Šéfka VšZP: Kľúčom na riešenie mnohých problémov sú pravidlá

Autor Milica Šarmírová november 2018 -
PhDr. Ľubica Hlinková, MPH PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

Nová predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková v rozhovore predstavuje svoje priority a zámery.

Aké výhody má fakt, že do funkcie generálnej riaditeľky ste nastúpili z pozície riaditeľky odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov?

Náklady na lieky predstavujú v rozpočte Všeobecnej zdravotnej poisťovne jednu z najvýznamnejších položiek. Možno nie každý vie, že približne každé tretie euro vynaložené na zdravotnú starostlivosť ide na lieky a zdravotnícke pomôcky. Len za minulý rok hovoríme o sume takmer 900 miliónov eur. Je preto dôležité, aby sme verejné zdroje určené na liečbu našich poistencov využívali čo najefektívnejšie. V novej pozícii by som chcela zúročiť doterajšie skúsenosti z tejto oblasti a posunúť riešenie niektorých problémov, ktoré som doteraz nemala možnosť výraznejšie ovplyvniť.

Verím teda, že výhod bude viac. Jedným zo silných argumentov podporujúcich toto presvedčenie je, že vo VšZP pracujem už 11 rokov, poznám prostredie, problematiku, odborné zázemie i ľudí. To sú devízy, na ktorých chcem stavať.

Aké budú vaše priority a prístup k zvládnutiu výziev, ktoré stoja pred VšZP?

Plne si uvedomujem, že od myšlienky k realizácii vedie niekedy zložitá cesta. Na jednej strane sú to väčšie možnosti veci pozitívne ovplyvňovať, ale tiež väčšia publicita, viac sťažností, vždy sa nájde niekto, kto bude chcieť viac, kto si myslí, že na tejto pozícii má byť niekto iný, že sú priority zle nastavené, že je nesprávne zvolená stratégia a že tomu nerozumiem.

Som človek, ktorý vníma problémy ako výzvy a snaží sa hľadať spôsoby ich riešenia. Som pripravená otvorene komunikovať a diskutovať aj so zástancami opačných názorov, ale nie som ochotná vynakladať energiu na boje so skrytými nepriateľmi. To v konečnom dôsledku neprinesie prospech ľuďom, ktorí našej poisťovni dôverujú a v prvom rade očakávajú, že v prípade, ak sa dostanú do komplikovaných životných situácií, naša poisťovňa im bude oporou a dostanú kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť.

Silnou stránkou VšZP sú moji kolegovia, ich profesionalita, odbornosť a pracovné nasadenie. Vytvorenie kvalitného pracovného prostredia pre zamestnancov má nakoniec dosah aj na našich poistencov a poskytovateľov.

Avizovali ste ambíciu poskytnúť poistencom prístup k efektívnej, modernej a bezpečnej liečbe. Tá je však často finančne náročná, pritom poisťovňa má limitovaný objem zdrojov. Ako chcete splniť tento sľub?

Základným predpokladom sú jasné a transparentné pravidlá zrozumiteľné pre poistencov i lekárov. Podľa údajov Štátneho ústavu na kontrolu liečiv končí ročne v spaľovniach viac ako 100 ton liekov. Veľkú časť z nich sme zaplatili z verejných zdrojov, ktoré by sme určite vedeli využiť lepšie, aby z nich mali pacienti aj reálny úžitok.

Na druhej strane moderná medicína prináša neustále nové liečebné postupy i lieky, ktoré stoja veľa peňazí. Sú však novou nádejou pre ťažko chorých pacientov, ktorým chceme zabezpečiť liečbu na úrovni najnovších poznatkov. Podmienkou je jej bezpečnosť a kľúčom, ako som už spomenula, jasné pravidlá.

Ste druhou ženou na tomto poste, odkedy sa VšZP stala akciovou spoločnosťou v roku 2005. Ako sa cítite v prostredí, ktoré bolo doteraz skôr doménou mužov?

To je síce pravda, ale vo VšZP som už zažila veľa žien vo vysokých riadiacich funkciách, ktoré svojou prácou dokázali, že dôležité sú predovšetkým schopnosti, profesionalita a chuť meniť veci k lepšiemu. K novej výzve v mojom pracovnom živote pristupujem s pokorou a zodpovednosťou. V poisťovni som prešla rôznymi pozíciami, a to ma drží pevne nohami na zemi.

Dá sa vôbec vniesť do riadenia takej veľkej inštitúcie, akou je VšZP, obrazne povedané, aj ženský pohľad na vec?

My ženy disponujeme silnou intuíciou. Zároveň si myslím, že ženy sú tie, ktoré prioritne nevyvolávajú spory a vojny, ale naopak, snažia sa ľudí a ich názory spájať. Toto sú princípy, na ktorých je možné realizovať naše predstavy o silnej, dobre fungujúcej zdravotnej poisťovni.

Milica Šarmírová

(Prevzaté z magazínu Partnerstvo, ktorý vydáva Všeobecná zdravotná poisťovňa.)

 

VšZP platí za poistenca najviac. Niekoľkokrát hradila aj liečbu za stotisíce eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa ako jediná zdravotná poisťovňa dala v roku 2017 na zdravotnú starostlivosť na jedného poistenca viac peňazí ako v predchádzajúcom roku. Podľa správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia dala VšZP v roku 2016 na zdravotnú starostlivosť o jedného poistenca 925 eur, zostávajúce dve poisťovne 702 a 580 eur. V roku 2017 išlo z rozpočtu VšZP na zdravotnú starostlivosť o jedného poistenca až 941 eur, teda o 16 eur viac. Zdravotná poisťovňa má v poistnom kmeni aj tisícky pacientov, ktorí priemer mnohonásobne prekračujú. Vďaka solidárnemu systému majú aj oni právo na modernú liečbu. A za ňu uhrádza VšZP veľmi vysoké sumy.

Napriek ozdravovaniu a úsporným opatreniam VšZP pokračovala v plných úhradách vysokonákladovej liečby či zákrokov. Na prvých troch miestach v rebríčku poistencov s najdrahšou liečbou za rok 2017 sú deti vo veku 13 a 6 rokov a 52-ročný pacient. Najviac, 788 632 eur, stála liečba chlapca so závažnou dedičnou poruchou metabolizmu – mukopolysacharidózou. Celkovo mu už VšZP počas desiatich rokov uhradila liečbu za takmer šesť miliónov eur. Na ďalších dvoch miestach sú poistenci s hemofíliou, čo je vrodené krvácavé ochorenie, ktorých ročná liečba stála vlani 780 611 a 729 511 eur.

Aj na čele vlaňajšieho top rebríčka najnákladnejších operácií a výkonov je dieťa, tentoraz osemročné dievčatko, ktorému VšZP preplatila nepríbuzenskú transplantáciu krvotvorných buniek v cene 192 968 eur. Nasledovali dvaja 66-roční poistenci, ktorým VšZP uhradila implantovanie mechanickej podpory srdcovej činnosti pri zlyhávajúcom srdci. V jednom prípade stál zákrok 114 039 eur a v druhom 103 679 eur. Aj tu je vidieť, ako VšZP uhrádza finančne náročnú liečbu vo všetkých vekových kategóriách poistencom, ktorí ju potrebujú.

Rebríček najnákladnejších liekov, ktoré vlani svojim poistencom preplatila VšZP, je čiastočne prepojený s rebríčkom najdrahších poistencov. Všetky tri lieky z tohto rebríčka boli použité práve na ich liečbu. Najviac vlani VšZP zaplatila za liek na mukopolysacharidózu – 785 584 eur. Druhým najdrahším bol liek, ktorý bol určený poistencovi so zriedkavým ochorením a jeho cena dosiahla sumu 683 319 eur. Tretím liek na hemofíliu, ktorého úhrada za minulý rok stála VšZP 467 336 eur.

VšZP

Partneri