SAP má za sebou úspešný rok, výsledky podporil najmä rast cloudu

Autor Jitka Housková, Slavomír Šikuda január 2019 -
SAP má za sebou úspešný rok, výsledky podporil najmä rast cloudu Pixabay

Nemecká nadnárodná IT spoločnosť SAP SE prekonala alebo splnila všetky ukazovatele z výhľadu na rok 2018. Celkové príjmy podľa IFRS sa priblížili sume 25 miliárd eur.

Dokonca aj po viacnásobnom zvyšovaní odhadov počas roka SAP splnil či prekonal všetky metriky z výhľadu na uplynulý rok. Celkové príjmy dosiahli 24,71 miliardy eur (IFRS) alebo 25,96 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím prekonali celoročný výhľad (v rozmedzí 25,20 – 25,50 non-IFRS / fix). Zisk koncernu dosiahol 5,71 miliardy eur (IFRS) resp. 7,48 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom kurze).

Predaj softvéru stagnoval, ale cloudové služby rástli

Nové objednávky cloudu za celý rok 2018 dosiahli 1,81 miliardy eur, čo je nárast o 25 % (o 28 % pri fixnom menovom kurze). Backlog predplateného cloudu a podpory vzrástol o 30 % a na konci roka dosiahol 10 miliárd eur. Príjmy z predplatného cloudu a podpory dosiahli 4,99 miliardy eur (IFRS) alebo 5,21 miliardy eur (non-IFRS / fix), čím bol splnený celoročný výhľad (5,15 - 5,25 miliardy eur non-IFRS / fix).

Príjmy zo softvéru medziročne klesli o 5 % na 4,65 miliardy eur (IFRS) resp. medziročne sa udržali podľa non-IFRS pri fixnom menovom kurze. Počet prijatých nových objednávok licencií cloudu a softvéru prekonal 10 miliárd eur a za celý rok medziročne narástol o 14 %. Príjmy z cloudu a softvéru dosiahli 20,62 miliardy eur (IFRS) alebo 21,58 miliardy eur (non-IFRS / fix), čím prekonali celoročný výhľad (21,15 – 21,35 miliardy eur non-IFRS / fix).

Vďaka rýchlo rastúcemu cloudovému biznisu SAP a solídnemu rastu príjmov z podpory rástol celkový podiel predvídateľných príjmov. Celkovo dosiahli príjmy z predplatného cloudu a podpory (non-IFRS) a príjmy zo softvérovej podpory (non-IFRS) 65 % z celkových non-IFRS príjmov za celý rok 2018, čo je nárast o 2 percentuálne body.

Ziskovosť a cash-flow

Prevádzkový zisk SAP SE za celý rok 2018 dosiahol 5,71 miliardy eur (IFRS) alebo 7,48 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím bol splnený celoročný výhľad (7,425 – 7,525 miliardy eur non-IFRS / fix). Zisk na akciu bol dvojznačný – vzrástol o 2 % na 3,42 eura (IFRS) resp. klesol o 2 % na 4,35 eura (non-IFRS).

Prevádzkový cash-flow za celý rok bol 4,30 miliardy, čo je 15%-ný medziročný pokles. Voľný cash-flow poklesol medziročne o 25 % na 2,84 miliardy eur. Čistá likvidita na konci roka bola záporná: mínus 2,49 miliardy eur.

Štvrtý štvrťrok 2018 zaznamenal aj určité výkyvy, keď nové objednávky aj príjmy rástli oproti celoročnému priemeru vyšším tempom* a rástol aj prevádzkový zisk, ale zisk na akciu klesol o 8 % na 1,41 eura (IFRS) a o 15 % na 1,51 eura (non-IFRS). Výsledky za štvrtý štvrťrok a aj celý rok 2018 boli výrazne ovplyvnené prijatím IFRS 15, hyperinfláciou vo Venezuele a Argentíne a akvizícami Callidusu a iných spoločností.

Do nového roka s veľkou akvizíciou – pribudol Qualtrics

Spoločnosť SAP 23. januára 2019 skompletizovala akvizíciu Qualtrics International Inc., globálneho priekopníka v kategórii softvéru manažmentu skúsenosti. Očakáva, že spojením skúsenostných dát Qualtricsu a prevádzkových dát zo softvéru SAP sa urýchli rast v novej kategórii manažmentu skúsenosti. Spojenie zákazníkom umožní lepšie riadiť dodávateľské reťazce, siete, zamestnancov i kľúčové procesy.

„Akvizíciou analytickej spoločnosti Qualtrics rozširujeme naše portfólio v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi s cieľom ďalej vylepšovať zákaznícku skúsenosť. V našej inovatívnej stratégii budeme ďalej pokračovať,“ okomentoval vývoj Bill McDermott, CEO spoločnosti.

Čísla za rok 2018 neobsahujú výsledky Qualtricsu. Príjmy a zisky Callidusu sú v číslach za rok 2018 zarátané od dátumu uzavretia transakcie, 5. apríla 2018.

Výhľad na rok 2019

S prihliadnutím na silné tempo rastu v cloude i celkovom biznise, ako aj na akvizíciu spoločnosti Qualtrics v januári 2019 spoločnosť SAP prináša tento výhľad na rok 2019:

  • Očakáva non-IFRS príjmy z predplatného cloudu a podpory v rozmedzí 6,70 – 7,00 mld. EUR pri fixnom menovom kurze (2018: 5,03 miliardy eur), čo je nárast o 33 – 39 %.
  • Očakáva non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 22,40 – 22,70 mld. EUR pri fixnom menovom kurze (2018: 20,66 miliardy eur), čo je nárast o 8,5 – 10,0 %.
  • Očakáva non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 7,70 – 8,00 mld. EUR pri fixnom menovom kurze (2018: 7,16 miliardy eur), čo je nárast o 7,5 – 11,5 %.

SAP okrem toho očakáva silný nárast celkových príjmov na mierne nižšej úrovni ako pri prevádzkovom zisku. Hoci výhľad na celý rok 2019 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch, budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov.

Pokiaľ ide o dlhšiu perspektívu, cieľom spoločnosti je dosiahnuť celkové príjmy vyššie ako 35 miliárd eur v roku 2023.

O spoločnosti SAP

SAP je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér určených pre spoločnosti všetkých veľkostí a odvetví. Až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémom SAP. Vyvíja aj technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky, ktoré majú pomôcť zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky.

Produkty SAP dávajú ľuďom a organizáciám hĺbkové informácie, vďaka ktorým sa posilňuje ich konkurencieschopnosť. End-to-end balík aplikácií a služieb SAP umožňuje viac ako 425-tisíc podnikom a zákazníkom vo verejnom sektore riadiť organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať podmienkam.

Jitka Housková, SAP, Slavomír Šikuda, Mediamedia

 

*Štvrtý štvrťrok 2018 podrobnejšie

V štvrtom štvrťroku dosiahli nové objednávky cloudu od spoločnosti SAP 736 miliónov eur, čo je 25 % nárast (23 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy z predplatného cloudu a podpory medziročne vzrástli o 41 % na 1,41 miliardy eur (IFRS) a o 40 % (non-IFRS / fix). Príjmy zo softvéru narástli medziročne o 1 % na 2,09 miliardy eur (IFRS) a o 8 % (non-IFRS / fix). Objednávky nových cloudových a softvérových licencií narástli medziročne o 18 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy z cloudu a softvéru stúpli medziročne o 9 % na 6,32 miliardy (IFRS) a o 11 % (non-IFRS / fix). Celkové príjmy narástli medziročne o 9 % na 7,43 miliardy (IFRS) a o 13 % (non-IFRS / fix).

Prevádzkový zisk v štvrtom štvrťroku vzrástol medziročne o 22 % na 2,4 miliardy eur (IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu klesol o 8 % na 1,41 eura (IFRS) a klesol o 15 % na 1,51 eura (non-IFRS).

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1