Top firmy s nemeckými majiteľmi platia na Slovensku 17 % všetkých daní

Autor Markus Halt október 2018 -

Nemecké firmy sú najväčšími platcami daní na Slovensku spomedzi spoločností v Top 200 a veľkých finančných spoločností. Platia viac daní ako veľké čisto slovenské firmy.

Podiel nemeckých firiem na daniach, ktoré v roku 2017 zaplatilo 200 najväčších podnikov na Slovensku a veľkých spoločností finančného sektora (s tržbami nad 5 mil. €), predstavuje 17 %. Vyplynulo to z analýzy poradenskej spoločnosti BMB Leitner, ktorú zverejnila Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK). Celkový objem priamych daní, ktoré zaplatili slovenské podniky, predstavoval spolu takmer 2,8 miliardy eur. Veľké firmy so slovenskými majiteľmi na nich mali podiel vo výške 12 %, kým malé a stredné podniky dovedna asi 28 %. Na druhom mieste medzi zahraničnými subjektmi nasledovali české firmy s podielom vo výške 9 % na daniach z príjmov. Investori z Rakúska prispeli vo výške 8 %.

Podiel firiem na daňových odvodoch v SR podľa krajiny investora

  • Celková suma odvedených daní z podnikov: 2 784,471 mil. EUR
  • 2017 Trend Top 200 – daň z príjmov PO: 1 020,879 mil. EUR
  • 2017 Trend Top 200 – daň zo závislej činnosti: 620,786 mil. EUR
  • 2017 Finstat Top – daň z príjmov PO: 257,508 mil. EUR
  • 2017 Finstat Top – daň zo závislej činnosti: 103,943 mil. EUR

koláčový graf 1

*CH, IRL, DEN, FIN, LUX, LV, MT, MX, TW, NO, CA, CHN, RU   **Najmä malé a stredné podniky

Nemecko je teda najsilnejším zástupcom medzi zahraničnými investormi, pokiaľ ide o odvedené dane na Slovensku. Nemecké podniky ich v roku 2017 odviedli v objeme viac ako 450 miliónov eur, čo zodpovedalo uvedeným 17 percentám. Keď sa k tomu pripočítajú ešte odvody do Sociálnej poisťovne, objem daní a odvodov nemeckých zamestnávateľov prekročil miliardu eur.

Renáta Bláhová, partnerka v BMB Leitner a autorka štúdie s názvom TAXparency Report, uviedla: „Aj keď tržby 200 najväčších firiem na Slovensku celkovo za rok 2017 klesli o 5 %, daň z príjmov zo závislej činnosti týchto firiem narástla o 6 % a odvodové zaťaženie dokonca o 17 %. Pre udržateľný rozvoj slovenskej ekonomiky je kľúčové, aby sa odvodovo-daňové zaťaženie pracovnej sily na Slovensku začalo znižovať. Týka sa to nízkopríjmových skupín pracovnej sily, ale najmä strednej vrstvy, ak má byť naďalej hnacou silou slovenských podnikov.”

Analýza bola zostavená podľa princípu Ultimate Parent Company, podľa ktorého sa príslušnosť slovenskej dcérskej spoločnosti určila na základe hlavného sídla koncernu. Podľa tohto princípu je Nemecko nielen najväčším zahraničným platcom daní na Slovensku, ale aj najväčším zahraničným investorom. Do konca roku 2016 preinvestovali nemecké firmy na Slovensku podľa údajov Nemeckej spolkovej banky 7,4 miliardy eur a zamestnali 132 000 pracovníkov.

Markus Halt

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1