Ministerstvo predložilo návrh na postup pri prenájme bratislavského letiska

Autor Karolína Ducká október 2018 -
Ministerstvo predložilo návrh na postup pri prenájme bratislavského letiska BTS

Štúdia predložená Ministerstvom dopravy a výstavby SR navrhuje udeliť koncesiu formou PPP; o budúcnosti letiska nakoniec rozhodne vláda.

Rezort dopravy dal do pripomienkovacieho konania návrh projektu k budúcemu fungovaniu letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS). Návrh sa opiera o výsledky štúdie uskutočniteľnosti. Ako najlepší variant pre budúcnosť najväčšieho slovenského letiska určuje koncesiu strategickému partnerovi formou verejno–súkromného partnerstva (PPP).

„O variante s prenájmom letiska zahraničnému partnerovi sa hovorilo už viackrát a napokon sa táto možnosť ukázala ako najlepšia a najvhodnejšia pre štát,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. „Verím, že to pomôže zviditeľniť naše najväčšie medzinárodné letisko, ktorému patrí v rámci Európy strategické postavenie. Som presvedčený, že vďaka dodatočným investíciám, ktoré štát nemôže letisku poskytnúť, sa zvýši jeho prestíž, kvalita služieb a priláka aj nových leteckých dopravcov,“ dodal.

Podmienky tendra a očakávania

Zabezpečiť rozvoj bratislavského letiska (BTS) transparentným výberom strategického partnera je súčasťou Programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2016 – 2020. Má to tiež zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a priniesť ďalšie investície do infraštruktúry.

Koncesia predpokladá medzinárodný tender pre investorov. Trvanie zmluvy sa navrhuje na obdobie 30 rokov a jej predmetom bude prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska. Strategický partner zároveň zabezpečí obnovu infraštruktúry letiska, transfer aktuálnej dlhovej služby BTS a zároveň bude uhrádzať koncesné poplatky štátu. Forma PPP minimalizuje pre štát riziká súvisiace s vlastníctvom a prevádzkou BTS pri ponechaní určitej miery kontroly nad strategickými aktívami BTS.

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) aj v prípade odobrenia koncesie vládou naďalej zostáva v rukách štátu, teda ten bude jeho jediným vlastníkom. Zároveň BTS ostane vlastníkom svojej hlavnej infraštruktúry vrátane pozemkov, vzletových/pristávacích dráh a budovy terminálu.

O návrhu MDV SR bude rozhodovať vláda. Po schválení materiálu by malo ministerstvo začať proces prípravy a realizácie verejného obstarávania na koncesionára projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP). Koncesná zmluva by mohla začať platiť od roku 2021.

Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1