Odborníci z bratislavskej STU pomáhajú pri návrhu mesta budúcnosti v Číne

Autor Andrea Settey november 2018 -
Odborníci z bratislavskej STU pomáhajú pri návrhu mesta budúcnosti v Číne SOM, LLP

Na ostrove Chongming pri Šanghaji vznikne autonómna štvrť, ktorá bude predstavovať model ekospoločnosti 21. storočia. Návrh spoločne pripravujú urbanisti z STU a Východočínskej univerzity.

Šanghaj je najväčšie čínske mesto; má už viac ako 25 miliónov obyvateľov a vedenie mesta chce obmedziť tlak na zástavbu na jeho území. Preto otvorí nové rozvojové územie práve na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou mesta. V súčasnosti na ňom žije asi 700 00 obyvateľov, väčšia časť ostrova však predstavuje nezastavané prírodné územie. Mesto chce pri ďalšej výstavbe postupovať ekologicky šetrným spôsobom. „Mala by tu v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť Šanghaja, ktorá by predstavovala model ekospoločnosti 21. storočia, postavená na báze environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu,“ povedal profesor Maroš Finka z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Pod dohľadom environmentálnej aliancie

Rozvoj novej mestskej časti na Chongmingu dostali do rúk odborníci na urbánnu ekológiu a priestorové plánovanie  z STU a zo šanghajskej East China Normal University (ECNU). Tí v spolupráci s ďalšími špičkovými pracoviskami z Činy a Európy združených v novej Čínsko-európskej aliancii pre udržateľný rozvoj a inovácie pracujú na integrácii najmodernejších konceptov do tohto projektu.

„Cieľom je vytvoriť priestor s vysokou environmentálnou a sociálnou kvalitou života, kde je dostatok pracovných príležitostí,“ priblížil M. Finka. „Majú sa tam optimálne využívať prírodné zdroje, tak, aby bol ostrov sebestačný s nízkouhlíkovou ekonomikou. Na ostrove by malo vzniknúť najskôr niekoľko územných celkov, ktoré budú tieto princípy napĺňať rôznymi cestami – akési živé laboratóriá. V nich by sa mali v praxi overovať progresívne riešenia a tie sa budú postupne rozširovať a vytvárať ekosystém nového mesta,“ vysvetlil.

finka Maroš Finka

Obe univerzity, STU a ECNU, spolupracujú už 12 rokov, prebieha medzi nimi výmena pedagógov, vedcov a študentov, spoluorganizujú letné univerzity. Profesor Finka od roku 2018 pôsobí ako profesor aj na ECNU a naopak, pracovisko SPECTRA Centra Excellencie EÚ pri STU umožňuje vedecké a pedagogické pôsobenie čínskych odborníkov, v súčasnosti pod vedením profesora Li Junxianga.

Spoločný výskum univerzít sa zameriava na ekosystémové služby a smart udržateľný rozvoj miest. Významné výsledky dosiahli v oblasti hodnotenia dopadov klimatických zmien a prístupov k ich zmierňovaniu, overované v čínskych aglomeráciách a slovenských mestách, najmä v kontexte tzv. ostrovov prehrievania miest. Tiež navrhujú a kvantifikujú ekologické riešenia pre mestá s využitím synergie moderných technológií a prírode blízkych riešení.

Cirkulárna bezodpadová ekonomika i život

Model smart udržateľného rozvoja ekomesta na ostrove Chongming je postavený na integrácii viacerých princípov, predovšetkým novej urbánnej ekonomiky s jadrom cirkulárnej ekonomiky s nulovou produkciou odpadov a emisií, nulovými tokmi energie z vonkajšieho prostredia, rozvojom založeným na efektívnom a udržateľnom využití vnútorných zdrojov, urbánnych neuro-fuzzy sociálno-ekologických systémov inovatívnych módov spravovania, samoučiacich a samoorganizujúcich sa komunít.

„Tieto princípy je potrebné rešpektovať nielen na úrovni mesta a jednotlivých systémov mestskej infraštruktúry – od dopravy až po čistenie odpadových vôd – ale aj naprieč všetkými úrovňami od mestských štvrtí a výrobných areálov až po jednotlivé obytné domy či byty,“ vysvetlil doktor Ľubomír Jamečný z STU, ktorý koordinuje prípravu projektov v novom Centre STU a ECNU.

Chongming leží v ústí najväčšej čínskej rieky Jang-c’-ťiang, ktorá ho obteká z oboch strán. S rozlohou takmer 1 300 štvorcových kilometrov je len o niečo menej ako slovenský Žitný ostrov medzi veľkým a Malým Dunajom. Na Chongmingu sú cenné prírodné spoločenstvá, najmä mokradné ekosystémy a médiá ho označujú za posledné „panenské prírodné územie“ v šanghajskom regióne. Má aj veľké zásoby podzemnej vody. V minulosti ho s pevninským Šanghajom spájala len lodná doprava, dnes už naň vedie diaľničný most a veľkokapacitný tunel a v pláne je výstavba ďalšieho mosta.

Andrea Settey, STU

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1