Inovácie sú základom budúcej konkurencieschopnosti slovenských firiem a ekonomiky

Autor Richard Raši január 2019 -

Vicepremiér Richard Raši chce dostať Slovensko medzi špičku najinovatívnejších krajín. Na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory priblížil, ako si to predstavuje; prinášame časti jeho vystúpenia.

Transformácia našej ekonomiky už nie je teoretická téma a záležitosť budúcnosti, ale niečo, čo sa deje dnes a teraz. Hospodárstva vyspelých krajín sa postupne odkláňajú od priemyslu viac k digitálnym a virtuálnym technológiám, ktorých „nerastnými surovinami“ sú znalostný kapitál, inovatívne produkty, know-how, nápady a vynálezy. Keď takto hovorím o vyspelých krajinách, myslím tým aj na Slovensko v horizonte možno desaťročia. Máme ambíciu byť medzi najlepšími.

Ako dostať do kondície výskum a inovácie

Všetci vieme, kde treba pridať. Dobre vieme, že kľúčové je dostať do dobrej kondície vedu, výskum a inovácie. V aktuálnom operačnom programe Výskum a inovácie má na to Slovensko alokovaných 2,3 miliardy EUR. Okrem eurofondov sú tu aj nadnárodné iniciatívy a programy, hlavne Horizont 2020. V ňom sme zatiaľ dosiahli 313 participácií a získali zdroje vo výške 77,9 miliónov EUR. V porovnaní s inými krajinami tento výsledok hovorí o obrovskom priestore na zlepšovanie a nič ma ako vládneho predstaviteľa a Slováka nepoteší viac, ako keď o vám budem môcť čo najskôr prezentovať krajšie čísla.

Ďalším zdrojom pre vedu, výskum a inovácie bude pripravovaný Návrh štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 až 2023 s výhľadom do roku 2028. Tam sa predpokladá štátna finančná podpora vo výške 532,1 miliónov EUR.

Vieme tiež, že ani medzinárodné ratingy inovačnej výkonnosti Slovensku veľmi nelichotia. V najnovšej správe z roku 2018 dosiahla celková inovatívnosť Slovenska skóre 64 % priemeru EÚ, čo z nás opäť robí „mierneho inovátora“. Napriek verejným investíciám sa toto postavenie nezlepšuje, oscilujeme okolo priemeru EÚ a zaostávame napríklad za Českou republikou. To nie je niečo, s čím sa môžeme uspokojiť, Slovensko má totiž na viac.

Stratégia RIS3 SK a financovanie nápadov

Vládne opatrenia vychádzajú zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, ktorej sa skrátene hovorí RIS3 SK. Stratégia pomenúva oblasti s potenciálne najvyššou konkurenčnou výhodou, kam môžeme prioritne smerovať zdroje. Jej jadrom je cielená podpora a stimulácia verejno-súkromnej spolupráce. Od 30. júna 2016 máme schválený radou vlády aj systém opatrení na implementácie RIS3 SK.

Prostredníctvom nových alternatívnych modelov financovania chceme dávať slovenským firmám šancu vyvinúť vlastné inovatívne riešenia, dotiahnuť dobré nápady až na komerčnú úroveň a presadiť ich na zahraničných trhoch. Vypracovali sme na Slovensku jedinečný model finančného nástroja, pozostávajúci z kombinácie verejných a súkromných tuzemských a zahraničných finančných zdrojov.

Zahraničná spolupráca – USA, Izrael

S ohľadom na záujem firiem z USA sa na príprave tohto mechanizmu podieľalo aj naše veľvyslanectvo vo Washingtone. Prvé výzvy na podporu inovácií v oblastiach dopravy a digitalizácie sme vyhlásili v októbri 2017, výsledkom je úspech dvoch slovenských firiem Damalis a GOSPACE na americkom trhu. Celkovo sme do konca minulého roka podporili 6 projektov, ktoré sú momentálne v štádiu realizácie, a ideme ďalej.

Využili sme ponuku prestížneho izraelského akcelerátora SIT 4 (Science, Innovation, Technology for Future), ktorý je nositeľom tréningového programu Innovation Leaders Open Gate (ILOG). V spolupráci s týmto partnerom sme pred dvoma týždňami vyhlásili ďalšie výzvy na predkladanie projektov, vďaka ktorým podporíme ďalších 6 slovenských firiem. Tematicky sú výzvy zamerané na priemysel 4.0, na kybernetickú bezpečnosť a na biotechnológie.

Inovačná diplomacia a ľudský kapitál

Ďalšou oblasťou, kde sa priamo angažujeme, je inovačná diplomacia. Spoločne s ministerstvom zahraničných vecí pracujeme na vyslaní prvých slovenských inovačných diplomatov, máme už vyhlásené výberové konanie na štyri pozície. Ich úlohu bude uľahčovať prienik slovenských inovácií na medzinárodný trh a na svoje posty by mali nastúpiť v lete 2019.

Do budúcnosti hľadím s optimizmom, vidím ju totiž plnú príležitostí. Slovensko má dobré podmienky na to, aby pri múdrom prioritizovaní a správne nastavenej podpore tieto príležitosti využilo. Naša krajina nemá lepší kapitál, ako sú jej ľudia, a práve ľudia a ich nápady sú motorom ekonomiky založenej na inováciách. Zdá sa, že doba nám praje, a pevne verím, že o rok, dva či tri sa to prejaví aj vo výsledkoch medzinárodných rebríčkov.

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

(Z vystúpenia na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019“ – krátené; úvod a medzititulky redakcia)

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1