Dve výstaviská v Prahe čaká aj v tomto roku séria veľtrhov, chceli by na nich viac Slovákov

Autor JF január 2019 -

Zo slovenského hľadiska sú tak trochu v tieni Brna, ale prestíž výstavných podujatí v pražských Letňanoch a Holešoviciach je tiež vysoká.

Spomedzi takmer 50 odborných výstav lokalizovaných v Prahe sú v povedomí slovenskej verejnosti a podnikateľov najmä Holiday World (koná sa vo februári), Interbeauty (marec + september) či For Arch (september). Nepochybne budeme ešte veľa počuť aj o rastúcom vplyve veľtrhu čistej mobility e-Salon, ktorého prvý ročník na jeseň 2018 mal veľký ohlas. Organizátorom všetkých podujatí je spoločnosť ABF, a. s., ktorá zároveň vlastní a prevádzkuje areál PVA Expo s rozlohou 105 000 metrov štvorcových na severnom okraji českej metropoly. V roku 2018 táto výstavnícka firma kúpila spoločnosť Incheba Expo Praha spolu s výstavami, ktoré pobočka bratislavskej Incheby organizovala v Českej republike. Najväčšou z nich je spomínaný Holiday World, zatiaľ stále s domicilom na holešovickom výstavisku, ktoré vlastní mesto.

Záujem o partnerov zo Slovenska

Spoločnosť ABF, ktorá je súčasťou skupiny SPG českého finančníka a miliardára Pavla Sehnala, chce po spomínanej akvizícii posilniť dosah na slovenský trh, preto nedávno na pôde veľvyslanectva ČR v Bratislave zorganizovala prezentáciu svojich aktivít.

„Veľtrhy a výstavy zastrešujú oblasť priemyslu, dopravy, stavebníctva, ekológie, bývania, gastronómie, starostlivosti o zdravie, športu, voľného času a cestovného ruchu,“ priblížil portfólio firmy jej generálny riaditeľ Tomáš Kotrč v pozvánke na prezentáciu. „Dlhodobým zámerom spoločnosti ABF, a. s., je podporiť vo väčšej miere účasť slovenských obchodných a priemyselných spoločností, inštitúcií a organizácií na veľtrhových a výstavných akciách organizovaných v Prahe, a tým priebežne pomáhať nadväzovať českým subjektom kontakty a aktívnu spoluprácu s potenciálnymi slovenskými partnermi.“

Tomáš Kotrč upozornil, že ABF patrí už od začiatku 90. rokov medzi najvýznamnejších organizátorov veľtrhov v Českej republike. V Prahe je v tomto odbore číslom jeden, v rámci krajiny je na 2. mieste.

Ekonomická diplomacia a obchodné kontakty cez výstavy

Prezentácie a stretnutia firiem ako ABF s partnermi na pôde diplomatických misií Českej republiky zapadajú do koncepcie jej ekonomickej diplomacie, na ktorú kladie v poslednom čase prioritný akcent. Podľa Jaroslava Remeša, vedúceho obchodného úseku veľvyslanectva, má aj segment výstavníctva veľký význam v ekonomických vzťahoch oboch štátov. „Prezentácia firiem patrí k tradičným nástrojom, ako pomáhať rozvoju obchodných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskom,“ povedal.

Podľa Milana Kuchtu, šéfa oddelenia zahraničného obchodu spoločnosti ABF, majú slovenské spoločnosti v súčasnosti záujem najmä o výstavné podujatia v oblasti stavebníctva, hotelierstva, gastronómia a nábytkárstva. Verí, že záujem Slovákov sa rozšíri aj o témy elektromobility a všeobecne „čistej“ mobility, „smart city“ technológií, zdravotníctva a ďalšie. Zatiaľ najväčší ohlas na Slovensku nachádza medzinárodný stavebný veľtrh For Arch, na ktorom bol v roku 2018 zo Slovenskej republiky každý desiaty vystavovateľ. Slovenské podniky podľa neho často vyhľadávajú aj možnosti obchodných rokovaní na matchmakingových B2B stretnutiach.

Na prezentácii výstavníckej spoločnosti ABF, ktorá sa v Bratislave uskutočnila v polovici januára, sa zúčastnili o. i. zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovak Business Agency, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, agentúry SARIO a slovenských médií.

JF

PVA fotoVýstavisko PVA Expo v Letňanoch má sedem hál vrátane kongresových priestorov.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1