Parlament schválil zákony na podporu cestovného ruchu

Autor JF/ AHRS október 2018 -
Parlament schválil zákony na podporu cestovného ruchu TMR/Peter Haas

Národná rada SR schválila tri úpravy, ktoré sa týkajú podnikania v turizme. Ide o zavedenie rekreačných poukazov, nižšiu DPH na ubytovacie služby a úpravu autorského zákona.

Poslanci schválili 23. októbra 2018 novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá zavádza nový nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu – rekreačné poukazy. Novelou sa mení zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a okrem iného sa menia aj ustanovenia týkajúce sa zlúčenej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a ďalšie, týkajúce sa oblastných organizácií cestovného ruchu od ich založenia cez fungovanie po využívanie dotácií. Novela prináša viacero zmien, z nich mnohé boli riešené poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi priamo počas schôdze NR SR. Tie sa týkali aj samotného systému rekreačných poukazov a jeho nárokov pre zamestnancov.

K novele sa vyjadrila aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. „Stanovisko AHRS k návrhom na podporu cestovného ruchu k povinnosti zamestnávateľov je jasné. Vždy sme presadzovali taký návrh, ktorý by neukladal povinnosť prispievať na rekreáciu, teda presadzovali sme dobrovoľnosť zapojenia zamestnávateľov. Pôvodný predložený návrh zavádzal povinnosť pre všetkých zamestnávateľov poskytovať zamestnávateľom príspevok na rekreáciu. Predovšetkým vďaka našim argumentom sa podarilo upraviť túto povinnosť len pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov,“ uvádza asociácia na svojej stránke.

Zmena sa týka aj nároku zamestnancov. Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu bude mať nárok na príspevok zamestnanec, ktorý u daného zamestnanca odpracoval minimálne 24 mesiacov.

Nižšia sadzba DPH a miernejší autorský zákon

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú parlament schválil tiež 23. 10. sa od 1. 1. 2019 zavádza znížená sadzba DPH vo výške 10 % na ubytovacie služby. Podľa AHRS je táto zmena „výsledkom dlhoročných snáh a aktivít asociácie a jej členov o zavedenie systémového nástroja na podporu hotelierov i celkovo cestovného ruchu.“

Ešte predtým, 16. októbra, poslanci schválili novelu autorského zákona, ktorá užšie špecifikuje kritéria pre výpočet licenčnej odmeny a odstraňuje viacero aplikačných problémov, s ktorými sa stretávali aj hotely a reštaurácie. V ich prípade ide o odvádzanie licenčných poplatkov za hudbu, ktorú púšťajú vo svojich priestoroch. Jednou zo zmien v ich prospech je doplnenie kritéria obsadenosti ako jednej z podmienok pri výpočte licenčnej odmeny. Odstraňuje sa tak prax organizácií kolektívnej správy (OKS), kedy len Slovgram spolu s Ozis aplikovali toto kritérium vo svojich sadzobníkoch. Ďalšie zmeny sa týkajú tzv. one stop shopu. Zavádza sa povinnosť pre OKS viesť spoločný sadzobník v prípade požiadavky o jednu zmluvu.

AHSR: Je to záchrana pred stagnáciou

„Sme radi, že sa konečne podarilo zaviesť priority AHRS, ktoré sme presadzovali už veľmi dlhé obdobie,“ uvádza sa v stanovisku hotelovej asociácie. „Zníženie sadzby DPH prichádza doslova v poslednej chvíli, pretože cestovný ruch by bez takejto podpory začal stagnovať. A to z dôvodu neustále rastúcich nákladov a tlaku zo strany návštevníkov na kvalitu služieb. Ubytovacie služby sú náročné na pracovnú silu, pritom mzdy v tomto segmente patria dlhodobo k tým najnižším v slovenskom hospodárstve, čo bolo spôsobené vysokým daňovým zaťažením. Zvyšovanie príplatkov za prácu v noci a počas víkendov tiež zvyšuje cenu práce, ktorá dnes v tomto segmente predstavuje polovicu všetkých nákladov,“ vysvetlila AHRS a jej generálny manažér Marek Harbuľák.

JF/ AHRS

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1