Nová protibyrokratická legislatíva už podľa Rašiho ušetrila občanom tisíce hodín aj eur

Autor JF/ÚPVII november 2018 -
Nová protibyrokratická legislatíva už podľa Rašiho ušetrila občanom tisíce hodín aj eur ÚPVII

Od 1. septembra občania nemajú povinnosť nosiť na úrady výpisy z obchodného a živnostenského registra a z listu vlastníctva a už čoskoro ani kópiu z katastrálnej mapy a výpis z registra trestov.

Okrem financií ušetrených na poplatkoch priniesol zákon proti byrokracii občanom aj úsporu času, ktorý by inak strávili na úradoch. Podpredseda vlády SR pre investície informatizáciu Richard Raši to uviedol počas kongresu ITAPA, ktorý sa zaoberá otázkami eGovernmentu a digitalizácie spoločnosti.

„Za prvé dva mesiace fungovania zákona proti byrokracii občania Slovenskej republiky ušetrili na poplatkoch 139-tisíc eur a približne 12-tisíc hodín svojho času, ktorý by inak strávili na úradoch vybavovaním rôznych formulárov,“ povedal vicepremiér. „Verím, že takto by mala vyzerať moderná komunikácia medzi občanom a štátom," dodal.

Od 1. septembra 2018 nemusia občania predkladať úradom výpisy z obchodného či živnostenského registra a výpisy z listu vlastníctva. Inštitúcie si všetky tieto výpisy vyhľadávajú samy. „Novinkou v priebehu niekoľkých dní bude aj kópia z katastrálnej mapy, a od Nového roka výpis z registra trestov,“ priblížil Raši. Inštitúcie získavajú výpisy pomocou portálu OverSi, ktorý jeho úrad  spustil pred dvoma mesiacmi.

Podpredseda vlády sa pri hodnotení súčasného stavu eGovernmentu na Slovensku vyjadril aj k téme delenia štátnych IKT zákaziek do viacerých tendrov a problémov s autorskými právami, kde sa zatiaľ nenašiel konsenzus. Uviedol, že delenie zákaziek ešte nie je doriešené, preto nie je ani súčasťou pripravovanej koncepcie. Delenie však podľa neho treba urobiť všade, kde je to možné a kde to neohrozí funkčnosť vysúťaženého celku. V zákone, ktorý sa pripravuje, má byť zabezpečené, aby projekt, ktorý nepozostáva len z dodania jedného funkčného celku, bol z hľadiska dodania rozdelený na čiastkové plnenia. Dlhšiu prípravu normy zdôvodnil tým, že ešte potrebuje doriešiť doložku vplyvov.

JF/ÚPVII

O kongrese ITAPA

Podujatia ITAPA (Information Technologies & Public Administration – Informačné technológie a verejná správa) už 17. rok prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, na ktorých pravidelne vystupujú o. i. predstavitelia vlády a zahraniční spíkri, pozostáva z niekoľkých akcií počas roka. Jesenný dvojdňový medzinárodný kongres ITAPA sa zameriava na podporu najnovších trendov v eGovernmente a riešení digitalizácie spoločnosti.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1