oblasti.

Trnavský samosprávny kraj a Juhomoravský kraj začali spoločne realizovať projekt „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".  Jeho cieľom je prepojenie oboch lokalít pre cyklistov a chodcov a zvýšenie dostupnosti pamiatkovej oblasti slovanského hradiska.

„Ide o dlhodobú snahu Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja o vytvorenie cezhraničného Archeoparku Mikulčice-Kopčany. Lávka prepojí pamiatky Veľkomoravskej ríše, ale tiež unikátnu prírodu vrátane spojenia dvoch národných sietí cyklotrás,“ uviedol juhomoravský hajtman Bohumil Šimek. „Pre Juhomoravský kraj je to významná stavba. Zosúladiť projekt, na ktorom participujú dva štáty, nie je jednoduché. Som rád, že sa nám práve v roku, kedy oslavujeme 100. výročie založenia Československa, podarilo posunúť jeho realizáciu výrazne vpred,“ dodal.

V rámci projektu bude vybudovaná 143 metrov dlhá oceľová lávka s dolnou oceľovo-betónovou mostovkou. Na nej budú spevnené chodníky pre peších a cyklistov. Na moravskej strane bude vybudovaný nadväzujúci cyklochodník spájajúci archeologickú lokalitu v Mikulčiciach s existujúcou sieťou lesných ciest vedúcich k lávke. Na slovenskej strane vznikne úplne nová infraštruktúra nevyhnutná na spojenie oblasti pri rieke – od lávky – a obce Kopčany. Chodník povedie okolo kostola sv. Margity Antiochijskej z 9. storočia. Súčasťou projektu sú aj miesta archeologického prieskumu v lokalite. Takto projekt zabezpečí spoločný rozvoj územia s využitím miestneho potenciálu kultúrnych a prírodných atraktivít. 

„Teší ma, že stojíme na počiatku projektu, ktorý naše krajiny spojí nielen fyzicky, ale ešte viac prehĺbi vzájomnú spoluprácu. Po rokoch môže vďaka lávke cez rieku vzniknúť jedno archeologicky zaujímavé územie s nadnárodným kontextom, ktoré v konečnom dôsledku prispeje k rozvoju cestovného ruchu na oboch stranách Moravy,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič počas septembrovej slávnosti poklepania základných kameňov.

Projekt je podporený z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritnej osi 2 Kvalitné životné prostredie, špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Zhotoviteľom stavby je Spoločnosť Lávka cez Moravu – Doprastav Stavokov, kde je vedúcim spoločníkom Doprastav, a. s. Ďalšími spoločníkmi sú Stavokov, s. r. o., a Doprastav CZ, s. r. o. Architektonický návrh vytvorila firma Novák & Partner, s. r. o.

Predpokladaný termín fyzického ukončenia realizácie 31. august 2019. Celkové naplánované výdaje sú 3 796 790,57 €. Projekt je realizovaný s finančným príspevkom z Európskej únie, pričom výška dotácie z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj bude 85 % celkových výdajov projektu – teda 3 227 271,98 €. Zostávajúce finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu ČR a SR a z vlastných zdrojov oboch krajov – Juhomoravského a Trnavského.

Patrik Velšic, hovorca TTSK

župan Hajtman Bohumil Šimek (vľavo) a župan Jozef Viskupič pri uvedení projektu

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1