Poisťovacia skupina VIG neskrachuje, ani keď Európu postihnú veľké víchrice, zemetrasenia a záplavy na Dunaji

Autor Nina Higatzberger-Schwarz, Sylvia Machherndl január 2019 -

Záťažové testy európskeho úradu EIOPA ukázali vysokú kapitálovú primeranosť rakúskej skupiny. Na Slovensku do nej patria Kooperativa a Komunálna poisťovňa.

Vienna Insurance Group (VIG) bola ako jediná rakúska poisťovacia skupina pozvaná zúčastniť sa na záťažovom teste Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov – EIOPA. Podľa všetkých troch kvantitatívnych scenárov dosiahla VIG s prihliadnutím na volatilitu úroveň 158 až 215 percent a bezpečne tak presiahla potrebnú minimálnu kapitálovú primeranosť vo výške 100 percent. Výsledky testov zverejnila VIG v decembri 2018.

Tri krízové scenáre

V období od mája do augusta 2018 sa na záťažovom teste EIOPA zúčastnilo 42 poisťovacích skupín z celej Európy. Na základe kapitálovej primeranosti VIG ku vzťažnému dňu 31. decembra 2017 vo výške 220 percent boli vyhodnotené tri kvantitatívne scenáre:

  • 1. Prvý scenár skúmal vplyv kapitálovej primeranosti v prípade rastu úrokov na trhu v kombinácii s poklesom trhovej hodnoty, hromadným stornovaním a infláciou nákladov.
  • 2. Druhý scenár modeloval dlhú fázu nízkych úrokov v kombinácii s poklesom trhovej hodnoty a nárastom dlhovekosti.
  • 3. Obsahom tretieho scenára bolo niekoľko prírodných katastrof, pričom sa vychádzalo z ôsmich definovaných udalostí rozložených na celú Európu (4 víchrice v západnej Európe, záplavy na Dunaji a Labe a zemetrasenia v Taliansku a Francúzsku).

Na rozdiel od minulých záťažových testov EIOPA sa neskúmal len vplyv na vlastné prostriedky, ale aj na kapitálovú primeranosť po záťaži.

Kapitál VIG by zostal v bezpečí

V súhrne priniesol test VIG veľmi uspokojivé výsledky. Kapitálová primeranosť dosahovala aj v rámci najtvrdšieho scenára solídnych 158 percent, resp. 138 percent bez zohľadnenia volatility. Ešte lepšie dopadol pôžičiek s nízkou scenár sa 186 percentami, resp. 171 percentami bez zohľadnenia volatility. Vďaka konzervatívnej a efektívnej politike zaistenia VIG mali scenáre s prírodnými katastrofami len veľmi mierne následky – miera kapitálovej primeranosti klesla z 220 na 215 percent.

„Výsledky záťažového testu EIOPA dokresľujú vynikajúcu kapitálovú silu Vienna Insurance Group, ktorú okrem iného v lete 2018 znovu potvrdila ratingová agentúra Standard & Poors. Prostredníctvom testovaných krízových scenárov sme preukázali vysokú odolnosť za veľmi náročných trhových podmienok. Pre nás je to ďalší pozitívny signál, že sme stabilným a spoľahlivým partnerom,“ uviedla Elisabeth Stadler, generálna riaditeľka Vienna Insurance Group.

Skupina VIG v strednej Európe

Vienna Insurance Group je vedúcim špecialistom na poistenie v Rakúsku a v strednej a východnej Európe. Jej približne 50 spoločností v 25 krajinách tvorí koncern s dlhou tradíciou, silnými značkami a výraznou blízkosťou ku klientom. VIG stavia na základoch 190 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva. S približne 24 000 zamestnancami je jednotkou na svojich trhoch v Rakúsku a v ďalších 5 krajinách SVE (vrátane Slovenska); v ďalších je v prvej desiatke. V tomto regióne so 180 miliónmi obyvateľov vidí aj dlhodobý rastový potenciál. Vienna Insurance Group je spoločnosťou s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX.

Nina Higatzberger-Schwarz, Sylvia Machherndl, Vienna Insurance Group

 

Stres-testy EIOPA pre VIG – tri extrémne scenáre a výsledky

VIG 3 scenáre 1Vysvetlenie scenárov je aj v texte. Grafy: aktuálna báza – vrátane volatility – bez prispôsobenia (volatility).

Indikátory stres-testov pre VIG

VIG tabuľka

Partneri