Stromom roka 2018 sa stala dvestoročná lipa v Kopčanoch

Autor Eva Ščepková október 2018 -
Víťaz ankety – lipa pri románskom kostole v Kopčanoch Víťaz ankety – lipa pri románskom kostole v Kopčanoch

Vo víťaznej trojici sú aj lipa malolistá, ktorá rastie v zaniknutej obci Riečnica, a magnólia končistolistá z parku v Betliari. Víťazný strom postupuje do súťaže Európsky strom roka.

Rekordných 9 526 hlasov rozhodlo o víťazovi tohtoročnej ankety. Stromom roka 2018 sa stala lipa veľkolistá z Kopčian, ktorá má za sebou vyše dvestoročnú históriu a stojí pri kostole sv. Margity Antiochijskej z 9. – 10. storočia. Víťazný strom bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Druhé miesto získala taktiež lipa, a to lipa malolistá z obce Riečnica, ktorá sa objavila i vo filme Juraja Jakubiska Sedím na konári a je mi dobre. Tretie miesto patrí magnólii končistolistej z Betliara. Do ankety sa tento rok zapojilo 20 704 hlasujúcich.

„V dnešnej rýchlej dobe považujeme za veľmi významné ochraňovať a rozvíjať naše prírodné dedičstvo. Staré a vzácne stromy, ktorých sa anketa Strom roka týka, si zaslúžia našu pozornosť, ošetrenie a ochranu,“ uviedol Štefan Máj, predseda Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne. „Anketa zároveň prispieva k zvýšeniu povedomia ľudí na Slovensku o význame stromov pre náš život, ako aj pre oblasť ekológie i hospodárstva,“ vysvetlil.

Víťazná lipa získa aj odmenu v podobe odborného dendrologického posudku od organizácie ISA a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur. Stromy na 2. a 3. mieste rovnako získajú príspevok 300 eur na ich ošetrenie. Trom nominujúcim a trom hlasujúcim sa ušli výhry vo forme knižných poukážok od kníhkupectva Artforum. Vecné ceny Nadácie Ekopolis získava aj víťaz tohtoročnej novinky – Instagramovej súťaže „Tour de Strom“.

„Cez príbehy, ktoré spájajú stromy a ľudí, anketa Strom roka dopomáha cenným stromom k lepšej starostlivosti a ľuďom k tomu, aby urobili niečo dobré pre životné prostredie. Veľmi nás teší najmä to, že záujem o anketu každoročne rastie,“ povedal riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď.

Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne, vďaka ktorej sa anketa konala už po šestnástykrát. Strom roka ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), vydavateľstvo Dajama, kníhkupectvo Artforum a záhradníctvo ABIES. Patrónom ankety je už siedmy rok spevák Peter Lipa. Poslaním ankety je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a rovnako aj vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

Nadácia Ekopolis nezabudla ani na školy a výsadbovým materiálom od Záhradníctva Abies odmenila prvé tri školy, ktorých žiaci poslali najviac hlasovacích lístkov. Na prvom mieste sa umiestnila škola ZŠ Kopčany, ktorá so svojimi 3 526 hlasovacími lístkami jednoznačne dopomohla k výhre lipy. Získava výsadbový materiál v hodnote 250 eur. Druhé miesto patrí ZŠ Karpatská 11, Žilina s výhrou 150 eur a na treťom mieste skončila ZŠ Kubranská 80 v Trenčíne, ktorá získava šek na výsadbu v hodnote 100 eur.

Počty hlasov finalistov

 • Strom – obec – počet hlasov:
 • 1. lipa veľkolistá        Kopčany         9 526
 • 2. lipa malolistá         Riečnica         4 190
 • 3. magnólia               Betliar             984
 • 4. topoľ biely             D. Strehová    965
 • 5. hruška planá         D. Príbelce     836
 • 6. ginko dvojlaločné  Prešov            815
 • 7. hruška plánka       Rejdová          740
 • 8. dub letný               Kežmarok       718
 • 9. dub letný               Lipovany         679
 • 10. jabloň domáca    Svinná             448
 • 11. čerešňa vtáčia    Čižatice           423
 • 12. jaseň štíhly         Dechtice          382

Príbehy víťazných stromov

1. miesto – lipa veľkolistá. Latinský názov: tilia platyphyllos; vek: 235 rokov; obvod: 210 cm; výška: 20 m; lokalita: Kopčany, pri kostole sv. Margity Antiochijskej, okr. Skalica.

Na okraji chotára obce Kopčany, na tichej lúčke, stoja stará lipa a starý kostol. Kostolík sv. Margity Antiochijskej z 9. – 10. storočia je jedna z najstarších stavieb veľkomoravského obdobia na Slovensku. Lipa a kostolík tvoria akúsi sakrálnu dvojicu. Šum lístia, spev vtákov a vôňa kvetov starej lipy dotvárajú krásu a atmosféru tohto archeologicky a kultúrne významného miesta.

2. miesto – lipa malolistá. Latinský názov: tilia cordata; vek: 200 rokov; obvod: 300 cm; výška: 16 m; lokalita: obec Riečnica, bývala osada U Novosadov, okr. Čadca.

Strom sa nachádza v zátopovej oblasti vodného diela Nová Bystrica, v zaniknutej obci Riečnica, pri ceste spájajúcej viacero kysuckých osád. Lipa označovala miesto stretávania obyvateľov, ktorí tu žili. Medzi jej dvomi kmeňmi bola socha sv. Františka, z ktorej však ostal iba kamenný podstavec. V roku 1989 sa vo vtedy už opustenej osade natáčali niektoré scény filmu Sedím na konári a je mi dobre, kde lipa zohráva podstatnú rolu. Dnes je k nej obmedzený prístup, pretože ide o ochranné pásmo zdroja pitnej vody.

3. miesto – magnólia končistolistá. Latinský názov: magnolia acuminata L.; vek: 115 rokov; obvod: 95 cm; výška: 26 m; lokalita: Betliar, park pri kaštieli, okr. Rožňava.

Strom bol spolu s ostatnými v parku vysadený členmi významnej šľachtickej rodiny Andrássyovcov, ktorej patril kaštieľ i park. Boli známi ako podnikatelia v baníctve a hutníctve, no venovali sa aj rozvoju regiónu. Kaštieľ sa zachoval aj so svojim pôvodným zariadením. Park anglického typu je hodnotný z krajinárskeho hľadiska; sú v ňom rôzne okrasné, exotické aj domáce dreviny, medzi nimi aj táto nádherne kvitnúca magnólia.

Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis

Partneri