Označovanie motorových palív v EÚ sa zjednocuje a sprehľadňuje

Autor ZEK október 2018 -
Označovanie motorových palív v EÚ sa zjednocuje a sprehľadňuje Pixabay

Tri hlavné skupiny palív – benzíny, diesel a plynové palivá – dostávajú číselné označenia a grafické vzory spoločné pre celú EÚ.

Od 12. októbra sa v celej Európe objavuje nový zjednotený súbor označení palív. Nové značky poskytnú vodičom lepšie informácie o vhodnosti palív pre ich vozidlá bez ohľadu na to, kde v EÚ sa pohybujú. Pomôžu im tiež, aby načerpali správne palivo a ozrejmia im vplyv výberu paliva na životné prostredie.

Táto iniciatíva sa uskutočňuje na základe článku 7 smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá z októbra 2014 a v súlade s Akčným plánom týkajúcim sa infraštruktúry pre alternatívne palivá, ktorý Európska komisia oznámila v novembri 2017. Stanovuje sa v ňom niekoľko podporných opatrení na urýchlenie zavedenia infraštruktúry, zvýšenie investícií a zlepšenie prijatia zo strany spotrebiteľov. Zároveň dopĺňa návrhy Komisie v rámci stratégie „Európa v pohybe" pre čistú, bezpečnú a prepojenú mobilitu.

Nové značky sú rozdelené do troch skupín:

  • Benzínové palivá: označené písmenom „E“ v kruhu: E5, E10, atď. (písmeno „E“ predstavuje špecifické biozložky (etanol) prítomné v benzíne);
  • Dieslové palivá: označené písmenom „B“ v štvorci: B7, B10, XTL, atď. – kde písmeno B značí špecifické zložky bionafty prítomné v nafte, písmená XTL označujú syntetickú naftu, ktorá sa nezískava spracovaním surovej ropy;
  • Plynové palivá, s uvedením ich špecifického podtypu v kosoštvorci (resp. diagonálnom štvorci), napr. CNG, LNG, LPG a H2 (vodík).

palivá

Napríklad najčastejšie využívané paliva Natural 95 a Natural 98 sú v tomto systéme označované ako „E5", klasický diesel motoristi nájdu pod značkou „B7".

V prípade novších vozidiel budú etikety uvedené aj v príručke majiteľa a môžu sa objaviť aj v elektronickej príručke, dostupnej prostredníctvom informačno-zábavného systému vozidla. Okrem toho, že by mali byť viditeľne uvedené na všetkých verejných čerpacích staniciach, mali by byť viditeľné aj u autorizovaných predajcov. Nové značky budú zavedené vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie, ďalej krajinách EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a takisto v Macedónsku, Srbsku, vo Švajčiarsku a v Turecku.

ZEK

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1