Slováci sú v IT čoraz gramotnejší; učia sa to sami alebo idú na kurzy, ktoré im platí firma

Autor SLSP apríl 2019 -
Slováci sú v IT čoraz gramotnejší; učia sa to sami alebo idú na kurzy, ktoré im platí firma Pixabay

Znalosti obyvateľov Slovenska v oblasti informačných a komunikačných technológií sa z roka na rok zlepšujú, informoval Eurostat.

Podľa najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat nadobúdame nové vedomosti v informačných technológiách samoštúdiom (12 % Slovákov), ale mnohí majú IT kurzy a školenia platené zamestnávateľom (9 %). Štatistiky za rok 2018 ukazujú, že Slováci sú málo ochotní si za to platiť sami. Iba 2 % ľudí uviedlo, že si niekedy zaplatili za IT kurz z vlastného vrecka.

Čoraz viac ľudí potrebuje IT zručnosti k svojej práci. Na trhu práce je to už nevyhnutnosťou. „Počet ľudí, ktorí majú základné digitálne vedomosti, z roka na rok rastie. Aktuálne je ich na Slovensku takmer 60 %,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. „Medzi základné digitálne vedomosti patrí okrem vyhľadávania informácií online pomocou vyhľadávača aj schopnosť komunikovať s ostatnými pomocou mobilného telefónu, emailu alebo četu. Títo ľudia vedia takisto vytvoriť jednoduchý digitálny obsah ako napríklad texty, tabuľky, obrázky, zvukové súbory,“ priblížila.

Digitálne národy a generácie

Pokiaľ ide o platené IT kurzy pre zamestnancov zo strany firmy, v rámci EÚ sa najviac uplatňujú v škandinávskych krajinách, kde dosahujú ľudia v tejto oblasti aj najlepšie výsledky. „Najdigitálnejší“ sú Luxemburčania (85 % z nich má základné IT vedomosti), Švédi (77 %), Nóri (77 %) a Dáni (71 %). V týchto krajinách má takmer každá domácnosť aj pripojenie na internet. U nás ho má 80 % domácností.

Najčastejšími aktivitami obyvateľov Slovenska na internete je posielanie a prijímanie e-mailov (86 % ľudí), hľadanie rôznych informácií (78 %), čítanie správ na spravodajských a iných portáloch (72 %) a participácia na sociálnych sieťach (65 %).

„Vek je veľmi rozhodujúci. Mladí ľudia vo veku od 16 do 24 rokov považujú za kľúčovú aktivitu sociálne siete. Nasleduje sledovanie videí, či už hudobných alebo komerčných, ktoré propagujú výrobky či služby. Veľmi populárny je Youtube na počúvanie hudby a Netflix na sledovanie filmov a seriálov. Na druhej strane máme vekovú kategóriu 65 až 74 rokov. Títo ľudia najčastejšie na internete čítajú spravodajské portály, ale aj vyhľadávajú informácie so zdravotníckou tematikou,“ doplnila L. Buchláková.

IT-čkarov je u nás stále málo

Celkovo je na Slovensku relatívne málo ľudí, ktorí sa IT oblasti venujú aj profesionálne. Aktuálne u nás v tomto sektore pracuje do 60-tisíc IT špecialistov. IT jednotkou v Európskej únii je veľkosťou porovnateľné Fínsko, kde podiel pracovníkov v IT oblasti je 6,8 % z celkovej zamestnanosti (168-tisíc osôb). Nasleduje Švédsko s 6,6 % (333 000). Relatívne vysoké podiely má aj Estónsko, Veľká Británia, Luxembursko a Holandsko, kde 1 z 20 ľudí pracuje v IT. Na opačnom konci rebríčka sú Portugalsko (2,2 %), Rumunsko (2,1 %) a Grécko s 1,6 %.

SLSP

Partneri