Ako vychovávajú svoje deti milionári?

Autor Milan Janásik november 2018 -
Ako vychovávajú svoje deti milionári? Unsplash / Sabine van Straaten

To, že má niekto veľa peňazí, mu neuberá z rodičovských povinností. Aj milionári na Slovensku a v Česku riešia v úlohe rodičov nejeden problém; pozrite sa, čo o tom vypovedá prieskum.

Prieskum, ktorý prebiehal v období jún až august 2018, realizovala J&T Banka v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd v Českej republike a na Slovensku pre medzinárodný projekt Wealth Report 2018. Cieľom bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión amerických dolárov. Zaoberal sa o. i. aj prístupom bohatých ľudí k rodičovským povinnostiam.

Povinnosti rodičov

Vyšší majetok neuberá z rodičovských starostí a povinností. Ktoré problémy a dilemy teda riešia naši dolároví milionári ako rodičia? Napríklad hneď v prístupe k výchove svojich potomkov sú v rozpore. 75 % slovenských milionárov vedie svoje deti k tomu, že ak chcú niečo nad rámec bežných potrieb, musia sa snažiť napríklad samy si na to zarobiť, teda deťom nedávajú nič zadarmo. Ale na druhej strane, 71 % sa snaží svojim deťom materiálne umožniť ísť za ich snom. Podpora detí na ceste za ich snom súvisí tiež s tým, že viac ako polovica slovenských bohatých priznáva, že ich potomkovia majú svoje sny a oni nevidia u nich záujem ísť v stopách rodičov. Aj z toho dôvodu len málo viac ako štvrtina slovenských milionárov počíta s vlastnými deťmi vo svojej firme alebo pri podnikaní.

Ešte výraznejšie je to v ČR, kde v prístupe k výchove zažívajú dolároví milionári ten istý rozpor. Teda až 88 % ich vedie svoje deti k tomu, že keď niečo chcú nad rámec bežných potrieb, musia si na to zarobiť samy, a zároveň sa 81 % bohatých snaží materiálne umožniť deťom, aby išli za svojím snom. Asi 57 % českých dolárových milionárov zúčastnených na prieskume priznáva, že ich deti majú svoje sny a nemajú ambície kráčať v stopách rodičov. Dokonca len o niečo viac ako tretina tam s potomkami počíta vo svojej firme alebo pri podnikaní.

Napätie medzi výchovou a peniazmi

Polovica českých respondentov, čo je dvakrát viac než vo všeobecnej populácii, rieši, ako dať svojim deťom dobrú príležitosť na úspech, ale nedať im priveľa, aby sa museli snažiť aj samy. Tretinu českých bohatých rodičov tiež trápi, ako učiť deti spravovať majetok bez toho, aby sa upínali na peniaze. Na druhej strane len 10 % z bohatých rodičov sa obáva, že deti nerozumejú alebo nebudú rozumieť hodnote peňazí. Táto obava, paradoxne, panuje viac u všeobecnej populácie.

Českých rodičov bez ohľadu na veľkosť majetku spája otázka, ako najlepšie naučiť deti pokore a rešpektu, trpezlivosti a ako prežiť aj neúspech, aby ich posilnil, ale nezlomil. Zhodujú sa tiež v tom, ako v deťoch živiť túžbu vyniknúť, ale nevystaviť ich neprimeranému tlaku. Zatiaľ čo rodičov z radov dolárových milionárov trápi, že ich potomkovia nemajú taký ťah na bránu ako oni, zástupcovia rodičov zo všeobecnej populácie oveľa viac riešia, ako naučiť deti žiť reálnym životom mimo ich online sveta.

Veľmi podobné je to na Slovensku. Aj tu tretinu rodičov bez rozdielu veľkosti majetku trápia otázky pokory, rešpektu a trpezlivosti a prežitého neúspechu. Zhodujú sa tiež v otázke túžby vyniknúť alebo obavy z neporozumenia hodnote peňazí.

Obavy zo zvyku na prepych

Priznaním, že deti majú svoje vlastné sny a že s nimi vo svojich firmách dolároví milionári skôr nepočítajú, urobili veľký posun. Teda uvedomujú si, že skôr či neskôr budú musieť riešiť otázku odovzdania majetku, aj tak ju však vidí ako naliehavú tému menšia časť respondentov – 45 % v SR a 41 % v ČR.

Aj v rámci rodiny to vyzerá, že dolároví milionári nechcú priznávať výšku svojho majetku. Viac ako tretinu v Česku (37 %) a necelú tretinu na Slovensku (27 %) k tomu vedie obava, aby si deti nevytvárali automaticky nárok na majetok. Tento postoj môže súvisieť tiež s uvedenou snahou, aby si deti išli za svojím snom a snažili sa vyniknúť, skrátka, nedostať nič zadarmo. Oproti zahraničným európskym rodičom z radov bohatých to vyzerá, že najmä českí a o niečo menej aj slovenskí rodičia svoje deti nerozmaznávajú. Inými slovami, nechcú, aby si ich deti vytvárali návyk na prepych. S tým môže súvisieť aj fakt, že len 6 % českých dolárových milionárov s istotou očakáva, že ich deti budú raz bohatšie, ako sú oni sami. Skôr bohatšie potom vidí svoje deti 35 % českých bohatých ľudí.

Na Slovensku milionári svojim potomkom z hľadiska veľkosti bohatstva viac „drukujú“. Osem percent rodičov z ich radov tvrdí, že ich potomkovia budú určite bohatší než oni, 37 % že skôr áno. Vo svetovom porovnaní sú si v očakávaní zbohatnutia svojich potomkov českí a slovenskí rodičia veľmi blízki s rodičmi v ostatnej Európe, kde vyššie bohatstvo detí predpokladá v priemere 33 %, pričom v Severnej Amerike je to 37 % rodičov. Viac ako polovica bohatých rodičov verí vo väčšie bohatstvo svojich detí v Latinskej Amerike (57 %) a v regióne Ázie a Pacifiku (53 %).

O svojich plánoch diskutujú s deťmi

S ohľadom na odovzdávanie majetku je pozitívne, že polovica respondentov už smerom k deťom urobila nejaké opatrenie. Takmer tretina českých a vyše tretiny slovenských dolárových milionárov prebrali s deťmi svoje plány. Hoci je to menej než vo svete, ide o slušný posun. Oproti Čechom sú vo svete, ale aj na Slovensku, milionári oveľa otvorenejší pri priznaní výšky svojho imania pred tými, ktorým raz majetok pripadne. Markantný rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi v tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo to, že väčšina Slovákov sa snaží vysporiadať svoje majetkové záväzky ešte pred smrťou. Na rozdiel od Česka totiž na Slovensku nebol aktualizovaný Občiansky zákonník a dedičské práva. S majetkom sa tak po smrti jeho vlastníka nakladá podľa zákona, ktorý napríklad neumožňuje vyčleniť ktoréhokoľvek zákonného dediča a posledná vôľa tak stráca zmysel či platnosť. V otázke závetu potom majú českí bohatí v porovnaní s ostatným svetom čo doháňať. Aktualizovaný závet inde vo svete je absolútnym štandardom, a to nielen medzi majetnými ľuďmi. Môže za to nielen iný právny systém, ale aj dlhoročná tradícia odovzdávania bohatstva z generácie na generáciu, ktorá u nás ešte len vzniká.

O prieskume

Do prieskumu J&T Banky pre Wealth Report sa zapojilo dovedna 287 respondentov z radov dolárových milionárov – 173 Čechov a 114 Slovákov. Dáta boli zbierané pomocou online dopytovania. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory s 20 respondentmi – pätnástimi v Česku a piatimi na Slovensku. Po prvý raz boli medzi respondentmi hĺbkových rozhovorov zaradení tiež nástupcovia-dedičia, pričom pomer bol 12 „otcov zakladateľov“ a 8 nástupcov-dedičov.

Milan Janásik, J&T Banka

Prekážky v diskusii o majetku a jeho odovzdávaní potomkom

Odpovede na otázku: Aké sú hlavné prekážky v tom, aby ste v rodine mohli viesť diskusiu o odovzdávaní majetku? (V %) čr a sr

graf majetokPozn.: Pre medzinárodné porovnanie boli za svet použité dáta z prieskumu UBS Investor Watch 2014.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1