Vysokoškolskému štúdiu na Slovensku chýba užšie prepojenie s praxou

Autor Markus Halt október 2018 -
Vysokoškolskému štúdiu na Slovensku chýba užšie prepojenie s praxou AMP

Nový študijný program „profesijný bakalár“, ako aj skúsenosti zo zahraničia naznačujú východiská, ako viac priblížiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám pracovného trhu.

To bolo hlavnou myšlienkou a odkazom rečníkov a účastníkov Konferencie k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu, ktorú zorganizovali Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora a Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 9. októbra 2018 v Bratislave.

Peter Obdržálek z Centra edukačného manažmentu FM UK na základe alarmujúcich štatistík odvodzuje potrebné opatrenia. Na Slovensku pracuje po ukončení vysokoškolského štúdia v inom v odbore, ako vyštudovali, až 57 % absolventov. Až 35 % absolventov pracuje, aj napriek univerzitnému vzdelaniu, na stredoškolských pozíciách. V praxi chýbajú hlavne absolventi smerov IT, technických, inžinierskych a čiastočne prírodovedných, uviedol P. Obdržálek.

„Z hľadiska reagovania na požiadavky biznis komunity vidíme prakticky tri možnosti, ako situáciu riešiť,“ povedal Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. „Veľmi dôležité je širšie etablovanie profesijného bakalára, štúdium ktorého by trvalo 4 roky, z toho jeden semester praxe. Vítané je, samozrejme, aj 5-ročné kontinuálne štúdium, ale aj tu sú nevyhnutnosťou 1 až 2 semestre praxe. Treťou možnosťou je univerzitné duálne vzdelávanie, modulárne štúdium – to znamená časť štúdia v škole a časť priamo v podniku,“ uzavrel A. Matušek.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súčasť projektu EDU-LAB. Ten bližšie predstavili konateľ SNOPK Peter Kompalla a vedúca projektu Ágnes Sebestyén. Na tomto programe s podporou z EÚ, ktorý je zameraný na prepojenie vysokoškolského štúdia s praxou, sa podieľa vyše 20 partnerských organizácií z desiatich krajín v dunajskom regióne. „Z užšej spolupráce medzi vysokoškolským sektorom a hospodárstvom profitujú nielen mladí ľudia, ktorým sa otvárajú lepšie šance na profesijné uplatnenie, ale aj celá spoločnosť,“ myslí si P. Kompalla.

Firmy by privítali vyšší počet profesijných bakalárov

Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia by títo absolventi odchádzali priamo do praxe. Je to trend, ktorý je vo vyspelých krajinách, na rozdiel od Slovenska, zavedený už dlhé roky. Už počas štúdia by malo ísť o úzke prepojenie teórie s praxou. To znamená, že časť štúdia by bola umiestnená priamo vo firme resp. u budúceho zamestnávateľa. Jednou z univerzít, ktorá do svojho programu zaradila študijný odbor profesijný bakalár je STU v Bratislave, konkrétne Strojnícka fakulta.

Profesijný bakalár je silno orientovaný na prax. Ide o 4-ročné štúdium s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v podniku, podľa výberu študenta. Strojnícka fakulta STU v rámci tohto programu spolupracuje s viacerými firmami. Konkrétne ide o spoločnosti Benteler Automotive SK, Boge Elastmetall Slovakia, Brose Prievidza, Continental Automotive Systems, Schaeffler Skalica, Volkswagen Slovakia, ZF Slovakia a ZKW.

Markus Halt

(Prevzaté z Newsletra Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 09-10/2018)

Partneri