Umelá inteligencia zásadne mení aj bankovníctvo

Autor DB október 2018 -

Banking summit 2018 pod heslom „Digitálna budúcnosť je teraz“ zorganizovala v Bratislave Slovenská banková asociácia.

Umelá inteligencia a moderné technológie môžu ľudstvu pomôcť a zásadne ho zmeniť v mnohých oblastiach. Robota dnes v priemysle bežne využívajú ako náhradu ľudskej pracovnej sily. Mení sa však aj bankovníctvo. Umelá inteligencia by časom mohla prevziať napríklad podstatnú časť komunikácie s klientmi. Zhodli sa na tom domáci a zahraniční experti na odbornej konferencii Banking summit 2018 – The digital future is now, ktorú zorganizovala Slovenská banková asociácia (SBA).

"Najväčšou výzvou súčasnosti je to, ako zvýšiť digitálnu gramotnosť ľudí. Treba vzbudiť ich zvedavosť a záujem o umelú inteligenciu a robotiku a docieliť, aby lepšie porozumeli moderným technológiám. Svet sa mení a budú sa meniť aj pracovné pozície. Mali by sme investovať do ľudí – do rozvoja ich schopností a zručností. Nechať umelú inteligenciu a roboty robiť veci, ktoré vedia a môžu robiť, a ľuďom nechať čas na to, aby sa venovali inováciám – napríklad, aby vymýšľali nové produkty," povedal na konferencii futurológ Rohit Talwar.

Umelú inteligenciu vníma ako jeden z najvážnejších, najdôležitejších a najvplyvnejších technologických trendov súčasnosti aj generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky Michal Liday. Podľa neho sú to trendy, ktoré majú obrovský potenciál na to, aby vážne zasiahli do životov ľudí a v princípe ich zmenili. A tiež, aby zasiahli do väčšiny priemyselných odvetví, ak nie do všetkých. Jeden blok konferencie bol venovaný kybernetickej bezpečnosti, dôvere voči moderným technológiám a tiež tomu, „ako chrániť to, čo nie je viditeľné“.

O konferencii

Banking summit 2018 – The digital future is now sa konal 4. októbra v Bratislave. Jej organizátor, Slovenská banková asociácia, v tomto roku oslavuje 25. výročie založenia. Konferencia bola určená pre riaditeľov a členov predstavenstva bánk, predstaviteľov ďalších finančných inštitúcií, najmä Národnej Banky Slovenska, ministerstva financií, predstaviteľov IT spoločností, zástupcov akademickej obce a odborných asociácií finančného a IT sektora.

Diana Priechodská Brodnianska, SBA

Partneri