Naša anketa – téma: goodwill

Autor redakcia február 2016 -

1. Aký význam pripisujete goodwillu firmy? Je dnes dôležitejší ako v minulosti?
2. Ako budujete goodwill vašej spoločnosti?

MICHAL JÍLEK, generálny riaditeľ Zepter International ČR
Pre obchodníka je dobré meno v  podstate to najdôležitejšie. Má kľúčový význam v jeho biznise, pretože pomáha budovať a udržovať u zákazníkov dôveru. Obchod – a pre priamy predaj to platí dvojnásobne – je o dôvere. Keď zákazník verí vašim výrobkom a vašej firme, nakupuje u vás, a to opakovane, odporúča vaše výrobky svojim známym, a tým pomáha ďalej šíriť dobré meno vašej spoločnosti.  Tým hlavným základom, na ktorom musí byť dobré meno každej spoločnosti budované, sú kvalitné výrobky s vysokou úžitkovou hodnotou, resp. poskytované služby.

MARTIN WINKLER, generálny riaditeľ, Prvá Penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky
Goodwill je pre každú spoločnosť, ktorá sa snaží o poprednú pozíciu na trhu v príslušnom segmente, podstatný. Čím viac emocionálnych väzieb so svojimi zákazníkmi spoločnosť má, tým je obľúbenejšia, odolnejšia voči rôznym nástrahám a zároveň silnejšia a stabilnejšia.
Budovanie goodwillu je dlhodobý proces, pretože kvalitná spoločnosť sa nevytvorí zo dňa na deň. Naša správcovská spoločnosť je na trhu už vyše 15 rokov, máme mnoho spokojných klientov a na tom staviame. Zároveň sme členom skupiny Poštovej banky, a preto sa snažíme o budovanie celkového, skupinového goodwillu.


PETER CUPER, obchodný a marketingový riaditeľ, Huawei Technologies (Slovak), s. r. o.
Goodwill predstavuje nielen dôsledok správania sa spoločnosti a kvality jej produktov a služieb, či už na globálnom alebo lokálnom trhu, ale je aj záväzkom voči partnerom a zákazníkom z pohľadu budúcej spolupráce.
 Zodpovednosť za budovanie dobrého mena našej značky nesú v našej spoločnosti všetci jej zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia. Vzhľadom na to, že sme pomerne mladou spoločnosťou na globálnom, ale aj lokálnom telekomunikačnom trhu, je náš prístup k budovaniu goodwillu o to silnejší a citlivejšie vnímaný.

PETER MINÁRIK, Centrum zdravia a výživy ONLIFE
Úspech veľkých aj malých spoločností je založený na dobrej podnikateľskej myšlienke, aktívnom marketingu, vysokej kvalite poskytovaných služieb a vytváraní dôvery u zákazníkov. Vo vzťahu k cieľovým zákazníkom je dôležitý aj správny odhad pomeru medzi objemom poskytovaných služieb a ich cenou.
Goodwill nášho poradenského centra budujeme aj cestou vytvárania dôvery a korektného vzťahu s klientmi. Každý klient je pre nás dôležitý, a preto máme snahu všetkým sa venovať v čo najvyššej možnej miere.


MILAN REPKA, riaditeľ, Fincentrum, a. s.
Úroveň dobrého mena našej spoločnosti je na konkurenčnom finančno-sprostredkovateľskom trhu jedným zo základných atribútov úspechu.  Naša spoločnosť si tieto zásady priniesla na Slovensko už od svojho vzniku, pričom musím zdôrazniť, že serióznosť a orientácia na klienta, ako aj na kvalitu podpory a úroveň starostlivosti o našich kolegov sa nám vždy vyplatili.
Ako sa hovorí, „ryba smrdí od hlavy“. Preto je naozaj dôležité, aby topmanažéri každej spoločnosti išli príkladom nielen v pracovnom nasadení, ale stali sa nositeľmi dobrého mena ako navonok, tak aj dovnútra spoločnosti.

ANDREA HORÁČKOVÁ, riaditeľka GOPAS SR, a. s.
Pre úspešné podnikanie pripisujem vytváraniu goodwillu mimoriadny význam. Je možné ho získať len dlhodobo kvalitným prístupom firmy voči zákazníkom, partnerom, zamestnancom a verejnosti. Goodwill tvorí skúsený a účinný manažment, kvalifikovaná pracovná sila, rozsiahle a stále kontakty, schopnosť vytvárať mimoriadnu kvalitu produkcie a služieb, efektívna organizačná štruktúra, perspektíva v podnikateľských zámeroch, výhodné umiestnenie podnikateľského subjektu atď.
Budovanie goodwilu je neodmysliteľnou súčasťou strategického manažmentu našej spoločnosti.

MARTIN KUBALA, generálny riaditeľ HP Slovakia
Kým za komunizmu sa o niečom takom ako goodwill ani neuvažovalo, dnes je goodwill na nezaplatenie. Práve preto ho naša spoločnosť na Slovensku usilovne buduje už  viac ako dvadsať rokov.
Spoločnosť HP buduje goodwill od svojho vzniku. Už v roku 1957 definovali jej zakladatelia Bill Hewlett a Dave Packard program celosvetového občianstva – HP Global Citizenship. Riadi sa heslom: Dobré občianstvo je dobrý obchod. Tento program definuje HP ako korporáciu, ktorá koná zodpovedne voči spoločnosti tým, že je ekonomická, intelektuálna a sociálne aktívna.

VERONIKA WIMMEROVÁ, Marketing Manager, Jan Becher Slovensko
Len čisto obchodné hľadisko nevedie v dlhodobom horizonte k zdravému vývoju spoločnosti a nevytvára kvalitné a trvalé vzťahy so zákazníkom, ktoré sú pre nás kľúčové. Spotrebiteľ je stále viac informovaný a vzdelaný, atak si určite radšej kúpi výrobky od firmy s dobrým menom. Z marketingového pohľadu je dobré meno spoločnosti veľmi podstatným vstupným kapitálom a práca na jeho budovaní sa nikdy nekončí.

KAROL PIOVARCSY, riaditeľ, Saxo Bank Praha
Goodwill je vo svete financií a online biznisu často tým najväčším aktívom, aké firma má. Dôvodom je fakt, že momentálne trendy v marketingových aktivitách môžu zviditeľniť aj práve začínajúce firmy rovnako ako firmy už dlhodobo etablované. Goodwill má v našej spoločnosti top prioritu, a to nielen z hľadiska marketingu, ale aj z hľadiska starostlivosti o klientov, ktorí sú veľakrát tými najlepšími nositeľmi firemného goodwillu.

PETR TOR, Country Director, Stallergenes CZ & SK
Napriek tomu, že je goodwill abstraktný pojem a jeho hodnota sa ukazuje až v momente nákupu firmy ako rozdiel medzi trhovou a účtovnou hodnotou spoločnosti, v čase silnej konkurencie na trhu získava goodwill stále väčšiu dôležitosť.  Goodwill je podľa môjho názoru tvorený nielen kvalitou produktov a služieb, ale predovšetkým správaním sa, postojmi a profesionalitou zamestnancov spoločnosti k svojim obchodným partnerom a zákazníkom. Jeho vytvorenie trvá roky a buduje sa prakticky neustále.

ROMANA NÝDRLE,  Head of Corporate Communications, Metro Cash and Carry ČR, s.r.o./Slovakia s.r.o.
V spoločnosti  Metro sa trvalo usilujeme o zlepšenie služieb poskytovaných našim zákazníkom, preto sme tento rok  upravili predajné plochy vo všetkých našich piatich veľkoobchodných strediskách. Pre našich zákazníkov, popri klasických službách veľkoobchodu, realizujeme rad projektov, ktoré majú podporovať ich podnikanie. Dôležité je pre nás aj neustále vzdelávanie našich zamestnancov: máme špeciálny tréningový program, kde ich školíme, ako sa správne a lepšie správať k zákazníkovi.

TIBOR BÔRIK, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Union poisťovne, a. s.
Pre firmy, ktoré chcú dlhodobo pôsobiť na trhu, je goodwill nenahraditeľný. Treba však povedať, že to nie je všetko, čo treba pre úspešnosť firmy na trhu. Trh sa mení v priestore a čase, a preto flexibilita firmy pri zachovaní nepoškvrneného goodwillu je veľmi dôležitá.
Goodwill je o klientovi a jeho vnímaní konkrétnej firmy. Teda o tom, ako klientovi dokážeme splniť jeho očakávania alebo ich vhodným spôsobom zreálniť.

DANA MACKOVÁ, členka predstavenstva Wüstenrot poisťovne, a. s.
Vo sfére finančných služieb je rozhodovanie klienta vo väčšej miere ovplyvnené dobrým menom spoločnosti. Klientom ponúkame služby, teda nehmotné veci, ktorých kvalitu len ťažko zhodnotia „od oka“, ako sa to dá pri bežných tovaroch v kamennom obchode.
Kvalita a od nej sa odvíjajúce dobré meno firmy sa začínajú pri špičkových zamestnancoch a sprostredkovateľoch poistenia.

PETER LANG, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva pre SR, Asseco Solutions, a. s.
Pre zákazníka je dnes samozrejmosť, že dostane kvalitný tovar. Úspech každej spoločnosti, ktorá chce získať zákazníka pre dlhodobý obchodný vzťah, závisí vo veľmi významnej miere od toho, ako ju vnímajú jej zákazníci a trh. Pri investíciach do informačných systémov hľadajú zákazníci spoľahlivého a dlhodobého partnera poskytujúceho obsahovo a technologicky atraktívne riešenia.

ROMAN BRESTOVANSKÝ, generálny riaditeľ IBM Slovensko
Goodwill má v spôsobe vnímania firmy ako dôveryhodného partnera oddávna svoje dôležité miesto. O to silnejší je tento vplyv v súčasnosti, keď každá firma a organizácia ešte dôslednejšie prioritizuje, zvažuje svoje náklady a investície a vyberá si partnera s dobrým menom, jasnou stratégiou, otvoreného k inováciam, na ktorého sa môže spoľahnúť pri riešení otázok svojho biznisu.

ZUZANA MACHOVÁ, generálna riaditeľka Oriflame Slovakia
Goodwill je v súčasnosti kľúčový faktor úspechu firmy. Kvalitné produkty a servis sú samozrejmosťou. Dobré meno firmy láka zákazníkov, vedia sa s ním stotožniť a zdôvodniť svoj nákup. „Dobrá povesť“ sa buduje ťažko a stráca sa ľahko a nenávratne. Ľudia si môžu všetko zistiť, pamätajú si – a neodpúšťajú.

OLGA PETKOVA, riaditeľka FINEP SK
Podnikateľské postavenie firmy na trhu je veľmi dôležitým nástrojom  pri dosahovaní úspechu, ktorý je potrebné budovať nielen voči konkurencii, ale aj voči vlastným zamestnancom. História je plná príkladov, keď strata dobrého mena spoločnosti mala za následok jej likvidáciu – ako to bolo napríklad pri spoločnosti Enron. Práve v súčasnom období krízy je veľmi dôležitý postoj manažérov, aby riadili spoločnosť s ohľadom na udržanie jej dobrého mena či dobrej povesti aj napriek úbytku zákazníkov či trhov.

MILAN TOROK, riaditeľ hotela Danubia gate*** v Bratislave
Goodwill je záležitosť nehmotná, ktorá má predsa len hodnotu zlata. V našom hoteli to platí dvojnásobne, pretože nie sme na trhu ešte ani rok a nemáme vlastne žiadnu históriu, na ktorej by sme mohli stavať. Preto viem, aké je dôležité budovať si dobré meno od začiatku a aká „drina“ je udržiavať si ho. A viem aj to, že malé chybičky môžu goodwill výrazne oddialiť z vyšších pozícií pri hodnotení. Skrátka, na tejto záležitosti treba pracovať vytrvale a dlhodobo.

TERÉZIA MADAROVÁ, konateľka spoločnosti le Provocateur, s. r. o
Goodwill pre nás znamená „bibliu“ podnikania. Neponúkame výrobky, ktoré by sa samy mohli predávať svojím krásnym obalom a kvalitným vnútrom. Naopak, pracujeme so službami. Sú to krehké veci, keď napríklad i jediné nevhodné slovo môže zničiť niekoľkoročnú prácu. Okrem kvalitných služieb a profesionálneho prístupu je práve dobré meno, povesť a spokojnosť klienta tým, čo nás „predáva“ a posúva ďalej.

PETR VALEŠ, konateľ spoločnosti B2M.CZ
Pracujeme na znalostiach a správaní našich zamestnancov, ale takisto aj na neústavnom zlepšovaní našich služieb, čo považujem za absolútnu samozrejmosť. Každým rokom náš produkt vylepšujeme. Ale rozhodli sme sa tiež podporiť inštitúcie v neziskovom sektore, ktoré sú odkázané na pomoc štátu či komerčných subjektov. Aktivity,  ktoré budú podporovať dobré meno našej firmy, budeme stále rozširovať.

ALEXANDER CIMBAĽÁK, CEO a spolumajiteľ ACE enterprise Slovakia, s. r. o.
Goodwill pre mňa reprezentuje kvalitu starej školy. Niečo, čo je prirodzená esencia starých filmov, kde je zrejmá krása úcty a pokory k tomu, čomu sa človek venuje. Goodwill je odtlačkom prsta, jednoznačne identifikujúcim štýl firmy, a teda aj jej kvalitu. Dynamika dnešných dní často núti zákazníka uvažovať nielen o tom, či ponuka firmy spĺňa jeho požiadavky, ale aj o tom, ako to firma robí, či jednoducho o tom, ako sa s firmou cíti! Preto pre mňa goodwill znamená firmu.

KATARZYNA KIELI, generálna manažérka Discovery Networks Central Europe
Goodwill bol od samého začiatku pre nás dôležitý. Stavali sme na pevnom základe kľúčových hodnôt, ako sú integrita, rôznorodosť, kvalita, rešpekt alebo „zelený“ prístup. Vybudovali sme spoľahlivé zásady podnikovej kultúry a dobre pozicionovali značku.
Ponúkame špičkovú kvalitu produktov a služieb, rovnako ako aj silné medzinárodné i miestne odborné znalosti. Sledujeme, ale aj vytvárame trendy, preferujeme inovatívny, kreatívny prístup, úzku spoluprácu a komunikáciu s našimi divákmi a partnermi. V rámci organizácie investujeme do ľudí, ktorí sú kľúčovým prínosom pre spoločnosť.

MILAN ZVARA, Marketing manager, Garmin Slovensko
Synonymom slova goodwill ako dobrého mena spoločností je dnes ešte viac ako kedykoľvek predtým slovo dôvera. Dôvera k produktom, ktoré spoločnosť vyvíja, vyrába a predáva, ako aj dôvera v samotnú spoločnosť, ktorá je silným a stabilným partnerom pre jej obchodné aktivity.
Nazdávam sa, že dobrý goodwill je v čase zoškrtaných marketingových rozpočtov ešte dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Rozvoj a upevňovanie goodwillu vychádza z dlhodobej stratégie spoločnosti, ktorá je zákaznícky orientovaná s cieľom prinášať špičkový produkt, ktorý naplní očakávania zákazníka.

IVAN POKORNÝ, generálny riaditeľ, Imperator, s. r. o.
Goodwill je jedinečná, nemerateľná, neuchopiteľná hodnota, ktorá môže podať firme ruku hlavne v čase, keď hodnoty sú viac ako peniaze. Je to niečo ako – vypomôžem si Immanuelom Kantom – morálny zákon vo mne. Niečo, čo vychádza z vnútorného videnia sveta, pretavené do vnútornej hodnoty firmy. Je prirodzené, že cez vlastné videnie si potom skladáte k sebe ľudí, systém a spoločne vytvárate mozaiku hodnôt, ktoré ponúkate „outdoor“. Som presvedčený, že dobré meno firmy nestojí veľa peňazí. Naopak, goodwill si vždy na seba dokáže zarobiť.

VILIAM MATUŠEK, marketingový riaditeľ, Baliarne obchodu, a. s., Poprad
Dobrý goodwill je veľmi dôležitý. V minulosti bolo na našom trhu najpodstatnejšie mať vôbec nejaký produkt. V ďalšej etape sa konkurencia zostrovala a bolo treba začať robiť už aj správnu cenovú politiku. Neskôr, s príchodom zahraničných hráčov s ucelenou stratégiou, bolo dôležité mať aj marketing. No úspešná firma na dnešnom trhu musí mať všetky tieto atribúty: dobrý produkt, silný obchodný tím, cielený marketing a, samozrejme, už aj goodwill.
Dobré meno firmy sa nebuduje ľahko. Trvá to roky, no ak už sa to podarí,  život spoločnosti sa uľahčí.

MILAN HÁN, generálny riaditeľ SAP Slovensko
Pre mnoho ľudí je goodwill ťažko uchopiteľný „tovar“, preto priradenie finančného vyjadrenia k tejto kategórii je niekedy mimo predstáv bežného spotrebiteľa. Goodwill, samozrejme, súvisí s reputáciou a najmä v neľahkých časoch má pre každú firmu cenu zlata.
Goodwill, popri iných komponentoch, stojí v podstate na ľuďoch vo firme. Práve oni sú tí najdôležitejší, rovnako ako vnímanie firmy v prostredí, v ktorom pôsobí. Dôvera v schopnosti firmy, v jej stabilitu a dôveryhodnosť je v dnešnej dobe oveľa dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

WOLDA GRANT, partner na oddelení auditu, Deloitte Slovensko
Pre firmy pôsobiace v oblasti profesionálnych služieb má goodwill obrovský význam – možno povedať, že hrá najdôležitejšiu úlohu z hľadiska úspechu firmy a jej pozície na trhu. Ak vychádzame z toho, že goodwill je daný firemnou kultúrou, skúsenosťami, ktoré získava okolie prichádzajúce do styku so zamestnancami spoločnosti, a všeobecným uznaním mena a postavenia firmy, v súčasnosti má pre firmu dôležitejší význam ako kedykoľvek predtým.
Podľa môjho názoru má firma s vysokou hodnotou goodwillu lepšiu pozíciu na zvládnutie krízy ako firma s jeho nízkou hodnotou.

LADISLAV CSUKÁS, riaditeľ spoločnosti Internet Mall Slovakia
Dôležitosť goodwillu v krízových časoch narastá a ani v súčasnosti to nie je inak. Myslím si, že v našom odvetví si firmy občas neuvedomujú, akú cenu má dobrá povesť u ich obchodných partnerov či zákazníkov. Bez nej má dnes každý obchodník sťaženú vyjednávaciu pozíciu a automaticky vyššie náklady.
Na prvom mieste je u nás zákazník. Ak si chce obchodník cielene budovať dobrú povesť, v prvom rade musí neustále prekonávať očakávania svojich zákazníkov. Znie to na pohľad jednoducho, ide však o najťažšiu časť práce pri budovaní goodwillu.

ĽUBOMÍR HOLČÍK, generálny riaditeľ Sony Slovakia
Bolo by príliš jednoduché povedať, že goodwill ako nefinančné vyjadrenie hodnoty značky má práve v čase krízy väčší význam. Pravda bude skôr taká, že dobrá povesť značky a firmy je dôležitá bez ohľadu na stav dopytu na trhu. Nie je to totiž len samotný produkt, ktorý predáva, ale predovšetkým dôvera v kvalitu a renomé značky. Ak na týchto parametroch firma dlhodobo pracuje, logicky zožne „najlepšie ovocie“ práve v čase krízy, keď ľudia pri nákupe viac selektujú.
Samotný kvalitný a inovatívny produkt je základom všetkého, avšak k trvalému úspechu nevyhnutne potrebujete budovať goodwill.

MIKULÁŠ SZAPU ml., Chief Executive Officer, YMS Group
Dobré meno, resp. reputáciu považujem za podstatnú časť dlhodobého úspechu firmy, predovšetkým v sektore informačných technológií a B2B. Rozhodnutia o investíciách do komplexných systémov sa nerobia každý deň a ich zavádzanie zviaže poskytovateľa a zákazníka do úzkeho pracovného a obchodného vzťahu na pomerne dlhý čas. Z kvality tohto vzťahu vyvstane firemný goodwill, ktorý nie je možné vybudovať ani ovplyvniť inak ako skutočne dobrou a spoľahlivou službou, férovou spoluprácou a významnou pridanou hodnotou pre zákazníka.

VLADIMÍR BOROŠ, obchodný riaditeľ, Knauf Insulation, s. r. o.
Každá firma, ktorá v minulosti nezanedbala budovanie dobrého mena, v súčasnosti z tejto výhody, logicky, ťaží. Naopak, dobehnúť stratené práve v tomto čase je výrazne náročnejšie a nebojím sa povedať, že aj nákladnejšie, keďže zákazník sa oveľa viac fixuje na skúsenosti ľudí vo svojom okolí a na takzvaný word-of-mouth. A tieto referencie potrebujú istý čas, aby prirodzeným spôsobom prenikli medzi ľudí.
Sme presvedčení, že vyrábať kvalitný produkt je absolútny základ, ale na rozvíjanie trhovej pozície to nestačí. Ak chceme napredovať, potrebujeme inovácie.


(Odpovede sú krátené)

Partneri