Poisťovňa Kooperativa má nového šéfa dozornej rady aj zástupcu CEO

Autor TS január 2019 -
Peter Thirring Peter Thirring Foto: Thomas Pitterle

Peter Thirring, ktorý je aj v predstavenstve materskej VIG, strieda na čele dozornej rady slovenskej dcéry jej dlhoročného predsedu Günthera Geyera.

Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group (VIG) odsúhlasilo na funkčné obdobie od 1. 1. 2019 nové zloženie Dozornej rady. Dr. Peter Thirring vystrieda na jej čele Dr. Günthera Geyera.

Peter Thirring sa narodil v roku 1957 v Seattli a vyštudoval právo na Viedenskej univerzite. Jeho viac než 30-ročné skúsenosti v oblasti poisťovníctva sa začali pôsobením v skupine Generali. Od marca 2016 je generálnym riaditeľom Donau Versicherung a k 1. júlu 2018 bol menovaný za člena predstavenstva Vienna Insurance Group.

Dozorná rada Kooperativy zároveň odsúhlasila zmeny v predstavenstve spoločnosti. Jeho novým podpredsedom a zároveň námestníkom generálneho riaditeľa sa 1. januára 2019 stal doterajší dlhoročný člen predstavenstva Dr. Franz Kosyna. Tento orgán opúšťa Ing. Vladimír Chalupka, ktorý zastáva funkciu predsedu predstavenstva Capitol, a. s.

franz kosyna foto kpas e1508760233241Franz Kosyna

Predstavenstvo spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group od 1. januára 2019 pôsobí v nasledovnom zložení:

Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Dr. Franz Kosyna – podpredseda predstavenstva, námestník generálneho riaditeľa
Mgr. Zdeno Gossányi
Mgr. Blanka Hatalová
Ing. Viera Kubašová
Mag. iur. Patrick Skyba

Členovia Dozornej rady spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group na funkčné obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021:

Dr. Peter Thirring – predseda
Dr. Judit Havasi – podpredsedníčka
Mag. Christian Brandstetter
Mag. Harald Josef Londer
Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber
Ing. František Vizváry
Dipl. Ing. Doris Wendler

TS

rsz 2 kooperativa budova dsc06499

Partneri