Pacientská konferencia: Ako lepšie nastaviť zdravotníctvo, získať lacné a dobré lieky a edukovať verejnosť

Autor Helena Valčeková november 2018 -

Odborníci z medicíny, zdravotníctva a farmakológie a tiež zástupcovia štátnej správy a občianskej sféry sa stretli na konferencii Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

Motívmi podujatia, ktoré sa konalo 23. a 24. novembra 2018, boli „včasná intervencia ako základ úspešnej liečby; biologické a biologicky podobné lieky (tzv. biosimiláry); klinické skúšanie liekov a pacient“.

Dvojdňová Druhá celoslovenská pacientska konferencia AOPP bola zároveň Treťou celonárodnou konferenciou EUPATI – European Patients' Academy. Téma včasnej intervencie pri prevencii, diagnostike a liečbe sa týkala najmä onkologických, neurologických a civilizačných ochoreniami, ako aj diabetu. V prednáškach odzneli prezentácie noviniek v oblasti diagnostiky i prevencie závažných ochorení, ktoré trápia populáciu. O svoje skúsenosti sa podelili aj niekoľkí pacienti.

„Je potrebné spájať sily všetkých dotknutých subjektov – pacientov, lekárov, poisťovní aj ministerstva zdravotníctva tak, aby sa dobré príklady včasnej intervencie a inovácií nielen zo zahraničia zavádzali do širokej praxe čo najskôr. Chronickí pacienti v rámci včasnej intervencie by mali vedieť, aké sú najnovšie inovácie a možnosti ich liečby tak, aby ich zdravotný stav bol stabilizovaný, a aby sa kvalita ich života zlepšovala,“ povedala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová.

Skúšanie liekov a biosimiláry

Tohtoročná konferencia vyzdvihla tému klinického skúšania liekov a biologicky podobných liekov. Kým v zahraničí sú tieto možnosti pacientom bežne dostupné, na Slovensku je situácia o poznanie horšia. „V minulom roku sme mali na Slovensku iba 95 klinických skúšaní, čo je veľmi málo. Našou snahou je priblížiť pacientom, aké sú podmienky klinického skúšania liekov u nás, a kde o tom môžu získať potrebné informácie,“ konštatovala Mária Lévyová. Na konferencii sa hovorilo aj o prínosoch klinického skúšania pre pacientov a bol predstavený nový portál, kde pacienti získajú všetky informácie o prebiehajúcich klinických skúšaniach.

Pokiaľ ide o biologicky podobné lieky, diskusia o nich prebieha už dlhšie, a to medzi výrobcami, odborníkmi, a tiež v rámci pacientskych organizácií. V praxi sa zatiaľ využívajú menej v porovnaní so zahraničím. „Pacient potrebuje mať náležité informácie o tom, že liečba biologicky podobnými liekmi je bezpečná, kvalitná a že mu pomôže. Chceme tiež upozorniť na to, že pri nižších cenách je možné vďaka biologicky podobným liekom liečiť viac pacientov,“ vysvetlila prezidentka AOPP.

Senior boxy sa osvedčili

Na konferencii uviedli aj ďalšie vydanie tzv. Senior boxov, ktoré pomáhajú dlhodobo chorým a ich rodinám. Sú to balíčky s potrebami uľahčujúcimi starostlivosť o seniorov. Inšpiráciou pre realizáciu tohto projektu bola pre sestry, zakladateľky Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom, každodenná starostlivosť o dlhodobo chorých klientov. Od začiatku projektu v roku 2015 bolo distribuovaných asi 2 000 Senior boxov. „Keďže projekt mal veľký úspech a pozitívne ohlasy, rozhodli sme sa, že v projekte budú pokračovať aj v ďalších rokoch,“ povedala Zuzana Fabianová, riaditeľka neziskovej organizácie ZSS Slnečný dom a autorka projektu.

Diskusia o revízii úhrad

V rámci druhého dňa konferencie sa uskutočnila aj pôvodne neplánovaná panelová diskusia k aktuálnej téme revízie úhrad liekov s účasťou zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní a farmaceutického priemyslu. Podľa M. Lévyovej bolo zorganizovanie diskusie reakciou na medializáciu tejto témy a jej ohlas medzi pacientmi.

V rámci programu druhého dňa konferencie sa uskutočnil aj rad workshopov, na ktorých sa účastníci napríklad mohli dozvedieť viac o potravinovej intolerancii a naučiť sa rýchle recepty pre pacientov s týmto problémom.

Konferencia AOPP sa uskutočnila pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. Petra Šimka.

Helena Valčeková

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1