Cestovný ruch na Slovensku v roku 2019 ďalej porastie, veria predstavitelia odvetvia

Autor Marek Harbuľák január 2019 -
Cestovný ruch na Slovensku v roku 2019 ďalej porastie, veria predstavitelia odvetvia Pixabay

Pokračovanie pozitívnych trendov by nemali ohroziť ani signály celkového ekonomického spomaľovania či brexit.

Cestovný ruch aj v roku 2018 v Európe rástol a starý kontinent si v tomto odvetví naďalej udržuje pozíciu destinácie číslo 1. Hlavným ťahúňom rozvoja turizmu je celosvetový hospodársky rast, ktorý ide ruka v ruke s rastúcim dopytom ľudí po týchto službách.

Pozitívne trendy boli zjavné aj na výkonoch cestovného ruchu na Slovensku v roku 2018. Priebežné čísla hovoria o náraste počtu zahraničných návštevníkov rovnako ako o zvýšení počtu prenocovaní. To, že tento vývoj by mal v najbližšom období pokračovať, potvrdili aj poznatky z veľtrhu ITF Slovakiatour 2019, ktorý sa v januári konal v Bratislave. Ide o najväčší veľtrh cestovného ruchu u nás. Očakávania rastu výkonov domáceho cestovného ruchu pre rok 2019 sú v tomto odvetví na úrovni 10 percent a viac.

Vidíme zlepšovanie úrovne, ale aj rizkové faktory

Pozitívne je, že Slovensko sa v medziročnom náraste posunulo z posledných priečok európskeho rebríčka do jeho pomyselného stredu. Znamená to, že dokážeme lepšie využívať rastúci dopyt a prilákať viac zahraničných návštevníkov.

No radosť z tohto konštatovania môže trvať krátko. Objavujú sa prvé signály o spomaľovaní výkonov ekonomík veľkých krajín, ako je Nemecko, ktoré je zároveň jednou z dôležitých krajín pre Slovensko v počte návštevníkov. Netreba zabúdať na brexit, ktorý môže v konečnom dôsledku znamenať menej návštevníkov z Veľkej Británie.

Podporné opatrenia štátu sú vítané

Z uvedeného pohľadu je preto potrebné vyzdvihnúť prijaté opatrenia na podporu cestovného ruchu. Posilnenie záujmu v domácom cestovného ruchu príspevkami pre žiakov a študentov počas lyžiarskych kurzov i škôl v prírode, rovnako aj príspevky na rekreáciu budú v tomto i v nasledujúcich rokoch znamenať rast počtu domácich hostí. Tento rast nepocítia iba hotely či penzióny, ale aj stravovacie zariadenia, kúpele, akvaparky, turistické informačné kancelárie, historické a kultúrne pamiatky. Všetky tieto služby a atrakcie na seba viažu množstvo nadväzujúcich služieb a posilňujú spotrebu. To má pozitívny vplyv na výber miestnych daní a poplatkov, spotrebných daní, zvyšovanie miezd v odvetví cestovného ruchu.

Už viackrát sa v minulosti potvrdilo, že silný domáci cestovný ruch je nástrojom na znižovanie negatívnych dopadov pri hospodárskych krízach.

Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR

 

Členovia Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky

ZCR SR združuje dovedna 14 organizácií – zväzov, združení a inštitúcií v cestovnom ruchu. Sú to:

 • Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky – ZHR SR,
 • Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr – SACKA,
 • Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX,
 • Asociácia historických hotelov Slovenska – HHS,
 • Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky – SZVTA,
 • Asociácia slovenských kúpeľov – ASK,
 • Asociácia informačných centier – AICES,
 • Tatry mountain resorts, a. s. – TMR,
 • Ústav turizmu – ÚT,
 • Región Vysoké Tatry – RVT,
 • Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB),
 • Asociácia zábavy a hier – AZAH,
 • Aquapark Poprad, s. r. o.,
 • Trinity Hotels, s. r. o.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1