Objem investícií do realitných projektov na Slovensku sa zdvojnásobil

Autor PRServis október 2018 -

Celkový objem investícii do realitných projektov v SR dosiahol v prvom polroku 348 miliónov eur, čo je medziročný nárast až o 117 %.

Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania realít sa na Slovensku pohybuje na úrovni 10 – 15 miliónov eur. Zo sektoru nehnuteľností je tento rok pre slovenské banky najatraktívnejší segment maloobchodu. Tieto zistenia priniesol nový prieskum KPMG – Property Lending Barometer 2018.

Objem investícií do realitných projektov sa v šiestich hlavných krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko – KSVE) od roku 2012 pravidelne zvyšuje. Slovensku je aktuálne regionálnym lídrom z hľadiska výšky rastu. Tento rast sme dosiahli napriek tomu, že rovnako ako minulý rok slovenské banky nepovažujú financovanie realitných projektov za strategickú prioritu.

Podľa výsledkov prieskumu klesá v KSVE objem problémových úverov. Podiel plne splácaných úverov v portfóliách bánk v našom regióne predstavuje vo väčšine krajín viac ako 85 %. Pred štyrmi rokmi bola takáto pozitívna situácia iba v dvoch krajinách.

Banky na Slovensku síce kladú dôraz na projekty, ktoré už generujú príjem, ale sú rovnako otvorené aj  financovaniu nových projektov. Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania nehnuteľností na Slovensku sa pohybovala v uvedenom rozmedzí 10 – 15 miliónov eur.

„Pozitívne očakávania predstaviteľov slovenských bánk sa, podobne ako minulý rok, odrážajú i v apetíte financovať väčšie projekty. Podľa nášho prieskumu je preferovaná výška úveru vyššia, ako je aktuálna priemerná úroveň. Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni okolo 20 miliónov eur,” dopĺňa Michal Maxim, senior manažér pre sektor finančných služieb, KPMG na Slovensku.

Tento rok je na Slovensku najpreferovanejším segmentom na financovanie maloobchod, nasleduje segment logistiky a priemyselných projektov. Za najväčšíu konkurenciu považujú zástupcovia bánk na Slovensku pobočky zahraničných komerčných bánk a investičné banky. Do top 5 investičných transakcií v prvom polroku patrili tieto projekty: Galéria Mlyny v Nitre, City Aréna v Trnave, Lakeside Park a Aupark Tower v Bratislave a priemyselný park v Dubnici nad Váhom.

Investície do realitných projektov v sledovaných krajinách Európy dosiahli podľa tohto prieskumu v prvom polroku 2017 celkovo výšku približne 110 miliárd eur. Znamená to medziročný pokles o 19 %.

„Prvý polrok 2018 bol v Európe z hľadiska objemu investícií najslabší od roku 2014. Je to však pravdepodobne spôsobené tým, že projekty, ktoré sa mali uzavrieť v tomto období, ešte nie sú ukončené,“ vysvetľuje Andrea Sartori, odborníčka KPMG na stredoeurópsky región.

O prieskume

Deviate vydanie prieskumu Property Lending Barometer prináša komplexné posúdenie finančných vyhliadok pre tých, ktorí chcú investovať na európskych realitných trhoch. Pojednáva tiež o prioritných segmentoch bánk na financovanie, hodnotí vplyv alternatívnych veriteľov na sledované trhy a spôsob, akým úverové inštitúcie riešia problematické úvery. V roku 2018 sa na prieskume zúčastnili zástupcovia takmer 70 bánk zo 14 krajín Európy vrátane SR. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami bank a pomocou online dotazníka v mesiacoch máj až júl 2018.

PRServis

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1