Slovenská kooperačná burza 2018 mapovala nové šance pre slovenský priemysel, export a firmy

Autor SARIO/PRServis november 2018 -

V tomto roku podujatie akcentovalo aj trendy v inováciách a automatizácii vo V4.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 13. novembra 2018 organizovala už tradične pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR jedno z najväčších medzinárodných B2B podujatí na Slovensku – Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2018 (SKB), na ktorej malo príležitosť nájsť si svojich nových obchodných partnerov viac ako 174 firiem zo Slovenska a ďalších 19 krajín, pričom počet slovenských a zahraničných účastníkov bol toho roku vzácne vyrovnaný.

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 bola toho roku zaradená do oficiálneho programu Predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine V4 a tento rok v línií nášho predsedníctva sa odborný program zameriaval na nové vývojové trendy v inováciách, automatizácii a robotizácii so zameraním na región V4.

Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič na úvod podujatia zdôraznil, že „moderné technológie, inovácie, robotizácia sa stali súčasťou našich životov. Slovensko v tomto trende vôbec nezaostáva. Investície do vedy a výskumu sa od roku 2006 zdvojnásobili a odvtedy rastú každým rokom o 15 percent. Môže za to nielen kvalifikovaná pracovná sila, ktorú na Slovensku máme. Je to aj vďaka prostrediu, ktoré vytvárajú slovenské firmy špecializujúce sa na smart priemysel.“

Minister hospodárstva SR Peter Žiga vo videu pozdravil účastníkov z pracovnej cesty premiéra Petra Pellegríního do Kazachstanu a Azerbajdžanu. Povedal, že aktuálne aj v rámci tejto cesty idú propagovať spolu Slovensko, „ktoré má etapu montážnej dielne už za sebou. Prioritou sa stáva zavádzanie automatizácie a digitálnej výroby. Vláde záleží na tom, aby sa firmy na Slovensku rozvíjali a investovali najmä do zvyšovania pridanej hodnoty. Práve preto sa snažíme aj na štátnej úrovni podniknúť ďalšie a ďalšie opatrenia na podporu digitalizácie. Prijali sme akčný plán na podporu inteligentného priemyslu na Slovensku. Jasne sme sa tak postavili na stranu digitalizácie a inovatívnych riešení. Chceme vytvoriť podmienky pre rozvoj slovenského priemyslu, ktorý bude reagovať na globálne digitálne trendy, s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť podnikov.“

Štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz v príhovore k účastníkom SKB povedal: „Vnímame toto podujatie ako jednu z foriem podpory slovenských firiem v ich snahe preniknúť a uspieť na zahraničných obchodných trhoch. Slovenským spoločnostiam prináša možnosť nájsť si nové exportné a obchodné možnosti v zahraničí a preniknúť tak na globálne trhy; zahraničným účastníkom zase predstavuje Slovensko, jeho obchodný a investičný potenciál, poskytuje platformu na nadviazanie nových kontaktov s domácimi spoločnosťami za účelom budúcej spolupráce a partnerstva práve v oblasti inovácií, robotizácie a automatizácie.“

Podujatie bolo toho roku zaradené do oficiálneho programu Predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine V4. Odborný program sa zameral na vývojové trendy v inováciách, automatizácii a robotizácii vo V4. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek zhrnul domáce aj medzinárodné skúsenosti a povedal, že „zo všetkých úloh, ktoré nás čakajú, treba vyriešiť ako prvú kvalitnú komunikáciu. Napriek tretiemu tisícročiu a permanentnej možnosti byť v spojení, sa stále málo vzájomne počúvame. Vidím obrovský potenciál krajiny a príležitosti vo svete, ale chýba nám synergia a spolupráca. Budeme na tom pracovať v zoskupení V4, ale aj spolu na svetových trhoch.“

Podstatu podujatia každoročne tvoria oficiálne i neoficiálne stretnutia firiem a networking. Toho roku sa podarilo zorganizovať 590 vopred naplánovaných bilaterálnych rozhovorov slovenských a zahraničných firiem. Ďalšou atraktívnou súčasťou podujatia boli tri panelové diskusie, ktoré predstavili zaujímavých hosti. V otváracej panelovej diskusii štátny tajomník Vojtech Ferencz hovoril o témach inovácií, elektromobility, automatizácie a opatreniach, ktoré v tejto oblasti MH SR aktuálne rieši.

Panel pod názvom „Ako udržať vplyv regiónu, keď skončí boom“, ktorého spíkrami boli Norbert Brath (SPINEA), Zdenko Špitálsky (Ústav polymérov SAV), Peter Jánoši (P3 Logistic Parks Slovakia), František Duchoň (Národné centrum robotiky), Michal Ukropec (Infotech) a Rita Szép-Tüske z Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska, bol zameraný na región V4, konkurencieschopnosť priemyslu a megatrendy v technologicky náročných odvetviach.

Panel venovaný elektromobilite otvoril videopozdrav Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre Energetickú úniu. Vyjadril potešenie, že podujatie je venované novým technológiám a presvedčenie, že „nové technológie a inovácie budú hrať významnú úlohu pri zabezpečovaní hospodárskeho rastu nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe“. Pripomenul, že jedným z dôležitých projektov v tejto súvislosti je aj Európska aliancia pre batérie. „V členských krajinách bude nutné vybudovať 10 až 20 nových gigatovární, ktoré budú vyrábať batérie…Výroba batérií v Európe nebude výhodná len pre klímu, taktiež bude stimulovať nových pracovných  miest, ekonomický rast a podporovať výskum a inovácie. Na základe prognóz  dosiahne trh s batériami v roku 2025 hodnotu 250 miliárd ročne a vytvorí takmer 5 miliónov nových pracovných miest.“

Spíkri panelu Peter Ševce (SEVA), Peter Badík (GreenWay), Tomáš Soták (Bosch SK) a Robert Baumgartner (Hyundai Motor Czech s. r. o./ Slovakia) sa  v diskusii venovali novým konceptom elektromobility, jej vplyvu na produkty a služby ako aj mobilite v rámci firiem a priemyslu.

Oficiálne rozhovory slovenských a zahraničných firiem boli prvým kontaktom a mali by priniesť do budúcnosti nové obchodné, či výrobné partnerstvá ako aj kontrakty pre slovenské firmy.  Zároveň v rámci jedného dňa dali zahraničných firmám na základe priameho osobného kontaktu spoznať malý výrez z potenciálu našich firiem ako a ekonomického a investičného prostredia SR.

SARIO/PRServis

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1