Zahraničný zamestnanec v slovenskej spoločnosti a jeho zdaňovanie

Autor Martin Kiňo október 2018 -
Zahraničný zamestnanec v slovenskej spoločnosti a jeho zdaňovanie Pixabay

Ak ide o zahraničného rezidenta, znamená to, že príjmy zo Slovenska zdaní na Slovensku.

Zamestnanie zahraničného zamestnanca u slovenského zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú pracovnú zmluvu, je potrebné odlíšiť od vyslania. V prípade, ak zahraničná osoba (rezident iného štátu) vykonáva na území Slovenska závislú činnosť u slovenského zamestnávateľa, v zmysle slovenského zákona o dani z príjmov sa takýto príjem pokladá za príjem zo zdroja na území Slovenska. V zmysle medzinárodných zmlúv je právo na zdanenie v tom štáte, v ktorom sa činnosť fyzicky vykonáva, teda uplatní sa všeobecné pravidlo – najčastejšie článok 15.1 (štandardnej) Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V danom prípade sa nekontroluje dĺžka pobytu (pravidlo viac ako 183 dní), lebo sa závislá činnosť vykonáva iba v jednom štáte.

Pre zdaňovanie platia rovnaké pravidlá ako pre občanov SR. Preddavky zráža slovenský zamestnávateľ od prvého dňa pracovného pomeru.

Zdaňovanie celosvetových príjmov takého zamestnanca závisí od toho, či sa bude považovať za rezidenta alebo nerezidenta SR. Ak sa bude považovať za zahraničného rezidenta, znamená to, že príjmy zo Slovenska zdaní na Slovensku. Tiež musí na Slovensku podať daňové priznanie alebo požiadať o ročné zúčtovanie dane. V zahraničí následne tieto isté príjmy zdaní podľa predpisov platných v zahraničí. Príjmy zo závislej činnosti z výkonu závislej činnosti na území Slovenska budú vyňaté alebo započítané v zmysle platnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Mag. Martin Kiňo, BDR

(Prevzaté z odborného newsletra Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Právo & Dane)

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1