Hlavný svetový štandard riadenia dodávateľskej logistiky automobiliek prejde tento rok inováciou

Autor Michael Hégr január 2019 -
Hlavný svetový štandard riadenia dodávateľskej logistiky automobiliek prejde tento rok inováciou AMP

Automobilový priemysel sa vyznačuje zložitými dodávateľskými reťazcami; kvalita procesov v nich sa kontroluje podľa štandardu MMOG/LE. Jeho pripravovaná 5. verzia bude využívať aj nové IT prostredia vrátane cloudu. 

Nie každý človek si pri nákupe nového vozidla uvedomí, koľko kilometrov už jeho automobil precestoval, aj keď má na tachometri možno päť kilometrov. Lepšie povedané, koľko precestovali jeho súčiastky. Je to v dôsledku zložitosti konštrukcie, množstva dielov a potreby výroby vo veľkých sériách. Je bežné, že na výrobu jedného automobilu sa zbiehajú diely z niekoľkých kontinentov a ak vezmeme do úvahy aj samotnú výrobu zložitejších častí ako sú motor, prevodovka a ďalšie, „cestovanie“ súčiastok je značné.

Pre automobilky je pritom veľmi náročné vybrať si správne dodávateľov, ktorí budú schopní plniť svoje dodávky včas a v požadovanej kvalite. Z toho dôvodu si stále preverujú nových, ale aj existujúcich dodávateľov.

Dodávateľský reťazec v automotive

Automobilový priemysel má najzložitejší dodávateľský reťazec (supply chain) zo všetkých odvetví. Je to systém tvorený radom procesov medzi všetkými firmami, ktoré stoja medzi základnými surovinami a konečným zákazníkom. Tieto procesy sú spravidla rozdelené medzi jednotlivé firmy a zahŕňajú aj logistické procesy, ktorými suroviny, tovar a výrobky putujú medzi firmami. Čím viac firiem je v dodávateľskom reťazci zapojených, tým je dlhší a zložitejší.

Pre výrobu konkrétneho auta dodávajú diely do montážnych závodov automobiliek stovky priamych dodávateľov prvej úrovne (Tier 1 – dodávatelia systémov a modulov), týchto dodávateľov zásobujú tisíce dodávateľov druhej úrovne (Tier 2 – dodávatelia podzostáv a jednotlivých montážnych dielov) a tých zasa zásobujú desaťtisíce dodávateľov tretej a štvrtej úrovne (Tier 3 a Tier 4 – dodávatelia surovín a jednotlivých komponentov). Čím vyššie je subdodávateľ v reťazci, tým väčšie sú nároky kladené na rýchle a presné spracovanie dát v rámci firmy, ale aj na výmenu medzi subdodávateľmi alebo priamo s automobilkou.

Logistické hodnotenie MMOG/LE

Aby bolo možné takýto veľmi zložitý dodávateľský reťazec riadiť, založil si automobilový priemysel dve organizácie, ktoré preň stanovujú štandardy. Ide o Odette International a AIAG (Automotive Industry Action Group), kde Odette stanovuje štandardy podnikovej elektronickej komunikácie, výmeny technických dát a riadenia logistiky. AIAG založili Chrysler, Ford a General Motors, aby vytvorili pre automobilových výrobcov a dodávateľov fórum zamerané na spoluprácu na vývoji riešení znižujúcich náklady a zložitosť v dodávateľských reťazcoch.

V roku 2004 spojením dvoch metodík – Odette Logistic Evaluation (OLE) a Materials Management Operations Guideline (MMOG) – vznikol uznávaný a celosvetovo široko zavádzaný štandard nazvaný Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation (MMOG/LE). Prínosy tohto jednotného hodnotenia – ako sú napríklad celosvetová platnosť, jednoznačnosť a jednotnosť, zhodná terminológia, lepší výkon vďaka ucelenej logistike, pozitívnejšie hodnotenie zo strany zákazníkov, významné obmedzenie nákladov na interné i logistické hospodárenie s materiálmi, zlepšenie vzťahov s obchodnými partnermi – sú významné.

Sebahodnotenie MMOG / LE má podobu excelovej tabuľky skladajúcej sa z otázok, na ktoré treba odpovedať áno alebo nie. Je rozčlenené do šiestich kapitol, ktoré obsahujú 197 hodnotiacich kritérií, a tie sú podľa dôležitosti rozčlenené na F1, F2 a F3, pričom kritériá F3 sú brané ako kritické. Výsledkom hodnotenia je zaradenie dodávateľa do kategórie A, B a C, kde A označuje spoločnosť patriacu k najlepším. Nesplnením hoci jedného kritického kritéria F3 je dodávateľ automaticky zaradený do kategórie C a musí zostaviť plán nápravných opatrení na dosiahnutie hodnotenie A. Hodnotenie obsahuje kapitoly, ktoré riešia vízie a stratégie, organizáciu práce, plánovanie kapacít a výroby, zákaznícke rozhranie, riadenie výroby a výrobkov a dodávateľské rozhranie.

Čo prináša 5. verzia MMOG/LE

Nová verzia MMOG/LE nahradí v súčasnosti používané prostredie Excel novou aplikáciou založenou na prehliadači, nazvanou MMOG.np (New Platform). MMOG.np bude obsahovať rovnaký obsah (kapitoly, otázky, váhy) ako aktuálna excelovská verzia 4, ale tiež ponúka všetky funkcie, ktoré možno očakávať od najmodernejšieho IT nástroja. MMOG.np bude založená ako cloudové riešenie (MMOG.np Cloud), ale tiež môže byť lokálne nainštalovaná na samostatnom počítači alebo na podnikovom intranete (MMOG.np Local) v závislosti na preferenciách používateľa alebo firemných zásadách.

Zásadne prepracované, prípadne novo pridané budú oblasti riadenie rizík, kybernetická bezpečnosť, digitalizácia, priemysel 4.0 a zladenie s IATF 16949. Ďalšie novinky MMOG/LE vo verzii 5 predstavujú predovšetkým komplexnejšia údržba dát, vyhradené funkcie pre zákazníkov a dodávateľov, hodnotenie rozdelené do viacerých stránok , neobmedzený počet používateľov s riadeným prístupom, viacjazyčnosť (možnosť vypĺňať odpovede vo viacerých jazykoch), použitie predchádzajúcich hodnotení ako šablón, import/export hodnotení z aktuálneho nástroja založeného na aplikácii Excel a hromadný import dát zákazníkov a dodávateľov. Nová verzia 5 MMOG/LE bude podľa Odette uvoľnená v prvom kvartáli roku 2019.

Michael Hégr, konzultant a školiteľ MMOG/LE, Minerva Česká republika

(Prevzaté z magazínu spoločnosti Minerva Zaostřeno na průmysl)

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1