Na kongrese MWC predstavili auto, ktoré pochopí, čo mu hovoríte a ukazujete

Autor TS február 2019 -
Na kongrese MWC predstavili auto, ktoré pochopí, čo mu hovoríte a ukazujete BMW / ASFK

Koncept BMW Natural Interaction využíva systémy komunikácie hlasom a gestami a tiež rozpoznávania pohľadu. Prepája ich do individualizovaného viacmódového ovládania.

BMW Group prináša ďalší zvrat v spôsobe, akým vodič komunikuje s vozidlom: na podujatí o komunikačných technológiách MWC – Mobile World Congress 2019 v Barcelone (25. – 28. februára 2019) predstavuje systém Natural Interaction. Ten spája vyspelé technológie ovládania hlasom s vylepšeným ovládaním gestami a s rozpoznávaním pohľadu. Vznikol tak viacmódový ovládací systém, ktorý sa prispôsobuje na mieru vodičovi.

Senzitívne vnímanie a samoučenie sa stroja

Rovnako ako je to v komunikácii medzi ľudmi, aj systém Natural Interaction umožňuje vodičovi, aby na ovládanie vozidla používal súčasne rôzne kombinácie hlasu, gest a pohľadu. Najlepší spôsob ovládania sa dá zvoliť intuitívne podľa aktuálnej situácie a kontextu. O identifikáciu hlasových povelov, gest a smeru pohľadu sa postará systém vo vozidle a následne s ním vykoná požadovaný príkaz.

Túto viacdruhovú interakciu umožňuje rozpoznávanie reči, vylepšená technológia snímačov a kontextová analýza gest. Zásluhou nových možností precízneho snímania pohybov ruky a prstov sa do vozidla po prvý raz vo väčšej miere dostalo používanie gest. Zaberá aj väčší operačný priestor v okolí vodiča.

Hlasové povely zaznamená a spracuje systém na porozumenie prirodzenej reči. Stále vylepšovaný inteligentný učiaci sa algoritmus kombinuje a interpretuje komplexné informácie, aby vozidlo dokázalo správne reagovať. Tak vzniká viacdruhová interaktívna skúsenosť, ktorá smeruje k plneniu vodičových pokynov.

P90337634 bmw group mwc 2019 on location 02 19 2249px

Úslužné, chápavé, dobre informované auto

Používanie viacerých druhov povelov povedie k tomu, že jednotlivé funkcie vozidla sa môžu ovládať viacerými spôsobmi. Rozhoduje po tom vodič na základe vlastných preferencií, zvykov či aktuálnej situácie. Takže ak sa vodič práve s niekým rozpráva, zvolí si skôr gestá alebo pohľad. Ak sa pozerá na cestu, bude lepšie spoľahnúť sa na reč a gestá. Takýmto spôsobom sa napríklad dajú otvárať a zatvárať okná či strešné okno, nastavovať výduchy ventilácie či zvoliť si z ponuky na stredovom displeji Control Display. Ak by sa chcel vodič dozvedieť viac o funkciách vozidla, stačí sa dotknúť napríklad tlačidla a opýtať sa, na čo slúži.

S rozšíreným rozpoznávaním gest a vysokou mierou konektivity vozidla sa interakcia neobmedzuje iba na interiér vozidla. Pasažieri sa prvý raz môžu zaujímať aj o svoje najbližšie okolie ako budovy či parkovacie miesta. Po ukázaní prstom a vyslovení hlasového povelu dokáže vozidlo zodpovedať aj na komplexnejšie otázky ako napríklad: „Aká je to budova?”, „Dokedy je otvorená táto prevádzka?”, „Ako sa volá táto reštaurácia?” či „Môžem tu parkovať a koľko to bude stáť?”

Zákazníci môžu komunikovať so svojím inteligentným vozidlom úplne prirodzene,” vysvetľuje Christoph Grote, Senior Vice President, BMW Group Electronics. „Ľudia už nemusia rozmýšľať nad tým, ako sa dostanú k požadovanému výsledku. Vždy sa môžu voľne rozhodnúť. A vozidlo by im malo vždy porozumieť. BMW Natural Interaction predstavuje aj dôležitý krok smerom k budúcnosti autonómnych vozidiel. Vedy sa nebude interiér zameriavať iba na pozíciu vodiča a cestujúci budú mať viac priestoru a voľnosti.

restaurant

Míľnik na inovačnej ceste k prirodzenému ovládaniu

Spoločnosť BMW už zohrala priekopnícku úlohu aj pri vývoji iných systémov, ktoré prinášali intuitívne ovládanie. V roku 2001 bola celosvetovo prvým výrobcom, ktorý predstavil nový spôsob ovládania vozidla ovládačom iDrive Controller. Kombinácia ovládača umiestneného na stredovej konzole a multifunkčného stredového displeja Control Display nahradila viacero ovládačov, tlačidiel a prepínačov. Toto riešenie je stále považované za prelomovú inováciu v automobilovom priemysle.

Od roku 2015 sa s pomocou 3D kamery využíva vo vozidlách BMW ovládanie rôznych funkcií gestami, ktoré si nevyžadujú žiaden dotyk. V roku 2018 sa predstavil nový operačný systém BMW Operating System 7.0. Na mieru vodiča upravené ovládanie dosiahlo novú úroveň, k čomu prispeli plne digitálne displeje, vylepšené rozpoznávanie reči a rozšírené možnosti ovládania gestami. V závislosti od aktuálnej situácie a záujmu si môže vodič vybrať či bude funkcie ovládať ovládačom iDrive, tlačidlami na volante, dotykovým displejom či hlasom a gestami.

Význam ovládania hlasom ako najprirodzenejšiu formu interakcie podčiarkuje aj osobný asistent BMW Intelligent Personal Assistant. Digitálny asistent podporuje vodiča vo viacerých situáciách a každým hlasovým povelom sa učí jeho zvyky a spôsoby. Následne sa výrazne uľahčuje ovládanie vozidla a hlasový prístup k ďalším funkciám a informáciám. Ďalší vývoj logicky teda prináša systém prirodzenej interakcie BMW Natural Interaction, ktorý ponúka možnosť využívať gestá, pričom na prístup k lokálnym informáciám po prvý raz využíva aj ukázanie prstom.

Lepšie snímače a vyhodnocovací systém

Pokrok v rozpoznávaní a vyhodnocovaní hlasových príkazov, gest a pohľadu pre prirodzenú interakciu medzi vodičom a vozidlom si vyžadoval výrazné zlepšenie technológie snímačov a analýzy jednotlivých vstupov. Vďaka infračerveným svetelným signálom dokáže kamera snímajúca gestá zaznamenať pohyby ruky a prstov v celom priestore okolo vodiča a predpokladať smer pohybu. Napríklad ukázanie prstom na stredovú obrazovku Control Display a vyslovenie povelu stačí na spustenie požadovanej operácie bez toho, aby sa vodič dotkol obrazovky. Kamera s vysokým rozlíšením zabudovaná do prístrojovej dosky zároveň zaznamená smer pohybu hlavy a pohľadu očí. Zabudovaná kamerová technológia vyhodnotí obraz a využije ho na vypočítanie požadovaných údajov, ktoré slúžia na ovládanie vozidla.

BMW natural interaction 

Na rýchle a správne vyhodnocovanie hlasových povelov a gest, ktoré viacerými spôsobmi vysiela vodič smerom k vozidlu, slúži umelá inteligencia. Algoritmus zodpovedný za vyhodnocovanie údajov vo vozidle sa neustále zlepšuje, pričom používa strojové učenie a vyhodnocovanie viacerých spôsobov ovládania.

Mimo vozidla: interakcia s okolím vďaka konektivite

Vďaka inteligentnému prepojeniu siahajú schopnosti systému BMW Natural Interaction aj za limity interiéru auta. Vodič tak môže napríklad ukázať na objekty vo svojom zornom poli, vydať hlasový pokyn a takto získať informáciu o otváracích hodinách určitej prevádzky či hodnotení zákazníkov, prípadne si rovno rezervuje stôl v reštaurácii.

Vďaka spojeniu rozsiahlej konektivity, množstvu dát z okolia a umelej inteligencii sa systém Natural Interaction plynule premení na akéhosi neviditeľného, ale veľmi dobre informovaného a užitočného spolujazdca. Prepojením digitálnych služieb sa možnosti interakcie v budúcnosti ďalej rozšíria. Napríklad ak vodič objaví parkovacie miesto, rýchlo zistí, či na ňom môže parkovať, koľko to bude stáť, rezervovať si ho a následne aj zaplatiť. Bez toho, aby musel stlačiť akékoľvek tlačidlo.

Zmiešaná realita v expozícii firmy

Spoločnosť BMW predstavuje na Mobile World Congresse 2019 celú expozíciu s prepracovanou zmiešanou realitou, v ktorej si návštevníci vyskúšajú možnosti a výhody systému Natural Interaction. Špeciálne navrhnuté usporiadanie priestoru a okuliare s virtuálnou realitou vytvoria celostný a realistický zážitok, ktorý počas virtuálnej jazdy vo vozidle BMW Vision iNEXT predstaví nové možnosti. Vyskúšať sa dá doteraz nepoznaná voľnosť ovládania gestami, ktorú poskytuje špeciálna kamera, snímajúca priestor v prednej časti vozidla. V tréningovom režime sa zobrazí aj možnosť ukazovania, ktorú predstaví dynamický svetelný pulz nasledujúci smer ukázania. Objekty, ktoré dokážu reagovať na ukázanie prstom, sa potom následne zvýraznia.

Prirodzenosť interakcie umocní aj jednoduché spojenie gest a jazyka. Napríklad, ak vodič ukáže na bočné okno, to sa vizuálne zvýrazní a po vyslovení hlasového pokynu „open“ sa aj otvorí. Tieto úplne nové možnosti interakcie s bezprostredným okolím si záujemcovia vyskúšajú počas virtuálnej jazdy neznámym futuristickým mestom. V ňom sa mu napríklad, ak ukáže na budovu, objavia informácie o podujatiach v nej. Kým sa dostane do cieľa jazdy, môže si kúpiť lístky do kina na film, ktorého trailer sa mu prehral vo vozidle.

Najskôr v modeli iNEXT, potom sa funkcionalita rozšíri

Systém Natural Interaction dláždi cestu ďalšiemu stupňu prirodzenému ovládaniu vo vozidle a jeho okolí. Voľné spájanie hlasových povelov, gest a pohľadov vytvára viacdruhovú interakciu založenú na medziľudskej komunikácii. Prvé funkcie systému budú dostupné začiatkom roka 2021 v modeli BMW iNEXT.

Vývoj interakcie medzi vodičom a vozidlom prinesie v budúcnosti ďalšie výhody. Umelá inteligencia so strojovým učením pomôže k ďalšiemu zlepšovaniu systému. Vylepšená technológia snímačov umožní, aby sa k možnostiam ovládania pridali aj emócie cestujúcich. Interakcia medzi vodičom a autom bude potom ešte osobnejšia a vždy sa prispôsobí situácii. Na základe skúseností a v závislosti od situácie a nálady sa inteligentný asistent prispôsobí a rozhodne, či počká na inštrukcie, alebo proaktívne navrhne spôsob interakcie.

TS

Multimédiá

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1