Peter Mihók ukončil svoj mandát predsedu Svetovej komorovej federácie, zostáva v jej užšom vedení

Autor JF január 2019 -
Peter Mihók Peter Mihók SOPK

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory viedol svetovú asociáciu počas dvoch trojročných funkčných období.

V rámci konvenčného postupu obmeny finkcionárov nastúpil 1. januára 2019 na miesto predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory (ICC WCF) Hamad Buamim z Dubajskej obchodnej komory. Peter Mihók, ktorého v tejto funkcii nahradil, pokračuje ďalej spolu s ním ako člen tradične trojčlenného predsedníctva komory. Toto užšie vedenie zatiaľ mimoriadne ešte len čaká na zvolenie svojho tretieho člena, ktoré má prísť v priebehu roka.

Svetová komorová federácia (WCF) reprezentatívne združuje obchodné a priemyselné komory z celého sveta a predstavuje širšie fórum Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), ktorá má kolektívnych aj individuálnych korporátnych členov. Na Slovensku obe štruktúry zastupuje, resp. je ich členom Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Peter Mihók je predsedom SOPK od jej založenia v roku 1992.

Funkčný postup v ICC WCF a ďalšie angažmány P. Mihóka

Peter Mihók stál na čele Svetovej komorovej federácie ICC v rokoch 2013 až 2018. Predtým bol od roku 2002 jedným z jej podpredsedov a od roku 2007 zástupcom predsedu (s predpokladom nástupu do najvyššej funkcie) a zároveň členom trojčlenného predsedníctva. Po tohtoročnom odchode sa v rámci tradičnej rotácie predpokladá jeho ďalšie šesťročné členstvo v tomto predsedníctve, takže slovenský zástupca bude v najužšom vedení svetovej štruktúry dovedna 18 rokov.

Peter Mihók vykonával aj funkciu viceprezidenta komorového združenia Eurochambers a mnoho ďalších funkcií najmä v poradných a dozorných orgánoch štátnych inštitúcií, vysokých škôl, komerčných spoločností a podnikateľských združení.

JF

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1